NGÔI LỜI CỦA CHÚA CHA … (Thánh Athanaxio)

 

NGÔI LỜI CỦA CHÚA CHA TRANG ĐIỂM,

XẾP ĐẶT VÀ BAO GỒM VẠN VẬT

 

Trích bài giảng Chống ngoại giáo của thánh Athanaxiô, giám mục.

Như một hoa tiêu tuyệt vời, Cha chí thánh của Đức Kitô cũng là Đấng siêu việt trên muôn loài thọ tạo, đã dùng chính sự khôn ngoan và Ngôi Lời của mình là Chúa Kitô, Đấng cứu độ chúng ta, mà làm ra, sắp xếp và điều khiển mọi loài khắp mọi nơi một cách an lành, theo như Người xét là đúng. Sở dĩ muôn vật được hiện hữu như Thiên Chúa đã tạo thành, và còn hình thành như chúng ta thấy, là vì chính Người muốn như vậy: điều đó là hợp lý, không ai chối cãi.

Vì chưng, giả sử thọ tạo biến chuyển cách phi lý, và vũ trụ xoay vần cách ngẫu nhiên, thì không có lý gì buộc phải tin những điều đã nói. Trái lại, nếu vũ trụ được tạo thành có lý do, với sự khôn ngoan và hiểu biết, đồng thời được trang hoàng đầy đủ, thì tác giả là Đấng trang hoàng cho nó phải là Ngôi Lời của Thiên Chúa, chứ không ai khác.

Tôi muốn nói đến Ngôi Lời của Thiên Chúa tốt lành, Đấng tạo thành vạn vật: Ngôi Lời cũng là Thiên Chúa hằng sống và cũng là Đấng tạo thành. Người khác hẳn mọi loài thọ tạo, vì chính Người và chỉ mình Người mới là Lời của Chúa Cha tốt lành. Toàn thể vũ trụ Người đã dựng nên thì Người điều khiển cách tốt lành. Chính Người sắp đặt vạn vật cho có trật tự và phối hợp những cái mâu thuẫn với nhau, làm nên một bản hoà ca duy nhất. Người là Thiên Chúa duy nhất và là Con Một Thiên Chúa, là Đấng tốt lành phát xuất từ Chúa Cha như từ mạch suối tốt lành; Người trang điểm, xếp đặt và bao gồm vạn vật.

Vậy Đấng đã nhờ Ngôi Lời hằng hữu của mình mà tác thành vạn vật và ban bản tính cho các loài thọ tạo đã không muốn bỏ mặc những vật đó, kẻo chúng trở về hư vô. Nhưng vì là Đấng tốt lành, Người đã dùng Ngôi Lời của mình, cũng là Thiên Chúa, mà điều khiển và nâng đỡ mọi loài thọ tạo, để nhờ Người hướng dẫn, quan phòng và cai quản một cách sáng suốt, , vạn vật có thể đứng vững và tồn tại. Vì chưng, loài thọ tạo đã được tham dự vào Ngôi Lời của Chúa Cha -mà đúng như vậy- và được Ngôi Lời giúp cho hiện hữu, nghĩa là không trở về hư vô, điều này sẽ xảy ra nếu không có Ngôi Lời gìn giữ. Chính Ngôi Lời là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước moi loài thọ tạo, vì Người và trong Người mà muôn vật hữu hình cũng như vô hình được tồn tại. Người còn là Đầu của Hội Thánh , như các người phục vụ chân lý giảng dạy trong Sách Thánh.

Vậy khi Ngôi Lời toàn năng và chí thánh của Chúa Cha đến với vạn vật và trải rộng khắp nơi sức mạnh của mình, cùng chiếu soi vạn vật, hữu hình cũng như vô hình, thì Người ôm ấp và siết chặt tất cả nơi chính mình, đến nỗi không để vật nào ở ngoài quyền năng của mình, nhưng ban phát và duy trì sự sống cho tất cả và nhờ tất cả, cũng như cho từng vật nói riêng và cho vạn vật nói chung.

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.