Tuần 1-5

8 TUOI

SUY NIỆM PHÚC ÂM VỚI THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

                               Bông Hoa Nhỏ Ngát Hương Lời Chúa 

Lm Constant Tonnelier

Chuyển ngữ:  Matthias Ngọc Đính, CMC

 

TUẦN 1-TN

 

Thứ Hai Tuần 1 Quanh Năm 

“Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người ta”. Và họ lập tức bỏ lại chài lưới và đi theo Ngài (Mc 1:17-18)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Je’sus

“Khi giơ tay đòi hỏi chúng ta, Chúa không giơ hai bàn tay trắng, vì các bạn thiết của Chúa có thể mặc ý lấy nơi tay Người nguồn sức mạnh và lòng can đảm rất cần thiết cho họ bất cứ khi nào.”

*****

Cầu nguyện:

“Hãy đến” và “hãy theo Ta”.  Chúa đã thêm vào những lời đơn sơ này một ánh mắt tràn ngập tình yêu bừng cháy nhưng dịu dàng cùng với đội tay rộng mở.  Chúa mong tìm một câu trả lời từ phía chúng con.  Lạy Chúa, được biết Chúa đó là nguồn sức mạnh luôn mãi cho con, này con đây để thực thi việc Chúa

bar6

Thứ Ba Tuần 1 Quanh Năm 

“Giáo lý thì mới mẻ – Người dạy lại có uy quyền! Ngài ban lệnh cho cả thần ô uế và chúng phải vâng lệnh Ngài”  (Mc 1:27).

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Je’sus

“Một linh hồn trong sạch không việc gì phải sợ ma quỉ, chúng chỉ là những đứa hèn nhát, chạy trốn ánh mắt của một đứa trẻ con.” 

 

*****

Cầu nguyện:

Con chẳng có gì phải sợ  hải các thần dữ bởi vì con là con nhỏ của Chúa.  Ánh mắt Chúa có tất cả dũng lực uy quyền và chiều sâu tình yêu Chúa.  Xin Chúa gìn giữ con dưới ánh nhìn của Chúa.

 

bar6 

Thứ Tư Tuần 1 Quanh Năm 

“Buổi sáng khi trời còn sớm, Ngài đã chỗi dậy và đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó…  Ngài rảo khắp miền Galilea, ra giãng sứ điệp trong các hội đường của họ (Mc 1:35-39)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Je’sus

“Từ sáng sớm, mẹ đến hỏi con đã dâng mình cho Chúa chưa, rồi mẹ vừa mặt áo cho con, vừa nói con nghe về Chúa, xong đâu đấy, con quì đọc kinh bên cạnh mẹ…  Chữ đầu tiên con đã đọc được một mình là tiếng “thiên đàng” 

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa một ngày mới khi còn tinh mơ.  Con dâng lên Chúa như một tặng ân phúc lành và tình yêu của Chúa.  Lời cầu của con là lời ca tụng và thờ phượng, nhưng con cũng lắng nghe tiếng Chúa.  Xin hãy làm cho Tin Mừng tràn ngập ngày sống của con với sự hiện diện và tình yêu của Chúa.

 

bar6

Thứ Năm Tuần 1 Quanh Năm 

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Chúa Giesu chạnh lòng thương giơ tay chạm vào anh ta và phán, “Ta muốn, anh hãy sạch!”.  Lập tức, chứng phong cùi biến khỏi, và anh ta được sạch.  (Mc 1:40-42)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Je’sus

“Ôi thưa mẹ yêu dấu, mẹ đã chuẩn bị cho con (xưng tội lần đầu) kỹ lưỡng biết bao! Mẹ bảo con rằng xưng tội là xưng với Chúa, chứ không phải với người ta, con tin thật như thế, nên đã xưng tội với một niềm tin rất sốt sắng. 

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, sống bí tích hòa giải là đem linh hồn tội lỗi của con đến trình trước quyền năng thanh tẩy của tình yêu Chúa.

Chính nhờ việc lãnh nhận sự thanh tẩy ấy trong đức tin mà con được phục hồi trong tình yêu cứu độ của Chúa.  Lạy Chúa, xin cho con được phục hồi.

 

bar6

 

Thứ Sáu Tuần 1 Quanh Năm 

“Vì dân chúng quá đông, họ không sao khiển đến gần Ngài được.  Họ liền dỡ mái nhà ra, ngay trên chỗ Ngài ngồi, làm thành một mỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.  Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giesu bảo người bại liệt, “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2:4-5)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Je’sus

“Tấm màn che khuất Chúa Giêsu mõng manh và nhẹ nhàn biết bao, con không thể hồ nghi được.  Đức tin và đức cậy không còn cần thiết nữa, nguyên tình yêu đã giúp chúng ta tìm thấy ngay ở trần gian Đấng chúng ta mong mỏi tìm kiếm”

*****

Cầu nguyện:

Có lẽ con nên học cách đọc ra những dấu vết đức tin lưu lại suốt trên đường đời con đi.  Bằng cách khám phá biểu hiện này của tình yêu Chúa Kitô, con sẽ kín múc được nguồn sức mạnh cậy trông và cũng cố niềm tin của con.  Lạy Chúa, xin giúp con khám phá được những dấu vết của Chúa.

