SUY TƯ CUỘC SỐNG

LỜI GIỚI THIỆU

Cuộc đời muôn màu, muôn vẻ. Mỗi con người mỗi thân phận, không ai giống nhau. Nhưng rồi người nào cũng trải qua những cái mốc cuộc đời: Sinh, lão, bệnh, tử. Mỗi cá nhân có những tình cảm và suy tư riêng rẽ. Nhưng chân thiện mỹ thì mọi người đều cảm nhận, tùy theo quan niệm và hoàn cảnh mà thấm thía nhiều ít. Hy vọng những chia sẻ cùa quý tác giả có thể lay động tâm hồn người đọc luôn hướng thượng về Thiên Chúa