ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Kỷ niệm 143 năm ngày thành lập (1873) Hội Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản (osp)

“Kính mừng Maria, đầy ơn phước”

Ta hãy để những lời này của thiên thần Gáprien hướng dẫn chúng ta suy niệm, chính sứ thần đã dẫn dắt Giáo hội nhận biết ơn sủng viên mãn của Thiên Chúa noi Đức Maria, từ lúc Mẹ mới hoài thai. Lời chào đó đặt chúng ta trước sáng kiến của Thiên Chúa, Ngài đã chọn cô thiếu nữ làng Nadarét trở nên người mẹ trần thế sinh hạ Lời Thiên Chúa, Ngôi Lời… Trước tiên ta hãy để cho sáng kiến này của Thiên Chúa làm cho ta kinh ngạc và tái khám phá ra biết bao ân sủng chan chứa mà Ngài đã ban cho Đức Maria.


Đức Maria hoàn toàn sửng sốt, ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Thiên Chúa: làm thế nào Mẹ có thể đảm đương một trách nhiệm lớn lao đến thế trong lịch sử cứu độ? Mẹ không ngại phản ứng, chất vấn. Cuộc đối thoại tiếp diễn và rồi Đức Maria,… chấp thuận, trước ơn sủng của Thiên Chúa và lời mời gọi của Ngài, Mẹ đã bỏ qua sợ hãi, phó thác cho lòng cậy trông dẫn dắt. Cuộc phiêu lưu mới lạ lùng làm sao! Đức Maria tin tưởng vào Lời Chúa, và từ lúc đó Mẹ mang lấy Lời để Lời được mạc khải trọn vẹn cho loài người, trong lịch sử loài người chúng ta, nơi Đức Giêsu Kitô. Giữa những bất an trong thế giới chúng ta, chúng ta được mời gọi để tin rằng: “đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” và, chúng ta tiếp bước theo Mẹ Maria, để sống một đoạn đường mới: là từ bỏ những nỗi sợ hãi để tiến đến thái độ tin tưởng vào Lời Thiên Chúa phán với chúng ta.

 

Christophe Roucou

This entry was posted in MẸ MARIA, SUY NIỆM TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.