 

bar6 

Thứ Bảy Tuần 1 Quanh Năm 

“Ngài đến dùng bữa tại nhà Lê-vi, nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giê-su và các môn đệ…  Những kinh sư nói với các môn đệ Ngài rằng: “tại sao Ngài lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như thế?” (Mc 2:15-56)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Je’sus

“Công việc con làm tại dòng Kín thì con đã trình bày dưới chân Chúa Giê-su Thánh Thể trong buổi khảo hạch theo Giáo Luật trước ngày con tuyên khấn:  “Con đến để cứu rổi các linh hồn và nhất là để cầu nguyện cho các linh mục”  Muốn đạt được mục đích, cần phải có phương tiện. Chúa Giê-su đã cho con hiểu rằng Người muốn ban cho con các linh hồn bằng chính đau khổ” 

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến để cứu độ những người tội lỗi bằng thập giá của Chúa.  Trước tiên, xin hãy cứu độ con là người tội lỗi đáng thương hại.  Và vì Chúa mời gọi con góp phần vào sứ mạng của Chúa, xin Chúa thương nhận lời cầu nguyện và việc sám hối của con để tất cả nhân loại được thoát khỏi tội lỗi của họ.

flowline

 

TUẦN 2-TN

 

Chúa Nhật Tuần 2 Quanh Năm 

“Họ thưa Ngài, “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”.  Chúa đáp, “Hãy đến mà xem”.  Họ đã đến và đã thấy nơi Ngài ở, và họ đã ở lại đó với Ngài ngày hôm ấy.” (Ga 1:38-39)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Je’sus

“Vậy khi chúng ta sẽ được rước lễ trong nhà vĩnh cửu của Vua Trời thì sẽ thế nào nữa nhỉ? (…).  Nhà của Chúa sẽ là nơi ở vĩnh viển của chúng ta…  Chúa không muốn cho chúng ta nhà của Người ở trần gian.  (…). Dinh thự Người dành riêng cho chúng ta là lâu dài vinh hiển, ở đó, chúng ta không còn thấy Chúa hóa thân là một con trẻ hay một tấm bánh trắng, nhưng hiện thực trong vinh quang hiển thắng vô cùng.” 

*****

Cầu nguyện:

Thật là một cuộc hội ngộ không thể quên được khi hai người đi đến chỗ quen biết nhau, thân mật và liên kết mãi cùng nhau.  Lạy Chúa, điều gì sẽ xảy ra khi Chúa đón con vào nhà vinh quang muôn đời của Chúa?  Xin Chúa giữ cho con một chỗ trong nhà Chúa.

barre fleur 4

Thứ Hai Tuần 2 Quanh Năm 

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu da cũng hư.  Nhưng rượu mới phải đổ và bầu da mới » (Mc 2 :22)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Je’sus

“Lạy Chúa, con chọn tất cả.  Con không làm thánh nữa vời, con không sợ phải đau khổ vì Chúa.  Con chỉ sợ một điều là không bỏ được ý riêng con.  Xin Chúa hãy nhận lấy ý riêng con, vì “con chọn tất cả” những gì Chúa muốn.” 

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, để sống Tin Mừng của Chúa, đòi con phải muốn tất cả những gì là biểu hiệu của thánh ý Chúa trên đường đời con đi.  Ắt hẳn con cần phải thắng vượt những tập quán tội lỗi và khước từ riêng của con.  Đây là cái giá con phải trả để thăng tiến trên nẻo trọn lành.  Lạy Chúa, xin giúp con biết luôn luôn khát khao Chúa và điều Chúa muốn.

barre fleur 4

Thứ Ba Tuần 2 Quanh Năm 

“Vào ngày Sabat, Chúa Giêsu đi ngang qua một cánh đồng lúa.  Các môn đệ Ngài bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường.  Những người Phariseu liền nói với Chúa Gie6su, “Kìa, tai sao họ lại làm điều không được phép ấy trong ngày Sabat?” (Mc 2:23-24)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Marie de Gonzague

“Vâng, mọi sự đều tốt đẹp khi người ta chỉ tìm thánh ý Chúa Giesu.  Chính vì thế mà con, đóa hoa ti tiện, vâng lời Chúa Giesu để cố gắng là hài lòng mẹ yêu quý” 

*****

Cầu nguyện:

Không thể nào không nẩy sinh những hậu quả tai hại nếu bỏ qua các luật lệ trong đời sống.  Lạy Chúa, xin giúp con giữ trọn những luật này, để con có thể cải thiện bằng việc không ngừng tìm thánh ý Chúa.

