PHẢI TÌM KIẾM ĐỨC KHÔN NGOAN – Thánh Benado

 

PHẢI TÌM KIẾM ĐỨC KHÔN NGOAN

 

Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ.

Chúng ta hãy làm việc để có của ăn không hư nát, nghĩa là chúng ta hãy làm việc để lo cho phần rỗi của mình. Chúng ta hãy làm việc trong vườn nho của Chúa để xứng đáng lãnh tiền công nhật. Chúng ta hãy làm việc trong Đức Khôn Ngoan vì Đức Khôn Ngoan dạy: Ai hoạt động trong Ta sẽ không phạm tội. Đấng là Chân Lý nói: Ruộng là thế gian. Chúng ta hãy đào bới trong đó vì ở đó có kho tàng ẩn giấu, chúng ta hãy đào nó lên. Quả vậy, kho tàng ấy là Đức Khôn Ngoan được kéo ra từ nơi kín ẩn. Mọi người chúng ta, ai cũng tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, mọi người chúng ta, ai cũng ao ước có được Đức Khôn Ngoan.

Kinh Thánh nói: Nếu các ngươi tìm kiếm thì cứ tìm kiếm đi. Hãy trở lại và đến đây.

Bạn hỏi trở lại từ đâu ? Từ chỗ bỏ ý riêng bạn, như có lời chép: Bạn nói nếu tôi không tìm thấy Đức Khôn Ngoan nơi ý  riêng mình thì tôi tìm thấy ở đâu ? Quả vậy, linh hồn tôi khát khao Đức Khôn Ngoan khi tìm được rồi, tôi vẫn chưa lấy thế làm đủ, nếu tôi không được đong một đấu tốt, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo tôi. Thật đúng như vậy, vì hạnh phúc thay người được đức khôn ngoan, cũng như kẻ được tài phán đoán. Vậy bạn hãy tìm khi còn có thể tìm được, và hãy kêu gọi khi Đức Khôn Ngoan còn đang ở gần.

Bạn có biết Đức Khôn Ngoan ở gần bạn chừng nào không ? Lời đó ở gần bên, trong lòng bạn và trên môi miệng bạn, miễn là bạn chân thành tìm kiếm. Như thế, bạn sẽ tìm được Đức Khôn Ngoan bằng trái tim bạn, và miệng bạn sẽ chứa chan sự hiểu biết. Nhưng bạn hãy liệu sao cho có đầy Đức Khôn Ngoan, mà không để Đức Khôn Ngoan trào ra hay bị bạn mửa ra.

Quả thật, bạn đã tìm được mật ong, nếu bạn đã tìm được Đức Khôn Ngoan, nhưng đừng ăn nhiều, kẻo vì no mà bạn mửa ra. Vậy bạn hãy ăn thế nào để còn đói mãi, vì như có lời chép: Ai ăn Ta sẽ còn đói. Bạn đừng tưởng những gì bạn có là nhiều, đừng ăn no quá lại mửa ra, vì điều bạn tưởng mình có, biết đâu sẽ bị lấy đi, vì bạn đã thôi quá sớm mà không tìm kiếm nữa. Quả vậy, bao lâu bạn còn có thể tìm được Đức Khôn Ngoan và bao lâu Đức Khôn Ngoan còn ở gần thì bạn đừng ngưng tìm kiếm và kêu cầu. Nếu không, như vua Salômôn nói: kẻ ăn nhiều mật thì không tốt; cũng vậy, kẻ mải mê tìm kiếm oai phong thì sẽ bị vinh quang đè bẹp.

Phúc cho người tìm được Đức Khôn Ngoan. Nhưng người sống trong Đức Khôn Ngoan thì cũng có phúc  và còn có phúc hơn, vì điều đó có thể đưa tới nguồn sung mãn.

Có ba cách khiến cho miệng bạn được đầy khôn ngoan và hiểu biết, nếu bạn xưng thú tội lỗi mình, nếu bạn tạ ơn và cất tiếng ngợi khen, nếu bạn dùng lời nói để xây dựng, vì có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ, và “khi bắt đầu nói, người công chính tự cáo tội mình, thứ đến là ca tụng Chúa, cuối cùng, (bao lâu còn đầy khôn ngoan) thì cũng xây dựng tha nhân.”

This entry was posted in THÊ LOAI KHÁC. Bookmark the permalink.