LẤY VIỆC LÀM MÀ TUYÊN XƯNG

 

HÃY LẤY VIỆC LÀM MÀ TUYÊN XƯNG THIÊN CHÚA 

Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ II. 

Chúa đã tỏ lòng thương xót chúng ta chừng nào ! Trước hết, chúng ta là người sống, nên không tế lễ, càng không thờ lạy những thần linh đã chết, nhưng thờ Đức Kitô, chúng ta đã nhận biết Chúa Cha là Đấng chân thật. Nhờ nhận thức nào mà chúng ta đến được với Chúa Cha, nếu không phải là nhận thức đã khiến chúng ta không chối bỏ Đức Kitô, Đấng giúp chúng ta nhận biết Chúa Cha ? Chính Đức Kitô đã nói: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Đó là phần thưởng dành cho chúng ta nếu chúng ta tuyên xưng Người, Đấng đã cứu chúng ta. Nhưng tuyên xưng Người bằng cách nào ? Thưa bằng cách thi hành những điều Người dạy và không khinh rẻ mệnh lệnh Người truyền, tôn kính Người không chỉ ngoài miệng, nhưng hết tâm hồn và hết trí khôn. Trong sách Isaia, Thiên Chúa phán: Dân này chỉ tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta lắm.

Vậy đừng chỉ gọi Người là Chúa mà thôi, vì như vậy chưa đủ để được cứu thoát. Thực vậy, Người  nói: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” là được cứu độ đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy. Vì thế, thưa anh em, chúng ta hãy lấy việc làm mà tuyên xưng Người: yêu mến nhau, không ngoại tình, không nói xấu nhau, không ganh tỵ, nhưng sống tiết độ, biết xót thương và cư xử nhân ái. Chúng ta phải thông cảm với nhau, đừng tham lam tiền bạc.

Chúng ta hãy lấy những việc như thế mà tuyên xưng Người chứ đừng làm ngược lại. Chúng ta đừng sợ người ta, nhưng hãy sợ Thiên Chúa, nếu không thì Chúa đã nói với anh em rồi: Cho dù các người có tụ tập lại trong vòng tay âu yếm của Ta, Ta vẫn xua đuổi các ngươi, vẫn nói với các ngươi rằng: Xéo đi cho khuất mắt Ta, Ta không biết các ngươi từ đâu đến, hỡi bọn làm điều gian ác !

Vì thế, anh em thân mến, chúng ta hãy chiến đấu, hãy ý thức rằng chúng ta đã lâm chiến. Nhiều người chiến đấu để đạt được những gì mau hư nát, nhưng đâu phải ai cũng đoạt vòng hoa chiến thắng. Chỉ có những ai chịu cực và chiến đấu can trường mới đoạt được thôi. Còn chúng ta, hãy chiến đấu thế nào để ai cũng được vòng hoa chiến thắng. Hãy chạy tới, hãy chiến đấu trong cuộc chiến dành lấy những gì không hư nát. Chúng ta hãy ra khơi thật đông đảo và tham gia cuộc chiến để đoạt được vòng hoa thắng trận. Và nếu chúng ta không thể đội vòng hoa tất cả, thì ít là cũng gần được. Chúng ta nên biết: ai tham gia cuộc đấu nhằm đoạt được những giải thưởng mau qua mà bị bắt gặp đang vi phạm luật đấu, người đó bị đem ra đánh đòn và bị loại khỏi đấu trường.

Anh em thấy sao ? Trong cuộc chiến đấu dành phần thưởng không hư nát, kẻ nào vi phạm luật đấu sẽ phải chịu những gì ? Những ai không bảo toàn ấn tín đã lãnh nhận khi chịu phép Thánh Tẩy, có lời chép về họ như sau: Giòi bọ rút rỉa chúng sẽ không chết, lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi. Chúng sẽ là đồ ghê tởm cho mọi xác phàm.

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.