 

barre fleur 4

 

Thứ Tư Tuần 2 Quanh Năm 

“Chúa Giê-su rảo mắt nhìn quanh giận dữ, buồn sầu vì lòng họ chai đá.  Ngài bảo người bại tay:  “Hãy gian tay ra”. Anh ta giang tay ra và được lành mạnh. (Mc 3:5)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Marie de Gonzague

“Con sẵn lòng chịu bệnh cả đời nếu điều đó đẹp lòng Chúa, và con còn bằng lòng cho đời con cứ kéo dài như thế nữa là khác. Con chỉ ước ao một ân phúc là đời con được tan nát vì yêu mến” 

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, một tâm hồn chai đá không bao giờ có thể hiểu được bất cứ điều gì về các hành động yêu thương của Chúa.

Chỉ có một con tim tan nát mới biết mở lòng ra cho sự dịu dàng và nhân lành của Chúa.  Chỉ có Chúa mới có thể ban cho con quả tim ấy, một con tim tan nát vì tình yêu Chúa và tràn ngập lòng cảm thương đối với tha nhân.

Lạy Chúa, xin gìn giữ lòng con luôn rộng mở trước những phúc lành của Chúa.

 

barre fleur 4

Thứ Năm Tuần 2 Quanh Năm 

“Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân, đến nỗi hễ ai có bệnh cũng đổ xô đến để chạm vào Ngài (Mc 3:10).

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Nữ Tu Marie du Sacre Coeur

“Ôi Chúa Giêsu, con nài xin Chúa đoái nhìn đến biết bao linh hồn bé nhỏ…  Con nài xin Chúa hãy tuyển chọn một đại đoàn gồm những tế vật bé nhỏ, xứng đáng với tình yêu Chúa!”

*****

Cầu nguyện:

Có thể Chúa đã không muốn, nhưng Chúa đã chịu đau khổ ttrong thân thể đầy thương tích và trái tim tan nát của Chúa vì tội lỗi chúng con.  Chúa đã dâng hiến những đau khổ ấy để chữa lành cho tha nhân.  Lạy Chúa, xin chạm đến từng trái tim của chúng con để chúng con biết chia sẻ những thương tích của Chúa.

barre fleur 4

Thứ Sáu Tuần 2 Quanh Năm 

“Ngài lên núi và gọi đến với Ngài những kẻ Ngài muốn.  Ngài lập nhóm mười hai để các ông ở với Ngài và để Ngài cắt cử các ông đi rao giảng cùng với quyền trừ quỷ”  (Mc 3:13-14)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Agnes de Jesus

« Chúa Giêsu không mời gọi các linh hồn theo tiêu chuẩn xứng đáng, nhưng mời gọi những ai Người muốn » 

*****

Cầu nguyện:

Chúa chọn các vị đại diện cho Chúa theo các tiêu chuẩn của Chúa, xét theo các nhu cầu khẩn thiết của Giáo Hội Chúa.  Chúa gọi những ai Chúa thích, những ai đẹp lòng Chúa và khi Chúa thấy thích hợp.

Lạy Chúa, Chúa có biết những phương pháp của Chúa đối với chúng con thật là khó hiểu lắm không?  Xin Chúa ban cho con lòng nhẫn nại và sự hiểu biết.

barre fleur 4

Thứ Bảy Tuần 2 Quanh Năm

“Thân nhân Ngài hay tin ấy, liền đi bắt Ngài, vì họ nói rằng, “Ngài đã mất trí” (Mc 3:31)

*****

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết cho Mẹ Marie de Gonzague :

“ Thật là họa hiếm mới có linh hồn không dùng cái trí khôn nông cạn của mình mà đo lường quyền năng Thiên Chúa (…).  Từ lâu lắm rồi, loài người đã quen dùng phương pháp đo  lường kinh nghiệm bằng tuổi đời (…)  .  Mẹ yêu mến, mẹ đã chẳng ngại cho con biết Chúa soi sáng linh hồn con, và Người còn ban cho con sự khôn ngoan của bậc cao niên.

*****

Cầu nguyện:

Việc thiếu khôn ngoan và kinh nghiệm làm cho chúng con trở nên thiển cận, ngay cả đối với hoạt động của Chúa cho nước Cha.

Lạy Chúa, xin làm cho con ý thức để có được một cái nhìn đúng đắn.

regle fleur3

TUẦN 3-TN

 

Chúa Nhật Tuần 3 Quanh Năm 

“Chúa Giê-su đến miền Galilea, rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Ngài nói,

“ Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã đến gần.  Các ngươi hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”   (Mc 1:14-15)

*****

Huấn dụ và ghi niệm của thánh Teresa Hài Đồng Giê-su

«Em đã có một kinh nghiệm sau khi phạm lỗi, dầu là bất trung nhỏ mọn, cũng làm linh hồn phải chịu trong một thời gian một sự khó chịu phiền muộn nào đó.  Lúc đó, em tự bảo mình:  “Hỡi con gái cưng của ta ơi, đấy là hậu quả lỗi lầm của của con đó”.  Và em nhẫn nại chịu đựng để món nợ nhỏ bé kia cho đến khi được đền trả.

*****

Cầu nguyện:

Tin Mừng Phúc Âm chỉ có thể đến với một tâm hồn mở rộng trước ân sủng và sẵn sàng đón Chúa, chấp nhận những hậu quả của các yếu đuối và bất trung của mình.  Biến đổi luôn luôn là một ân sủng Chúa ban như đã được ghi chép lại trong lịch sử nhân loại.  Lạy Chúa, xin dẫn đưa con trên bước đường biến đổi.

