LÒNG SÁM HỐI CHÂN THÀNH

 

LÒNG SÁM HỐI CHÂN THÀNH

 

Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ II.
Bao lâu còn sống ở trần gian, chúng ta hãy ăn năn sám hối. Chúng ta chỉ là nắm đất sét trong tay người thợ gốm. Đang khi nắn bình, những chỗ nào méo mó hay sứt mẻ, thì người thợ gốm còn sửa lại được. Nhưng khi đã đưa vào lò nung rồi, thì anh không còn sửa chữa gì được nữa. Chúng ta cũng thế, bao lâu còn ở trần gian, khi còn thời gian sám hối, chúng ta hãy hết lòng sám hối về các tội lỗi đã phạm trong thân xác này, để chúng ta được Thiên Chúa cứu thoát.

Vì sau khi đã ra khỏi trần gian, thì ở cuộc sống bên kia, chúng ta không thể thú tội hay sám hối được nữa. Vì vậy, thưa anh em, khi chúng ta làm theo ý Chúa Cha, giữ mình trong sạch và tuân giữ mệnh lệnh của Chúa, chúng ta sẽ được sống đời đời.

Trong Tin Mừng, Chúa nói: Nếu anh em không trung tín trong việc nhỏ, thì ai sẽ giao phó việc lớn cho anh em ? Thầy bảo cho anh em biết: ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Điều này, có nghĩa là anh em hãy giữ mình cho trong sạch; và ấn tín anh em đã nhận lãnh khi chịu phép thánh tẩy, anh em hãy giữ cho tinh tuyền, để chúng ta được sống đời đời.

Đừng ai trong anh em nói rằng: Thân xác này sẽ không bị xét xử và không sống lại. Hãy biết rằng: anh em được cứu độ, được đón nhận ánh sáng thiêng liêng trong tình trạng nào, nếu không phải là đang lúc còn sống trong thân xác ? Vì vậy, anh em phải gìn giữ thân xác của mình như đền thờ của Thiên Chúa. Trong thân xác này, anh em đã được Thiên Chúa mời gọi, thì cũng trong thân xác này, anh em sẽ đến trình diện Chúa. Chúa Kitô, Đấng cứu thoát chúng ta, từ ban đầu vốn dĩ là Đấng vô hình, nhưng đã trở nên người phàmmà kêu gọi chúng ta, thì cũng trong thân xác này, chúng ta sẽ lãnh nhận được phần thưởng.

Vì thế, chúng ta hãy thương yêu nhau, để tất cả chúng ta cũng được gia nhập vương quốc của Chúa. Bao lâu còn thời gian để được chữa lành, chúng ta hãy đến với vị lương y là Thiên Chúa, và đền đáp lại việc Người đã làm cho ta. Nhưng đền đáp bằng cách nào ? Thưa bằng lòng sám hối chân thành. Bởi vì Chúa biết trước tất cả, Người thấu suốt mọi sự trong tâm hồn chúng ta. Vậy chúng ta hãy dâng lên Người lời ca tụng, không phải chỉ ở ngoài môi miệng nhưng tận đáy lòng, để Người nhận chúng ta làm con cái. Vì Chúa đã nói: Anh em tôi chính là những ai thi hành thánh ý Cha tôi.

This entry was posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.