Tuần 4 MC – Thứ Bảy TT

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM VỚI THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

(Bông Hoa Nhỏ Ngát Hương Lời Chúa)

 

TUẦN 4 MÙA CHAY 

 Chúa Nhật Tuần 4 MC

«Ngươi có tin vào Con Người không?… « Thưa Ngài, Đấng ấy là ai? Xin cho tôi được biết để tôi có thể tin vào Ngài. » … « Ngươi đã gặp Ngài và Ngài là Đấng đang nói với ngươi đây »… « Lạy Chúa, tôi tin » (Ga 9 :35-38)

**********

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Jesus (msa):

Chúa Giêsu chẳng phải là người bạn duy nhất của con đó ư?  Con chỉ biết nói chuyện với Chúa thôi, nói chuyện với người thế giann, cho dù là nói chuyện đạo đức, con cũng thấy mệt lòng… Con thấy rằng nói chuyện với Chúa thì hơn là nói chuyện với nhau về Chúa, và trong những câu chuyện đạo đức cũng pha phôi nhiều sự tự ái lắm.

*********

Lạy Chúa, đời sống đức tin của con được xây dựng trên sự khám phá ra Chúa, chứ không phải chỉ nhờ việc nói về Chúa.  Bởi vì con tin vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, nên việc rao giảng về Chúa sẽ làm cho con thêm tin tưởng.  Xin cho chúng con biết rao giảng mỗi ngày.

ROSE 1

Thứ hai Tuần 4 MC

Viên sĩ quan thưa cùng Ngài, « Lạy Thầy, xin Thầy mau đến trước khi con trai tôi chết ».  Chúa Giesu nói với ông ấy, « Hãy đi; con trai ông sẽ sống. »  Ông ta đã tin vào lời Chúa Giêsu phán với ông và đi về. (Ga 4 :49-50)

**********

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết gởi chị Celine ngày 7.7.1894

Con đường hạnh phúc duy nhất và minh chứng tình yêu củ chúng ta là tuân giữ lời Chúa Giesu.  Nhưng lời của Người là gì? Dường như em thấy chính Chúa Giêsu là lời… Chúa Giê-su , chính Người, Lời, Lời Thiên Chúa! (…). Từ đây, chúng ta biết chúng ta phải theo Lời nào. (…) Chúng ta ph3i giữ lấy Chúa Giê-su trong tâm hồn chúng ta. 

*********

Để tin vào lời ai, trước tiên chúng ta phải tin vào chính người ấy trước.

Lạy Chúa, giữ lời Chúa trong lòng tức là phải có sự hiện diện của Chúa trong lòng.  Lạy Chúa Giesu, Con Thiên Chúa, đấng ngự trong con, xin hãy củng cố đức tin của con

ROSE 1

Thứ ba Tuần 4 MC

« Này, các ngươi đã được mạnh khỏe! đừng phạm tội nữa, kẻo lại khốn hơn cho ngươi » (Ga 5 :14).

**********

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Jesus :

Ra khỏi tòa giải tội, con thấy lòng khoan khoái nhẹ nhàng như chưa từng có.  Từ đó, cứ vào dịp lễ trọng, con lại đi xưng tội, quả thật đi xưng tội đối với con là đại lễ rồi. 

*********

Có gì quý hơn sức khỏe không?  Lạy Chúa nhân lành, Chúa đáng chúc tụng vì sự lành mạnh tinh thần mà Giáo Hội đã đem lại cho con nhân danh Chúa nhờ bí tích Hòa Giải.  Xin hãy làm cho con nhờ Chúa mà sống trong niềm vui lãnh thụ bí tích ấy để nó mở rộng lòng con cho tương lai của con.

ROSE 1

Thứ Tư Tuần 4 MC

«Ta bảo các ngươi, bất kỳ ai nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời, sẽ không bị phán xét, nhưng sẽ qua từ cõi chết mà đến sự sống » (Ga 5 :24)

**********

Những lời sau hết của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày 2 tháng 8 :

Vâng, con thấy rõ ràng… Đó là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho con.  Con lúc nào cũng chỉ biết dâng cho Chúa tấm tình yêu và đáp lại, Người cũng ban tình yêu cho con.  Điều ấy vẫn chưa chấm dứt, Người sẽ sớm ban thêm nhiều nữa cho tôi.  Điều này làm con cảm xúc sâu xa.  Nó như  một tia sáng, hay đúng hơn là một luồng chớp ở giữa cảnh tăm tối của con… Nhưng chỉ là một chớp lòe mà thôi. 