2 roses

Thứ Hai Tuần 3 Quanh Năm 

“Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy sẽ không thể vững. Vậy Satan mà chống lạ Satan, Satan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số » (Mc 3 :25-26)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi Mẹ Marie de Gonzague

«Vua thánh David ca ngợi thật chí lý:  “anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp, bao là êm xui  Thật vậy, con rất thường cảm thấy điều đó, nhưng sự họp nhất ấy chỉ thể hiện được trên mặt đất này trong những hy sinh thử thách.

*****

Cầu nguyện:

Việc sống chung không đòi chúng ta phải loại bỏ những khác biệt của chúng ta, nhưng hãy chấp nhận chúng.

Những khác biệt này chỉ tìm đươc giá trị nhờ việc tôn trọng người khác và sự kết hợp một lòng:  nếu không, sẽ dẫn đến chia rẽ.

Lạy Chúa, xin làm cho con nên một con người có đức ái huynh đệ, một sức mạnh liên kết giữa những người khác biệt nhau.

2 roses

 

Thứ Ba Tuần 3 Quanh Năm

“Ngài rảo mắt nhìn những người ngồi chung quanh rồi nói :  « Đây là mẹ Ta, là anh em Ta. Bất  kỳ ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ Ta » (Mc 3 :34-35)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi Mẹ Agnes de Jesus

«Những khổ chế của con ở việc cố ở việc bỏ ý riêng, sẵn lòng làm những việc tầm thường, không cãi lại, và không dựa lưng vào thành ghế khi ngồi, vv… Con đã dọn mình làm  hôn thê của Chúa Giesu bằng việc thực hành những việc nhỏ mọn không đâu ấy.

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, để thực thi ý Chúa, con phải khước từ và chê chối ý riêng con.  Đó là chương trình lâu dài, nhờ sự  khổ chế luôn luôn đổi mới.  Con phải thực thi điều kiện ấy để có thể thuộc trọn về Chúa, để hoạt động cho Chúa.  Xin Chúa giúp con biết thực thi thánh ý Chúa.

2 roses 

Thứ Tư Tuần 3 Quanh Năm

“Những người này là những người nghe và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm » (Mc 4 :20)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi Mẹ Agnes de Jesus (Ms A)

«Thân hoa mọn này phải vất vả và khó nhọc vì đã quen bén rễ yếu ớt trong mảnh đất đã chọn riêng cho nó, bây giờ phải sống giữ muôn hoa có rễ cục mịch, nó phải tự hút nhựa sống trong một mảnh đất tạp hoang »

*****

Cầu nguyện:

Dù Chúa đã gieo con trong mãnh đất ưu tuyển hay miếng đất khô cằn, hom nay Chúa lại đặt con, một cây non mảnh mai, giữa môt khu vườn tươi tốt. Chúa mời con hãy sống ở đó và ăn rễ sâu hơn để hấp thụ của bổ dưỡng trong sự hiện diện của Chúa và các phúc lành để giúp con sinh hoa kết trái.

Lạy Chúa, xin chăm chút cho những chiếc rễ của con.

2 roses

Thứ Năm Tuần 3 Quanh Năm

“Các ngươi đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho các ngươi, và còn cho các ngươi hơn nữa.  Vì ai đã có, thì được cho thêm” (Mc 4:24-25)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi Mẹ Marie de Gonzague (Ms C)

«Nhờ suy niệm những lời ấy của Chúa Giêsu, con đã hiểu đức ái của con đối với chị em còn thiếu sót chừng nào, con nhận thấy mình không yêu thương các chị như Chúa đã yêu.  

A, thế là bây giờ con hiểu rồi:  điểm căn bản của đức bác ái trọn hảo là biết chịu đựng khuyết điểm của người khác, là không lấy làm lạ khi thấy họ yếu đuối, là thán phục khi thấy họ thi hành những nhân đức dù rất nhỏ mọn.

*****

Cầu nguyện:

Một thước đo tốt chính là tình yêu huynh đệ giúp con nhìn vào người khác mà không xét đoán và khám phá nơi họ, không hề ngạc nhiên, những vẻ đẹp và những ưu điểm, cũng như những khiếm khuyết và lầm lỗi.  Đó là sự đánh giá được thực hiện trong đức ái.

Lạy Chúa, ước mong con được yêu mến tha nhân như cách Chúa yêu.

2 roses 

Thứ Sáu Tuần 3 Quanh Năm

“Nước Thiên Chúa cũng giống như người kia gieo vãi hạt giống xuống đất.  Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẫy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không hay biết” (Mc 4:26-27)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi Mẹ Agnes de Jesus (Ms A)

«Như  mặt trời vừa giãi sáng trên ngọn cây hương nam, vừa tỏa ánh quang trên mỗi bông hoa nhỏ, dường như cả trái đất chỉ có một mình nó; và Thiên Chúa cũng đặc biệt săn sóc những linh hồn như thể không còn linh hồn nào khác  như thế.

