Tuần 1MV – ngày 24/12

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG

“Các con hãy tỉnh thức, bởi vì các con không biết ngày nào Con Người sẽ đến”

 (Mt 24:32)

**********

Thư Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu gửi cho Nữ Tu Marie du Sacre-Cœur :

Ôi  Hải Đăng rực rỡ của tình yêu, con biết phải làm thế nào để đi đến Chúa; con đã tìm thấy bí quyết để chiếm đoạt ngọn lửa của Chúa.

**********

Cầu nguyện :

Lạy Thiên chúa tình yêu  rạng ngời của con,  xin giữ con luôn ý thức để sống mỗi ngày bằng tình yêu Chúa, và để trong ngày Chúa trở lại, con cũng được nên sáng láng bằng ánh sáng rạng ngời của Chúa.

bar6candle

Thứ Hai  tuần 1 Mùa Vọng

“Nhiều kẻ sẽ đến từ phương Đông và phương Tây sẽ ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac, và Jacob trong nước Thiên Chúa” (Mt 8:11)

*****

Thư của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu gởi  Mẹ Agnes de Jesus

Những ngày rực rỡ nhất cũng phải qua đi để nhường chỗ cho đêm tối.  Chỉ có ngày rước lễ lần đầu duy nhất và vĩnh viễn trên thiện đàng mới không có đêm về.

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin hãy cho toàn thể hữu thể con được vươn tiến qua sự buồn sướng khổ, để một ngày kia con cũng được sống rạng ngời sung mãn bên Chúa muôn đời.

 

bar6 

Thứ Ba  tuần 1 Mùa Vọng

“Cha đã giấu những kẻ thông minh duệ trí những điều này, mà lại tỏ ra cho những người bé mọn” (Lc 10:21)

*****

Thư của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu gởi  Mẹ Agnes de Jesus

Khi còn ở trần gian, có lần Chúa Giêsu đã phấn  khởi reo lên:  “Lạy Cha, con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu những người hiền triết và khôn ngoan những điều này, mà lại tỏ ra cho những kẻ bé mọn”.  Và nay Người muốn chiếu sáng nơi con lòng ái tuất của Người, chính vì con bé nhỏ và yếu hèn nên Chúa đã hạ mình xuống với con va âm thầm dạy bảo con những điều về tình yêu của Người.

*****

Cầu nguyện:

Chúa đã hạ xuống với những người hèn mọn nhất trong chúng con để tỏ cho họ mầu nhiệm thẳn sâu của Chúa.  Lạy Chúa, xin dạy trái tim yếu đuối và hay thay đổi của con về tình yêu kiên trung của Chúa.

bar6

Thứ Tư  tuần 1 Mùa Vọng

“Thầy thương đám dân này… Thầy không muốn để họ về đói, kẻo họ bị mệt lả giữa đường” (Mt 15:32)

*****

Thư của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu gởi  Mẹ Agnes de Jesus

Con thường nhận thấy rằng Chúa Giêsu không đến và chất đầy trong con những của dự phòng, nhưng lại thường xuyên cho con một của bổ dưỡng mới lạ, con thấy điều ấy nơi con, mặc dù khong biet nó đến cách nào…  Con chỉ tin rằng chính Chúa Giêsu ẩn ngự trong đáy tâm hồn khiêm nhượng của con.  Ngài hành động trong con và nói cho con biết tất cả những gì Ngài muốn con thực hiện từng lúc và mọi lúc .

*****

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, trong cuộc lữ hành gian khó với cuộc sống hằng ngày của con, ước chi sự hiện diện vô hình của Chúa đem lại cho con nguồn sinh lực để tiến lên và làm cho con hiểu được giá trị của từng giây phút và mọi giây phút trong cuộc đời con.

bar6