*********

Lạy Chúa, lời Chúa là tình yêu.  Khi con lắng nghe, lời Chúa như một luồng sáng chiếu soi con đường con đi để con biết rằng Chúa đang ở đó.  Xin hãy để ngọn lửa tình yêu này từ con mà vươn đến tha nhân.

ROSE 1

Thứ Năm Tuần 4 MC

«Ta không cần người đời tôn vinh.  Các ngươi tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ngươi có thể tìm được (Ga  :41,44)

**********

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Jesus :

Chúa nhân lành soi sáng cho con hiểu rằng vinh quang chân thật phải là thứ vinh quang tồn tại vĩnh viễn.  Và để đạt được nó, không cần phải làm những việc hiển hách, nhưng phải sống âm thầm và thực hành các nhân đức mốt cách kín đáo, để tay trái không biết việc tay  phải làm 

*********

Vinh quang của tôi ở đâu? Nó có phải ở sự phô trương tiền của, hay ở lời ca ngợi mà tôi đã nhận được?  Không. Vinh quang thật được xây đắp trên những việc khiêm tốn hằng ngày, khuất ẩn rước mắt người đời.  Điều này sẽ chỉ được tỏ lộ khi con đến trước tôn nhan vinh hiển Chúa.  Lạy Chúa, xin làm cho con thành một khí cụ khiêm nhu cho vinh quang chân thật của Chúa.

ROSE 1

Thứ Sáu Tuần 5 MC

«Ta đã tỏ cho các ngươi thấy nhiều việc tốt đẹp từ Cha Ta.  Chẳng lẽ vì những việc ấy mà các ngươi ném đá Ta?  (Ga 10 :32)

**********

Kinh nguyện của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (pri 6)

Con muốn an ủi Chúa vì sự vô ơn của kẻ dữ và con khẩn cầu Chúa cất hết tự do nơi con đi, để con khỏi làm phiền lòng Chúa, nếu vì yếu đuối mà đôi lúc con sa ngã, chớ gì ngay lúc đó, cái nhìn thần linh của Chúa thanh tẩy linh hồn con, thiêu đốt tất cả những khuyết điểm của con như lửa biến đổi tất cả mọi vật trong những ngọn lửa vậy. 

*********

Lạy Chúa Tình Yêu, khi con không nhận ra nhiều ơn lành Chúa đã ban cho con suốt trên đường đời là con đã làm tan nát Thánh Tâm Chúa.  Xin giúp con nghe được những lời than van của Chúa.  Xin đổi mới con nhờ tình yêu Chúa.

ROSE 1

Thứ Bảy Tuần 5 MC

«Thà một người chết thay cho toàn dân thì tốt hơn là toàn dân bị diệt » (Ga 11 :50)

**********

Kinh nguyện của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (pri 6)

Lạy Thiên Chúa của con, con cảm tạ Chúa vì những ơn Chúa đã thương ban cho con, nhất là đã cho con đi trên con đường đau khổ.  Ngày sau hết, con sẽ được hân hoan chiêm ngưỡng Chúa mang phủ việt Thánh Giá, vì Chúa đã đoái thương cho con được chia  phần Thánh Giá quí báu ấy, nên con hy vọng sẽ được giống Chúa trên trời và thấy thân xác vinh quang của con sáng ngời những vết đinh cực thánh của cuộc khổ nạn Chúa 

*********

Cầu nguyện :

Lạy Thiên Chúa Làm Người, thập giá vươn cao như biểu hiệu cuộc đau khổ cũng như cuộc vinh quang của Chúa.  Bằng cách dựa vào thập giá Chúa, con sẽ có thể vác thập giá của con với hy vọng được thông phần vinh quang của Chúa trong đời sống mới.

