NGÔI LỜI CỦA THIÊN CHÚA SẼ NGỰ GIỮA CHÚNG TA

 

NGÔI LỜI CỦA THIÊN CHÚA SẼ NGỰ GIỮA CHÚNG TA

 

Trích bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ

Chúng ta biết có ba lần Chúa đến. Lần thứ ba ở giữa hai lần kia. Hai lần kia thật là rõ ràng, còn lần thứ ba ở giữa thì không. Lần đầu, Người xuất hiện trên mặt đất và ở với người phàm, như chính Người quả quyết, họ đã thấy và ghét Người. Còn lần cuối, mọi xác phàm sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta và chúng sẽ nhìn xem Đấng chúng đã đâm thâu. Lần giữa thì ẩn khuất, chỉ có những ai được tuyển chọn mới thấy Người trong lòng mình, và linh hồn những người ấy được cứu độ. Vậy lần đầu, Người đến mang xác phàm và phận mỏng manh ; lần giữa, Người đến với thần khí và sức mạnh, còn lần cuối, Người đến trong vinh quang và oai hùng.

Chính lần giữa là đường đưa từ lần đầu tới lần cuối : lần đầu, Đức Ki-tô cứu chuộc chúng ta, lần cuối Người sẽ làm cho chúng ta được sống, và lần giữa này, Người cho chúng ta được nghỉ ngơi và an ủi.

Nhưng, để đứng ai tưởng rằng những điều chúng tôi nói về lần giữa là chuyện bày đặt, xin các bạn hãy nghe chính Người nói : Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy.

Tôi đã đọc ở một chỗ khác : Ai kính sợ Đức Chúa sẽ làm những điều lành. Nhưng tôi thấy Đức Giê-su còn nói một điều thấm thía hơn về kẻ yêu mến Người rằng kẻ ấy sẽ giữ lời Người dạy. vậy những lời ấy phải được tuân giữ ở đâu? Chắc hẳn ở trong lòng, như ngôn sứ nói : Lời Chúa phán lòng con ấp ủ để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.

Bạn hãy giữ lời Chúa theo lối này : Hạnh phúc thay kẻ tuân giữ lời Chúa. Vậy ước gì lời ấy thâm nhập tâm can bạn, thấm nhuần tình cảm, và tác phong của bạn. Bạn hãy lấy điều thiện làm thức ăn, và tâm hồn bạn sẽ được sướng vui no thỏa. Bạn đừng quên ăn bánh của bạn, kẻo lòng bạn ra khô héo, nhưng hãy nuôi hồn bạn bằng thức ăn mỡ màng béo bổ.

Nếu bạn giữ lời Chúa như thế thì không còn hồ nghi gì nữa, bạn sẽ được lời Chúa giữ gìn. Chúa Con sẽ cùng Chúa Cha đến với bạn, vị Ngôn sứ cao cả, Đấng đổi mới Giê- ru-sa-lem sẽ đến và Người sẽ làm cho mọi sự nên mới. Quả thật, đây là điều Người sẽ thực hiện khi đến lần này, là cũng như chúng ta đã mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. Cũng như A-đam cũ đã tràn ngập toàn diện con người và chiếm hữu tất cả, thì Đức Ki-tô, Đấng đã dựng nên tất cả đã cứu chuộc tất cả và làm cho tất cả con người được vinh quang, cũng phải chiếm hữu toàn diện con người.

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.