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, khi con ngắm nhìn các cánh đồng của Chúa, con nhìn thấy rất nhiều loại cây cối, thảo mộc.  Và con muốn thay đổi, làm cho chúng giống như nhau!  Nhưng không, mọi sự lớn lên trong Chúa, mỗi thứ mỗi loại theo cách riêng.  Dù con là một cây cao vút hoặc loài hoa hèn mọn nhất trong các loài hoa, điều ấy không quan trọng, miễn là con được chứa chan phúc lành của Chúa, và lớn lên trong Chúa.  Xin Chúa chúc lành cho con.

2 roses

Thứ Bảy Tuần 3 Quanh Năm

“Ngài nói với họ, “Tại sao các con sợ hãi? các con không có đức tin hay sao” (Mc 4:40)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi chị Celine, ngày 15.10.1889

«Ở thế gian chỉ có một việc làm là yêu.  Yêu Chúa Giêsu cho tận tình và cứu rỗi cho Chúa nhiều linh hồn để những linh hồn ấy cũng được yêu mến Chúa.”

*****

Cầu nguyện:

Một đêm tối, những đêm tối đức tin, những đêm tối trong cuộc sống, và giờ chết đến gieo bao kinh hoàng sợ hãi.  Lạy Chúa Giêsu, nếu không nhờ niềm tin vào Chúa, tình yêu dành cho Chúa, và sự vửng tin vào tình thương Chúa dành cho con, làm sao con có thể đợi chờ được ánh dương của ngày mới? Tình yêu xua đi những bóng đêm ấy.  Lạy Chúa, xin xua tan những nổi sợ hãi của chúng con.

 regle fleur3

TUẦN 4-TN

 

Chúa Nhật Tuần 4 Quanh Năm

“Đến ngày Sabat, Ngài vào hội đường và dạy dỗ. Người ta ngạc nhiên vì giáo lý của Ngài, vì Ngài dạy dỗ họ như đấng có quyền (Mc 1:21-22)

 *****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus

«Đôi khi con cũng  lấy cần câu tí teo câu thử, nhưng con không thích bằng ngồi một mình trên nệm cỏ nở hoa.  Mặc dù chưa biết nguyện gẫm là gì, tâm hồn con cũng đã chìm đắm trong suy niệm thực sự… Xa sa vọng lại tiếng động xôn xao, tiếng gió rì rào… Thế gian chỉ là chốn khách đầy và con ước vọng về thiên đàng.”

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa vẫn dạy con qua công cuộc tạo dựng của Chúa, qua sứ điệp Phúc Âm của Chúa, và qua quyển sách thập giá vẫn luôn để mở của Chúa.  Lạy Thầy chân lý, khi con rút vào tĩnh lặng, Chúa đã đến với con.  Khi ấy, mọi sự trở thành lời cầu nguyện.  Lạy Chúa, xin luôn luôn dạy dỗ con.

ROSE 1

Chúa Nhật Tuần 4 Quanh Năm

“Đến ngày Sabat, Ngài vào hội đường và dạy dỗ. Người ta ngạc nhiên vì giáo lý của Ngài, vì Ngài dạy dỗ họ như đấng có quyền (Mc 1:21-22)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus

«Đôi khi con cũng  lấy cần câu tí teo câu thử, nhưng con không thích bằng ngồi một mình trên nệm cỏ nở hoa.  Mặc dù chưa biết nguyện gẫm là gì, tâm hồn con cũng đã chìm đắm trong suy niệm thực sự… Xa sa vọng lại tiếng động xôn xao, tiếng gió rì rào… Thế gian chỉ là chốn khách đầy và con ước vọng về thiên đàng.”

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa vẫn dạy con qua công cuộc tạo dựng của Chúa, qua sứ điệp Phúc Âm của Chúa, và qua quyển sách thập giá vẫn luôn để mở của Chúa.  Lạy Thầy chân lý, khi con rút vào tĩnh lặng, Chúa đã đến với con.  Khi ấy, mọi sự trở thành lời cầu nguyện.  Lạy Chúa, xin luôn luôn dạy dỗ con.

 ROSE 1

Thứ Hai Tuần 4 Quanh Năm

“Con cứ về nhà với thân nhân, và loan tin cho họ biết mọi điều Thiên Chúa đã làm cho con, và Người đã thương con như thế nào?”  (Mc 5 :19)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus (Ms A)

«Ôi, những ngày chan hòa ánh sáng của tuổi thơ chóng qua biết mấy, nhưng nó cũng ghi lại trong tâm hồn con một ấn tượng đẹp biết bao!

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã để lại vô số dấu vết trên linh hồn con. Chúa để cho con khám phá ra chúng để rồi kinh ngạc về Chúa, về công cuộc của Chúa nơi con, và để con cao rao lòng lành và tình thương của Chúa đã tỏ cho con.  Chúa chính trực dường bao khi mời gọi con hãy kiếm tìm trong linh hồn con để khám phá ra Chúa.  Lạy Chúa, xin hướng dẫn cuộc tìm kiếm của con.

