KHÔNG CHỈ LÀ PHÉP LẠ (ĐTC PHANXICO)

 

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.03.2018: Không chỉ là phép lạ

 

This entry was posted in ĐTC PHANXICÔ. Bookmark the permalink.