Lạy Chúa, xin cho con biết nương tựa vào Chúa.

regle fleur3

TUẦN THÁNH

 

 Chúa Nhật Lễ Lá

Họ đem con lừa về cho Chúa Giê-su, lấy áo chòang mình trải trên lưng nó, và Chúa Giesu cỡi lên… Người đi truớc, kẻ theo sau, reo hò vang dậy :  « Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!  Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta!  Hoan hô trên các tầng trời! » (Mc 11 :7,9-10)

**********

Kinh nguyện của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu :

Sau cuộc lưu đầy nơi trần gian này, con hy vọng được lên hưởng Chúa nơi quê trời, nhưng con  không muốn thu tích công nghiệp để được lên thiên đàng mà chỉ muốn làm việc vì tình yêu Chúa với mục đích độc nhất là làm vui lòng Chúa, để an ủi Thánh Tâm cực thánh và cứu rỗi cac linh hồn, để họ sẽ đươc yêu mến Chúa muôn đời 

*********

Cầu nguyện:

Chúa là Đấng Cứu Độ của con.  Con xin bước theo con đường Chúa.  Tất cả mọi lời hoan hô của con nhắc lại tình yêu con dành cho Chúa.  Xin cho con được kết hợp với Chúa để mưu ích cho tòan thể nhân lọai.  Xin cho con được sống với Chúa trong vương quốc sẽ đến.

ROSE 1

Thứ hai Tuần Thánh

Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quí giá xức chân Chúa Giê-su rồi lấy tóc mà lau.  Cả nhà sực nức mùi thơm (Ga 12 :3)

**********

Lời cầu nguyện của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu :

Lạy Chúa, lúc đời đã về chiều, con sẽ ra trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng, vì lạy Chúa, con không xin Chúa đếm các việc lành của con.  Mọi điều công chính của chúng con đều còn tì vết trước nhan Chúa.  Vì thế, con muốn mặc lấy sự công chính của chính Chúa và muốn tình yêu Chúa cho con được chiếm hữu chính Chúa muôn muôn đời.  Con không muốn triều thiên nào khác ngòai Chúa. 

*********

Cầu nguyện:

Vào cuối đời con, Chúa sẽ chẳng tìm thấy gì trong tay con ngọai trừ hương thơ tình yêu.  Lạy Chúa, xin phán địh cho con đáng được hoan huởng trong tình yêu Chúa môn đời.

ROSE 1

Thứ ba Tuần Thánh

« Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúaa đã được tôn vinh nơi Ngài.  Nếu Thiên Chúa đã được tôn vinh nơi Ngài, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Ngài nơi chính mình » (Ga 13 :31-32)

*********

Lời cầu nguyện của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu :

Trước mặt Chúa, thời gian không là gì, một ngày như ngàn năm.  Vì thế, chỉ trong giây lát, Chúa có thể trang điểm cho con xứng đáng ra truớc tôn  nhan Chúa…  Để được sống trong tác động tình yêu trọn vẹn, con dâng mình con làm lễ vật tòan thiêu cho tình yêu khoan thứ của Chúa, khẩn nài Chúa luôn luôn thiêu đốt con, để những làn sóng từ ái bao la giấu ẩn nơi Chúa tràn lan trong con và như thế, con trở nên người được phúc tử đạo vì tình yêu Chúa.

 

*********

Cầu nguyện:

Lạy Đấng Thiên Chúa Làm Người, thập giá Chúa là ngai vinh quang của Chúa.  Cuộc phuc sinh của Chúa là vinh quang của Chúa.  Xin cho con được hiểu mầu nhiệm của Chúa để nhờ Chúa con được trở  nên một hiến lễ tình yêu tòan hảo.

ROSE 1

Thứ Tư Tuần Thánh

« Giờ Ta đã gần… Con Người ra đi như lời đã biết về Ngài » (Mt 26 :18-24)

**********

Lời cầu nguyện của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu :

Sau khi đã chuẩn bị linh hồn con sẵn sàng ra truớc tôn nhan Chúa, ước chi sự tử đạo vì tình yêu ấy cuối cùng có thể làm cho con được băng ngay vào vòng tay ôm ấp của tình yêu khoan thứ Chúa và được ở đó muôn muôn đời. 