ROSE 1

Thứ Ba Tuần 4 Quanh Năm

“Có một người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười  hai năm… Được nghe biết về Chúa Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Ngài, và sờ vào áo của Ngài…  Ngay lúc đó, Chúa Giêsu thấy có một năng lực tự mình phát ra, Ngài liền quay lại giữa đám đông và hỏi:  “Ai đã chạm đến áo Ta?” (Mc 5:25, 27,30)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Marie de Gonzague (Ms C)

«Chúa nhân lành đã thương tôi luyện con bằng đủ thứ thử thách, từ ngày con mở mắt chào đời, con đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, nhưng nếu hồi nhỏ con đã chịu đau khổ một cách buồn bã, thì ngày nay con không chịu như thế nữa, con đã biết cách chịu đựng trong bình an vui sướng. »

*****

Cầu nguyện:

Khốn khó là một phần của cuộc sống, nhưng khi nó dai dẳng, làm sao chúng con có thể chịu đựng được?  Làm sao chúng con không nổi giận và khóc than giữa cảnh tang thương?

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cần được nguồn sức mạnh của Chúa để có thể chịu đựng trong vui tươi và an bình.  Có lẽ con cần phải hiểu biết sự chối từ và buồn bã trước khi kêu cầu sức mạnh.  Lạy Chúa, con sẵn sáng chịu đau khổ nếu Chúa thấy phù hợp cho con.

ROSE 1

Thứ Tư Tuần 4 Quanh Năm

“Vào ngày Sabát, Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường, nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên.  Họ nói, “Bởi đâu ông này được như vậy?  Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là sao?… Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria hay sao?” (Mc 6:2-3)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus (Ms A)

«Không bao giờ người ta khen con sáng dạ trước mặt, mà chỉ khen những đứa trẻ khác thôi, vì thế con tưởng là mình dốt nát thật và nén lòng chịu vậy.

*****

Cầu nguyện:

Tôi có thể ganh tị và tức bực vì sự thông thái của người khác, nhưng như thế có tốt không?  Con đầy kinh ngạc vì những  lời dạy dỗ và sự khôn ngoan của Chúa.  Những lời của Chúa như một người mở ra cho chúng con biết về cuộc sống của Con Thiên Chúa.  Con có nhiều điều phải học hỏi.

ROSE 1

Thứ Năm Tuần 4 Quanh Năm

Ngài gọi nhóm mười hai và bắt đầu sai họ cứ hai người một ra đi (…) Ngài ra lệnh cho họ… “Hễ các con vào nhà nào, hãy cứ ở lại đó cho đến khi ra đi” (Mc 6:7:10)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus (Ms A)

«Giờ đây con ôn lại những điều mẹ đã nói, con hiểu rằng dòng Kín là khu rừng Chúa nhân lành muốn co đến nương thân… Quả thật đó là tiếng gọi của Chúa chứ không phải là chuyện trẻ con mơ màng; bấy giờ con muốn vào dòng Kín không phải vì [chị] Pauline, nhưng chỉ vì Chúa Giesu mà thôi.

*****

Cầu nguyện:

Trong suốt lịch sử Giáo Hội, Chúa đã không ngừng mời gọi các tín hữu hãy thực hiện sứ mạng của Chúa.  Nhưng lạy Chúa, để đảm nhận sứ mạng ấy, chúng con phải sống những ngày tháng trong hoang mạc với Chúa, sống những giờ phút chia sẻ trong đức ái huynh đệ và những giờ phút vui tươi trong sự hiếu khách của nhân loại.  Con muốn cuộc đời con được hiến dâng trọn vẹn cho một mình Chúa, trong những khả năng thiêng liêng và nhân loại giới hạn của con.  Lạy Chúa, xin hãy gọi con tham gia sứ mạng của Chúa.

 ROSE 1

Thứ Sáu Tuần 4 Quanh Năm

“Herode  nói với thiếu nữ, “con muốn gì cứ xin, ta sẽ ban cho con”… Cô gái đến bên đức vua và thưa rằng, “Con muốn đức vua ban ngay con cái đầu của Gioan Tẩy Giả để trên đĩa” …  Lập tức, đức vua sai thị vệ đi và truyền đem đầu Gioan tới (Mc 6:22, 25, 27)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus (Ms A)

«Ôi, thật trên trần gian này cái gì cũng mỉm cười với con, bước bước con lại gặp hoa  nở dưới chân… Nhưng một giai đoạn mới sắp điểm trong tâm hồn con.  Con cần phải chịu thử thách như băng ngang lò lửa nung đốt và phải chịu đu khổ tư hồi măng sữa, để sớm được hiến dâng cho Chúa Giêsu.

*****

Cầu nguyện:

Nhiều lúc để trung thành với sứ mạng và bảo vệ niềm tin, chúng ta cần phải trả giá là tất cả.  Những lúc an vui đem lại cho chúng ta sự can đảm, rồi tiếp đến những giờ phút thử thách,  khi Thiên Chúa vẫn ở đó, nhưng ẩn mặt.  Lạy Chúa, xin cho con được can trường để luôn kiếm tìm Chúa.

