PHÚT TÂM GIAO

PHÚT TÂM GIAO

JESUSMARTHAMARY


Khi chúng ta nâng hồn lên với Chúa qua lời cầu nguyện, qua những giây phút suy ngắm, qua những tâm tình dâng hiến, chúng ta có rất nhiều cung cách để ứng xử thành tâm với Ngài.
Có người coi Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Tạo Dựng hoàn vũ, còn chúng ta chỉ là phàm nhân, là tạo vật hèn mọn, là hạt cát trong sa mạc. Có người qua hình ảnh Chúa Giêsu, lại coi Ngài như Chủ Chiên Nhân Lành, luôn chăm sóc đàn chiên khờ dại. Cũng thế, có người coi Ngài như một Ông Chủ vườn nho tốt bụng, hay Người Cha Nhân Từ. Nhưng cũng có người coi Ngài như người Anh Cả, Người Bạn vong niên trung tín, hiền lành, rộng lượng và cởi mở.

Vậy trong Phút Tâm Giao, chúng ta sẽ coi Chúa Giêsu như người Anh Lớn, Người Bạn Tâm Giao, để có thễ thân mật thân thưa, phó thác mọi tâm tình, mọi suy nghĩ, mọi ước nguyện, cũng như dâng lên Ngài mọi biến cố trong cuộc sống thường ngày, những vui, buồn, cả những cơ cực, cay đắng, lo âu, sầu muộn. Vì chính Ngài đã từng ân cần mời gọi chúng ta:

Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng. (Mat 11, 28 – 30)

Trong tâm tình đó, Phút Tâm Giao sẽ cố gắng gói ghém những ý tưởng đơn sơ, những suy tư chất phác, lẫn những tình cảm trìu mến của một linh hồn đang sống thực sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, Người Anh Cả, Người Bạn Tâm Giao, để chia sẻ lại với mọi người thành tâm.

GBW