ĐẠO BINH HỒN NHỎ

 

THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU NHÂN HẬU

 CMĐH chỉ trích dẫn những đoạn súc tích về Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu, chứ không đăng tải toàn bộ cuốn sách này và cũng không theo thứ tự ngày tháng.

Đồng thời, kính xin giới thiệu ĐẠO BINH HỒN NHỎ (danh xưng rút gọn của ĐẠO BINH HỒN NHỎ THÁNH TÂM NHÂN HẬU CHÚA GIÊSU) là một đoàn thể mới xuất hiện trong Giáo Hội Công Giáo trên 30 năm nay. Nhưng tinh thần Hồn Nhỏ đã bắt nguồn từ Kinh Thánh cách đây trên 2000 năm, qua lời tuyên bố của Chúa Giêsu :“Thầy bảo thật các con, nếu các con không biến đổi nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Thiên Đàng. (Mt. 18:3)

Tinh thần Hồn Nhỏ được thể hiện đầy đủ trong nếp sống bé nhỏ của Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (xin coi sách Một Tâm Hồn).

 Xin tham khảo thêm tại : http://www.honnho.org