 ROSE 1

Thứ Bảy Tuần 4 Quanh Năm

Các tông đồ vây quanh Chúa Giesu và kể lại cho Ngài mọi viêc các ông đã làm và mọi điều các ông đã rao giảng.  Chúa Giesu phán bảo các ông, “Các con hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một lúc” (Mc 6:30-31)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus (Ms A): 

Một bà phước  ở trường Dòng hỏi con: trong những ngày nghỉ, nếu ở một mình, thì con làm gì?  Con trả lời:  phía sau giường con nằm có chỗ trống, con lẻn vào trong đó ấy, kéo tấm màn che kín đi, rồi suy nghĩ…  Thế em suy nghĩ về cái gì?… Em suy nghĩ về Chúa, về cuộc đời… về sự đời đời, nói tóm lại là em suy nghĩ!  Giờ đây con mới nhận ra Chúa đã âm thầm dạy con suy niệm mà con không ngờ.

*****

Cầu nguyện:

Những giờ phút sống trong sự thanh vắng, xa khỏi cái huyên náo của cuộc sống, thật sự là điều cần thiết và hữu ích.  Lạy Chúa, ở đó, con có thể suy tư về những điều hệ trọng và kết hợp với Chúa để có thể sống một đời trong Chúa.  Đối với con, cầu nguyện đơn giản chỉ là rút vào nơi thanh vắng và được đưa vào Thánh Tân Chúa.  Lạy Chúa, xin đưa con đến nơi tĩnh lặng của sự cậu nguyện ấy.

regle fleur3

TUẦN 5-TN

 

Chúa Nhật Tuần 5 Quanh Năm

Vào buổi sáng, khi trời còn tối, Ngài đã chỗi dậy và đi đến một nơi thanh vắng, và ở đó, Ngài đã cầu nguyện.  Simon và các bạn chạy đi tìm Ngài.   Khi  gặp được Chúa, họ thưa cùng Ngài, “Mọi người đang tìm kiếm Thầy”  (Mc 1:35-37)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus (Ms A): 

Ôi, đường yêu mến ngọt ngào biết bao! Con hằng muốn đem hết tâm lực để tuân theo thánh ý Chúa.

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, để tìm kiếm Chúa, con phải bước đi trên con đường tình yêu.  Con ắt phải từ bỏ những an ủi của thụ tạo, phải đứng dậy để trấn áp những đối nghịch trong con.  Đó sẽ là một con đường dễ dàng nếu con biết thực thi thánh ý Chúa chứ không phải ý riêng con.  Lạy Chúa, xin giúp con thi hành thánh ý Chúa.

bouquet fleur

Thứ Hai Tuần 5 Quanh Năm

Khi qua biển rồi, Đức Giesu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gienexaret và lên bờ.  Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, lập tức người ta nhận ra Ngài. (Mc 6 :53-54)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi mẹ Agnes de Jesus (Ms A): 

[Tại Trouville]- Con sẽ không bao giờ quên được những cảm xúc khi ra biển.  Con mãi miết đứng ngắm hoài không chán cảnh bao la hùng vĩ, tiếng sóng vỗ ầm ầm, tất cả đều nói lên trong lòng con về sự cao cả và quyền năng của Thiên Chúa. 

*****

Cầu nguyện:

Biển Hồ Galilê rất thơ mộng và mênh mông, nhiều khi  êm đềm mà cũng lắm lúc dậy sóng.  Chúng con không chán ngại khi nhìn những đợt sóng và cái bao la của nó, đời sống và mầu nhiệm của nó.  Chúc tụng Chúa là Chúa Tể của đại dương và muôn loài sống trong đó.

bouquet fleur

 Thứ Ba Tuần 5 Quanh Năm

Các người thật khéo coi thường giới răn Thiên Chúa để nắm giữ các tập truyền của mình!… Các  ngươi lấy tập truyền của mình đã truyền lại với nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa” (Mc 7:9-13)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi cho nữ tu Marie du Sacre-Coeur mẹ Agnes   

Con cũng hiểu chỉ có tình yêu mới làm cho các thành phần của Giáo Hội hoạt động, nếu tình yêu đó tắt đi thì các tông đồ không rao giãng Phúc Âm nữa, cac vị tử đạo khước từ không đổ máu nữa

*****

Cầu nguyện:

Khi những phong tục của chúng ta không còn nói lên điều kiện nhân loại và đời sống tinh thần của chúng ta nữa, chúng ta sẽ từ bỏ chúng hoặc cho chúng một hơi thở sống mới. Nếu các hành động của tôi đối với Thiên Chúa không còn là những biểu hiện của tình yêu sâu xa, thử hỏi hành động của con có ích lợi gì? Xin Chúa làm cho các hành động của con luôn là những biểu hiện của tình yêu.

bouquet fleur

Thứ Tư Tuần 5 Quanh Năm

Cả các con nữa, cũng không hiểu rằng bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?…  Vì từ bên tron, từ lòng con người, phát xuất những ý định xấu…  Tất cả những điều xấu đều từ bên trong xuất ra” (Mc 7:18, 19, 21, 23)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi cho mẹ Anges de Jesus  : 

Con không biết chơi, nhưng con ham đọc sách và đoc sách suốt đời cũng được.  May thay, con được các thiên thần dưới thế [tức là các người chị] chỉ dẫn cho biết phải đoc những sách nào vừa giải trí lại vừa bổ dưỡng tinh thần… Nhưng không bao giờ Chúa để cho con đọc một cuốn nào có hại cho con cả. 

