ĐAU KHỔ (Thánh Teresa)

THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU NÓI VỀ SỰ ĐAU KHỔ 

*Vì đau khổ cần thiết cho chúng ta, nên Chúa mới phải quay mặt đi mà gửi đau khố đến cho ta.
Ngài vốn ngại bắt ta uống nước mắt ; nhưng Ngài biết đó ‘là phương thế độc nhất, để chuẩn bị cho chúng ta hiểu biết Ngài, như Ngài hiểu biết mình, và để ta trở nên thánh, nên con Đức Chúa Trời.

*Với những đau khổ được chịu đựng cách vui vẻ,
chúng ta sẽ luôn yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn.

*Con muốn chiếm được ngành thiên tuế tử đạo với bất cứ giá nào ; nếu không bằng máu thì cũng bằng tình yêu.

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.