Nhập Đề

CHIA SẺ ĐƯỜNG HY VỌNG

 croix anime'eG 003                                   DCTT

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã để lại di sản thật vô giá. Đó là tác phẩm Đường Hy Vọng, mà ngài coi đó là tâm sự của một người cha.

Cha không nói gì mới mẻ với con. Cha chỉ nhắc lại những lời nhăn nhủ thắm thiết và chí tình, đã biết bao lần nhẹ nhàng đổ vào tay con, đổ vài tim con, giữa những náo động của trần thế. Con hãy bình tĩnh suy nghĩ đôi lời thâm tình của cha.

Mong những tư tưởng đơn thành này tỏa sáng và an hòa, biến con nên hồn tông đồ, hồn cầu nguyện, hồn yêu mến. Ân sủng và bình an Chúa ở với con trên Đường Hy Vọng. (ĐHY Fx Nguyễn Văn Thuận, ĐHV, Lời nói đầu)

 Những bài viết dưới đây là những cảm nhận và suy tư riêng tư của một người cháu, bắt đầu chập chững lần bước theo Đường Hy Vọng. CMĐH mong nhận được những phản hồi tích cực, cùng đồng cảm và đồng hành với người viết, để cùng trở nên hồn tông đồ, hồn cầu nguyện và hồn yêu mến như ĐHY Fx đã hy vọng.

 Cùng Mẹ Đồng Hành

 Liên lạc:  cungmendonghanh@gmail.com

candle                       candle                         candle                          candle