NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ …

 

NẾU NGÀI MUỐN, NGÀI CÓ THỂ LÀM CHO CON ĐƯỢC SẠCH

 

This entry was posted in ĐTC PHANXICÔ. Bookmark the permalink.