tuần 11-16

 

Suy Niệm Phúc Âm Với Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

MÙA THƯỜNG NIÊN 

 

Chúa Nhật  Tuần 11 Quanh Năm

“Mùa màng thì nhiều, thợ gặt thì ít; vì vậy, các con hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ đến gặt lúa của người”  (Mt 9:37-39)

**********

Thư của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết gởi cho Mẹ Agnes de Jesus

“Chúa đã cho con hiểu rằng có những tâm hồn mà lòng lân tuất của Chúa hằng phải chờ đợi, Chúa chỉ soi sáng dần dần, con cẩn thận chứ không dám đi trước thời gian Người đã ấn định, con cứ ngong ngóng chờ đợi, đợi cho đến thời gian của Người mau đến.”

*********

Lời cầu :

Để giữ được sự kiên trung khi đối diện với những đề nghị của thế gian hỗn độn, người ta phải luyện tập một óc phán đoán lành mạnh.  Rất dễ dàng bị lóa mắt.  Lạy Chúa, xin cho  con một sự linh cảm và can đảm khi gặp một quyết định khó khăn.

Tác giả :  Lm Constant Tonnelier

regle fleur3

Thứ Hai  Tuần 11 Quanh Năm

“Nếu có ai bắt các con đi một dặm, thì hãy đi với họ hai dặm.  Ai xin, thì hãy cho họ, và đừng từ chối kẻ muốn vay mượn các con » (Mt 5 :41-42)

**********

Thư của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu viết gởi cho Mẹ Marie de Gonzague

“Lắm khi phải từ chối không thể giúp đỡ được vì bổn phận không cho phép (…) Phải tìm cách từ chối khéo léo khiến người nhờ, dầu không được giúp đỡ mà vẫn hài lòng.  Nhờ vả một ai  lúc náo cũng sẵn sàng giúp đỡ, người ta thấy dễ hơn, tuy nhiên, Chúa phán, « Đừng trốn tránh những người muốn vay mượn các ngươi »   

*********

Lời cầu :

Vẫn có cách trợ giúp, nhưng không phải là đức ái.  Vẫn có cách từ chối mà không khép kín bản thân trước tha nhân, khi đó là một biểu hiện của sự bất khả thực sự. Cho hay từ chối luôn luôn phải là một biểu hiện của đức ái.  Lạy Chúa, ước mong con luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai cần thiết.

Để giữ được sự kiên trung khi đối diện với những đề nghị của thế gian hỗn độn, người ta phải luyện tập một óc phán đoán lành mạnh.  Rất dễ dàng bị lóa mắt.  Lạy Chúa, xin cho  con một sự linh cảm và can đảm khi gặp một quyết định khó khăn.