LỜI CHÚA LÀ NGUỒN MẠCH… – Thánh Ephrem

 

LỜI CHÚA LÀ NGUỒN MẠCH BẤT TẬN BAN SỰ SỐNG

 

Trích bài chú giải của thánh Éprem, phó tế, về sách Tin Mừng tổng hợp. 

Lạy Chúa, ai nào hiểu nổi dù chỉ một lời trong các lời Chúa phán. Như miệng kẻ khát nước uống nơi mạch suối, chúng con bỏ đi nhiều hơn là thu vào, bởi lẽ lời Chúa có muôn màu muôn vẻ, tuỳ theo nhận thức khác nhau của những người học hỏi.

Chúa tô điểm lời Người bằng muôn màu sắc, để ai học hỏi đều tìm thấy ở đó điều mình ưa thích. Người thiết lập nhiều kho tàng châu báu trong lời của mình, để ai trong chúng ta khai thác ở đâu thì nên giàu ở đó.

Lời Chúa là cây sự sống cung cấp cho bạn quả phúc từ mọi phần cây, tựa như tảng đá xưa trong sa mạc đã nứt ra để ban nước thiêng cho mọi thành phần dân Chúa, như thánh Phaolô Tông Đô nói: Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, cùng uống một thức uống linh thiêng. Vậy ai lãnh được phần nào trong kho tàng của Chúa thì đừng tưởng trong lời Chúa chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng phải nghĩ rằng mình chỉ thấy được có một trong nhiều điều chứa chất ở đó. Cũng đừng vì chỉ gặp được và lãnh nhận có một phần nào đó thôi mà coi nhẹ và bảo rằng lời Chúa nghèo nàn và cằn cỗi, nhưng bởi lẽ không lãnh nhận hết nên hãy cảm tạ vì sự phong phú của lời Chúa.

Bạn hãy thưởng thức món bạn ăn và đừng buồn vì bạn không ăn hết được. Kẻ khát thì vui khi được uống và đừng buồn vì không uống cạn được suối.

Hãy để suối làm cho bạn khát, chứ đừng để cơn khát của bạn uống cạn suối, vì nếu bạn hết khát mà suối không cạn thì khi bạn lại khát, bạn có thể uống nữa. Còn nếu như bạn hết khát mà suối cũng cạn luôn thì việc bạn uống cạn suối sẽ trở nên tai hại cho bạn.

Hãy cảm tạ vì những gì bạn đã nhận được và đừng buồn vì phần còn lại quá nhiều. Cái bạn đã lãnh và đã tìm được là phần của bạn; ngoài ra cái còn lại là phần gia nghiệp bạn sẽ được hưởng. Điều mà trong một giờ bạn không lãnh nhận được vì bạn yếu đuối thì bạn vẫn có thể lãnh nhận trong một giờ khác, nếu bạn kiên trì. Đừng vì tà ý mà cố ý uống một hơi, cũng đừng vì ngu dốt mà không uống cái bạn có thể uống từ từ.

 

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.