Lạy Bạn Tình con, con  muốn mỗi nhịp tim là một lời lặp lại sự hiến dâng này muôn ngàn lần cho đến bao gioờ bóng tối biến tan và con có thể lặp lại tình yêu con dâng hiến Chúa khi con được đối diện với Thánh Nhan Chúa muôn đời.

*********

Cầu nguyện:

Giờ chung điểm của Chúa Con là khi nhân lọai đươc giải thóat khỏi tội lỗi.  Giờ chung điểm của nhân lọai là khi chúng ta được chào đón bằng tình yêu thương xót để được sống trong ân sủng cho đến cùng tận con đường, khi chúng ta đến được chỗ « diện đối diện » với Thiên Chúa hằng sống của chúng ta.  Lạy Chúa, xin chuẩn bị con cho cuộc diện kiến này.

ROSE 1

Thứ Năm Tuần Thánh

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giesu biết rằng sắp đến giờ Ngài sẽ giã từ thế gian này để về cùng Cha.  Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về Ngài và Ngài yêu thương họ đến cùng (Ga 13 :1)

 

**********

Thư  của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu gởi cho Mẹ Marie de Gonzague

Trong bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giê-su biết tâm hồn các môn đệ đabg nồng nà yêu mến Người và Nguời cũng hiến thân cho họ trong Bí Tích Thánh Thể tuyệt vời, thì Người lại muốn ban cho các  ngài mot giới răn mới (…) .Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.

 

*********

Cầu nguyện:

Giới luật đức ái được thành lập dựa trên Bí Tích tình yêu.  Chúng ta chỉ có thể yêu thương nhau khi chúng ta chấp nhận việc hiến thân.

Thánh Thể là nguồn mạch mọi tình yêu.  Lạy Chúa, xin mở rộng lòng con để yêu thương như Chúa đã yêu thương con.

ROSE 1

Thứ Sáu Tuần Thánh

Khi Chúa Giêsu biết mọi sự đã hòan tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Ngài kêu lên «Ta khát… » Khi Chúa Giêsu đã nhấp xong chút giấm, Ngài thốt lên « Đã hòan tất » Và Ngài gục đầu, trút hơi thở (Ga 19 :28,30)

**********

Thư  của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu gởi cho Mẹ Agnes de Jesus (msA)

Lời kêu than « Cha khát » của Chúa Giêsu trên thập giá hằng âm vang trong lòng con… Con muốn dâng nước giải khát lên Đấng Yêu Mến của con, đồng thời, con cảm thấy hao mòn vì sự khao khát các linh hồn… nhưng không phải khao khát linh hồn các linh mục, mà là linh hồn các đại tội nhân, con nóng lòng mong ước cứu họ ra khỏi ngọn lửa đời đời.

*********

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giesu chịu đóng đinh trên thập giá, tiếng kêu buồn đau của Chúa vọng lên trong lòng con như  một lời mời gọi.  Chúa khát khao con hãy hiến thân cho Chúa.  Xin làm cho con ý thức được tình yêu Chúa.

ROSE 1

 Thứ Bảy Tuần Thánh

Gần nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh có một khu vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai…  Họ đã mai táng Chúa Giêsu ở đó (Ga 19 :42-42)

**********

Thư  của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu gởi cho Mẹ Agnes de Jesus (msA)

Khi nhìn thấy Máu Thánh Chúa chảy ra từ các thương tích, lòng khao khát các linh hồn đã đi sâu vào trái tim con (…).  Ôi, kể từ ân huệ đặc biệt này [tội nhân Phandini được hóan cải], lòng con mong ước cứu rỗi các linh hồn mỗi ngày một  lớn thê, con nghe như Chúa nói lại với con lời Người đã phán với người đàn bà xứ Samari :  « Hãy cho Ta uống với! »

*********

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, những cánh tay thân ái đã đặt thi thể tang thương của Chúa vào mai táng trong mồ đá.  Xin hãy in các vết thương thánh thiện quang vinh của Chúa vào tâm hồn con.

 

 

 

r

 

 

 

 

 

.

.

.

.