PHÚC CHO CHÚNG TA …

PHÚC CHO CHÚNG TA, NẾU CHÚNG TA CHU TOÀN MỆNH LỆNH CHÚA MÀ SỐNG HOÀ THUẬN TRONG ĐỨC ÁI

Trích thư của thánh Clêmentê, giáo hoàng, gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em đã thấy đức ái thật lớn lao và lạ lùng. Sự trọn lành của đức ái thật khôn tả. Ai là người xứng hợp để sống trong đức ái, nếu không phải là những kẻ được Thiên Chúa làm cho xứng đáng ? Vậy chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa thương ban cho ta sống tình bác ái thoát khỏi mọi xu hướng phàm tục, không bị ai trách cứ.

Mọi thế hệ từ Ađam tới nay đã qua đi ; nhưng những ai thành toàn trong đức ái nhờ ơn Thiên Chúa, thì được ở nơi dành cho các thánh. Họ sẽ được xuất hiện trong Nước của Đức Kitô khi Người đến viếng thăm, vì Sách Thánh đã chép : Hãy đi vào phòng đóng cửa lại, hãy ẩn mình trong giây lát cho tới lúc trận lôi đình qua đi. Bấy giờ Ta sẽ nhớ đến ngày tốt lành mà đưa các ngươi lên khỏi huyệt.

Anh em thân mến, phúc cho chúng ta nếu chúng ta chu toàn mệnh lệnh Chúa mà sống hoà thuận trong đức ái, chúng ta được tha thứ tội lỗi. Quả thế, Sách Thánh đã ghi : Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được ơn tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà. Lời chúc phúc đó dành cho những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Vậy, chúng ta hãy kêu xin Thiên Chúa thứ tha mọi

lỗi lầm chúng ta đã phạm, đã làm vì bị tên thuộc hạ nào đó của kẻ thù xúi giục. Nhưng những kẻ cầm đầu cuộc phản loạn và chia rẽ phải nhìn vào niềm hy vọng chung. Những kẻ sống trong sự kính sợ và đức ái thì muốn rằng thà mình chứ không phải người khác rơi vào cảnh khốn khó. Họ muốn rằng thà mình bị khiển trách còn hơn là làm mất đi sự đồng tâm đã được truyền lại cho chúng ta cách cao đẹp và chính đáng, vì lẽ thà xưng thú lỗi lầm còn hơn là để cho lòng mình ra chai đá.

Bởi thế, trong anh em, ai là người quảng đại, có lòng trắc ẩn và đầy tràn tình yêu mến, người ấy hãy nói : “Nếu vì tôi mà xảy ra phản loạn, bất hoà và chia rẽ, thì tôi xin rút lui. Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào anh em muốn và làm những gì mà cộng đồng ra lệnh, miễn là đàn chiên Đức Kitô được sống bình an với các kỳ mục được cắt đặt”. Ai làm như thế thì sẽ được vinh dự trong Đức Kitô và sẽ được đón tiếp ở mọi nơi, vì Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Người nào sống cuộc sống thần linh ấy, thì vẫn làm và sẽ làm như vậy mà không bao giờ hối tiếc.

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.