*****

Cầu nguyện:

Việc đọc sách thiêng liêng cần thiết cho linh hồn giống như thực phẩm đối với thân xác.  Tôi cần chọn lựa của ăn cho tâm trí tôi một cách khôn ngoan bởi vì nguồn gốc các hành vi ý thức của tôi là tâm hồn, là nội tâm của tôi.  Lạy Chúa, xin bảo toàn con chống lại những gì có thể làm hại cho con.

bouquet fleur

Thứ Năm Tuần 5 Quanh Năm

Bấy giờ có một người đàn bà xin ngài trừ quỷ cho con gái bà.  Ngài nói với bà, “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà đem cho chó con”.  Nhưng bà ấy đáp “Thưa thầy đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của con cái từ bàn rơi xuống”.  Khi ấy Chúa nói với bà “ vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỉ đã xuất ra khỏi con gái bà rồi” (Mc 7:26-29)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi cho mẹ Anges de Jesus  (Ms A): 

Tất cả đều đem lại lợi ích cho các linh hồn, cũng như trong thiên nhiên, bốn mùa thay đổi để cây hoa bạch cúc hèn mọn nhất được nở hoa đúng kỳ . 

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, đến những con chó nhỏ còn không bị quên lãng, thế thì dĩ nhiên Chúa sẽ chăm sóc những người con nhỏ yếu hèn nhất của Chúa. Đến ngày đã định, Chúa sẽ ban phát phúc lành khi người con nhỏ của Chúa có khả năng đón nhận tặng ân của Chúa, khi lời cầu của nó không những là lời xin ơn mà còn là những lời nài xin đức tin nữa.

bouquet fleur

 Thứ Sáu Tuần 5 Quanh Năm

Rồi Ngài ngước mắt lên trời, kêu lên một tiếng và nói, “Ephata”, nghĩa là, “Hãy mở ra”.  Và lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, à nói được rõ ràng (Mc 7:34-35)

*****

Thư thánh Teresa Hài Đồng Giê-su gởi cho nữ tu Marie du Sacre-Coeur : 

Ôi Chúa Giêsu, nói làm sao được cho tất cả các linh hồn bé nhỏ biết được sự hạ cố khôn lường của Chúa?… Con cám thấy, chắc là không thể có, nếu Chú thấy một linh hồn nào yếu đuối hơn linh hồn con thì Chúa sẽ còn ban cho nó nhiều đặc ân vĩ đại hơn nữa, nếu nó biết hoàn toàn phó thác cho lòng xót thương vô biên của Chúa. 

Tất cả đều đem lại lợi ích cho các linh hồn, cũng như trong thiên nhiên, bốn mùa thay đổi để cây hoa bạch cúc hèn mọn nhất được nở hoa đúng kỳ . 

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đoái nghe lời than van.  Khi tìm được một linh hồn yếu đuối mỏng dòn kêu xin cứu giúp, Chúa mở đưa họ đến con đường yêu mến bằng cách mở cho họ con đường sự sống, bằng quyền năng hơi thở tạo dựng.  Chúa luôn luôn là Đấng thân thiết nhất của con.  Lạy Chúa, xin nghe lời con van nài của con.

bouquet fleur

Thứ Bảy Tuần 5 Quanh Năm

Ta thương đám đông vì họ đã ở với Ta suốt ba ngày rồi mà không có gì ăn.  Nếu Ta giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường” (Mc 8:2-3)

*****

Thư thánh Teresa  Hài Đồng Giê-su gởi cho mẹ Marie de Gonzague : 

Khi con muốn để tâm hồn con mệt mỏi vì những bóng tối bao phủ được nghỉ ngơi, bằng cách nhớ lại cái xứ sáng lạn mà con ao ước thì nỗi bàng hoàng trong tâm hồn con lại gia tăng gấp bội.  Con thấy dường như những bóng tối (…) cười nhạo con:  “ Mày mơ mộng ánh sáng (…) mày mơ mộng chiếm hữu đời đời Đấng Tạo Hóa (…) .  Tiến lên đi , tiến lên đi , mà vui hưởng cái chết, nó sẽ cho mày không phải cái mày hy vọng mà là (…) một đêm tối của hư không” 

*****

Cầu nguyện:

Khi con đường trở nên tối tăm như một đêm đen mịt mùng, nó có làm cho bạn phải dao động hay không, thay vì đốt lên một ánh đèn và đầy tràn hy vọng?  Giấc mơ về ánh sáng và chiếm hữu Chúa không phải là điều nực cười, bởi vì những lời của Chúa vẫn vang lên trong đáy lòng con, “Ta thương đám dân này”.  Lạy Chúa, xin làm cho những giấc mơ của con thành hiện thực.