SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 6TN-B

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA

- THỨ BA TUẦN 6TN-B

 

 COI CHỪNG MEN BIỆT PHÁI

Tin Mừng Mc 8,14-21
Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

14 Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” 16 Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế !18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?”

Các ông đáp : “Thưa được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư ?”

 

ĐÔI DÒNG SUY TƯ CHIA SẺ:

LỜi Đức Giêsu muốn ám chỉ ảnh hưởng của Biệt Phái, chứ khg phải men với bánh ăn. Các môn đệ thật thà chỉ nghĩ đến điều cụ thể, vất chất, của ăn mà thôi.

Trong đời sống, chúng ta cũng thường hay nghĩ đến vất chất, của cải, lợi lộc, hơn là những điều cần thiết về tinh thần. Nhất là thời buổi hiện nay, càng văn minh thì càng nặng lòng với vật chất, tiện nghi, xe cộ, nhà cửa. Tranh đua nhau kiếm tiền bằng mọi giá, dù có bán rẻ lương tâm, chà đạp tình người. Không cần biết ai chịu nhiễm độc, bị bớt xén, bị ăn cắp, chỉ vì lòng tham làm giàu.

Những ngày cưối năm, tình trạng lừa đảo, ăn gian, nói dối, nâng giá dịch vụ vô tội vạ, miễn sao cho đầy túi tiền. Không chỉ người ngoại giáo, mà ngay con chiên của Chúa cũng hùa theo kiếm ăn.

Gian tham, giả hình, đạo đức giả, dối trá là tính cách của Biệt Phái, của Hê rô đê. Nên dính vào men của họ, có nghĩa là a dua theo tính mê nết xấu của họ.

Vẫn biết Chúa dạy công bằng, bác ái và yêu thương, phục vụ. Nhưng của cải, tiền bạc, quyền lợi, chức tước đã làm lóa mặt cả người Kitô hữu. Nên Chúa mới nhắn nhủ, cần tỉnh táo tránh xa những cám dỗ đê hèn đó, mà sống theo Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin mở lòng mở mắt chúng con tỉnh thức, đừng sa vào chước cám dỗ giàu sang, phú quý, mà lỗi đức công bằng, chính trực. Xin Chúa ban đầy ơn Chúa Thánh Thần để chúng con vững tin theo Chúa.

Lạy Mẹ, xin Mẹ cứu giúp chúng con khỏi các chước cám dỗ tiền tài vật chất, để chúng con hướng lòng về Chúa luôn. Amen.

 

 

This entry was posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN. Bookmark the permalink.