HÔM NAY (Thánh Patrick)

HÔM NAY 

   Hôm nay, tôi mang trên mình sức mạnh quyền năng nhờ kêu cầu Danh Chúa Ba Ngôi, Đấng tạo thành muôn loài muôn vật. Hôm nay tôi mang tĩên mình sức mạnh của Mầu Nhiệm Nhập Thể của Đức Kitô và Phép Rửa của Ngài, sức mạnh của Sự Thưcmg Khó, An Táng, Phục Sinh và Lên Trời của Ngài, sức mạnh của việc Ngài Quang Lâm Phán Xét.

   Hôm nay tôi mang trên mình sức mạnh tình yêu của cảc thần sốt mến, với niềm vâng phục của các thiên thần, với lòng phụng sự của các tổng lãnh thiên thần, với niềm hy vọng phục sinh trông chờ phần thưởng, với kinh nguyện của các Tổ Phụ, với lời tiên tri của các Ngôn Sứ, với lời giảng dạy của các Thánh Tông ĐỒ, với sự trung tín của các Thánh Hiển Tu, với sự tinh tuyền của các Thánh Đồng Trinh, với công đức của mọi người công chính. Hôm nay tôi mang trên mình sức mạnh của các tầng tròi, cùng với mặt trời tỏa rạng, ánh trăng sáng soi, lửa bùng rực rỡ, sấm chóp chói lòa, gió thổi vi vu, đại dương sâu thẳm, địa cầu ổn định, núi đá vững chắc.

Thánh Patrick

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.