Chương 2

CHƯƠNG II : THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

1. Thiên Chúa yêu chúng ta ngay từ trước khi sinh chúng ta bằng tình yêu nhưng không.

Chúa nói với thánh Catherine de Gênes : « Nếu con biết Cha yêu các linh hồn biết dường nào, thì con chẳng cần biết điều gì khác trong đời này ; sự nhận biết này sẽ làm con chết đi được , và nếu con có sống thì cũng là do phép lạ … Tình yêu của Cha thì vô cùng và Cha chỉ có thể yêu thương những gì Cha đã dựng nên. Lý do Cha yêu không gì khác hơn là chính Tình Yêu, và như con không thể cảm nghiệm tình yêu, thì con hãy ở trong bình an và đừng quyết tìm kiếm những gì con không thể tìm ra. (Dialogue II part, ch. V. trang 347)

Thánh nữ nói cùng Chúa <Lạy Chúa !, con người là gì mà Chúa phải săn sóc đến như thế ! Con khong hiểu, phải chăng Chúa là Chúa hay là đầy tớ của con người ? Hình như là tình yêu đã làm Chúa mù quáng đến nổi Chúa khong còn thấy sự khốn cùng của chúng con.

Chúa trả lời với thánh nữ : <<con hỏi Cha một vấn đề to lớn mà con sẽ không thể hiểu được ; nhưng để thỏa mản sự thông minh hạn hẹp và nghèo nàn của con, Cha sẽ chỉ cho con thấy ; và nếu Cha cho con thấy rõ hơn, con không thể sống nếu khong có ơn Cha nâng đỡ con …

<<trước tiên, con hãy hiểu rằng Cha là Thiên Chúa bất biến và Cha thương yêu loài người trươc khi Cha tạo dựng nên nó. Cha thương chúng bằng một tình yêu vô cùng, trong sạch, giản dị, khong lý do gì cả ; Cha khong thể không yêu thuong những gì Cha đã dựng nên và định riêng cho chúng theo thứ bậc để thông phần vào vinh quang của Cha.

Hơn nữa, Cha còn cung cấp dư đầy cho chúng những phương tiện thích đáng để đạt đến mục đích. Cha ban cho chúng những ơn tự nhiên và ân sủng siên nhiên, mà chúng khong bao giờ thiếu thốn cả.

Hơn thế, Tình Yêu Cha bao bọc chúng bởi nhiều phương tiện và cách thức để vâng theo sự quan phòng của và cha không thấy gì nghịch ý Cha cho bằng cái ý chí tự do của con người Cha.

Cha dùng tình yêu để chiến đấu cái ý chí tự do đó cho đến khi con người dâng nó cho Cha ; và một khi Cha nhận nó, Cha sẽ canh tân từ từ một cách bí mật bởi những săn sóc yêu thương và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng hầu dẫn đưa chúng đến vận mệnh cuối cùng mà Cha đã định cho chúng.

2. Thiên Chúa yêu chúng ta ngay từ trước khi sinh chúng ta bằng tình yêu nhưng không.

Chúa nói với thánh Catherine de Gênes : « Nếu con biết Cha yêu các linh hồn biết dường nào, thì con chẳng cần biết điều gì khác trong đời này ; sự nhận biết này sẽ làm con chết đi được , và nếu con có sống thì cũng là do phép lạ … Tình yêu của Cha thì vô cùng và Cha chỉ có thể yêu thương những gì Cha đã dựng nên. Lý do Cha yêu không gì khác hơn là chính Tình Yêu, và như con không thể cảm nghiệm tình yêu, thì con hãy ở trong bình an và đừng quyết tìm kiếm những gì con không thể tìm ra. (Dialogue II part, ch. V. trang 347)

Thánh nữ nói cùng Chúa: » Lạy Chúa ! con người là gì mà Chúa phải săn sóc đến như thế ! Con không hiểu, phải chăng Chúa là Chúa hay là đầy tớ của con người ? Hình như là tình yêu đã làm Chúa mù quáng đến nổi Chúa không còn thấy sự khốn cùng của chúng con.

Chúa trả lời với thánh nữ : « Con hỏi Cha một vấn đề to lớn mà con sẽ không thể hiểu được ; nhưng để thỏa mãn sự thông minh hạn hẹp và nghèo nàn của con, Cha sẽ chỉ cho con thấy ; và nếu Cha cho con thấy rõ hơn, con không thể sống nếu không có ơn Cha nâng đỡ con …

«Trước tiên, con hãy hiểu rằng Cha là Thiên Chúa bất biến và Cha thương yêu loài người trước khi Cha tạo dựng nên. Cha thương con người bằng một tình yêu vô cùng, trong sạch, giản dị, không lý do gì cả ; Cha không thể không yêu thương những gì Cha đã dựng nên và định riêng cho chúng theo trình độ chúng, để thông phần vào vinh quang của Cha.

Hơn nữa, Cha còn cung cấp dư đầy cho chúng những phương tiện thích đáng để đạt đến mục đích. Cha ban cho chúng những ơn tự nhiên và ân sủng siêu nhiên, mà chúng không bao giờ thiếu thốn cả.

Hơn thế, Tình Yêu Cha bao bọc chúng bởi nhiều phương tiện và cách thức để vâng theo sự quan phòng của Cha, và cha không thấy gì nghịch ý Cha cho bằng cái ý chí tự do của con người.

Cha dùng tình yêu để chiến đấu cái ý chí tự do đó cho đến khi con người dâng nó cho Cha; và một khi Cha nhận nó, Cha sẽ canh tân từ từ một cách bí mật bởi những săn sóc yêu thương và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng, hầu dẫn đưa chúng đến vận mệnh cuối cùng, mà Cha đã định cho chúng.

3. Tình yêu Chúa cho chúng ta thì luôn luôn tỉnh thức

Trong sự khoan dung khôn tả, Chúa Cha Hằng Hữu nhìn Catarina (Sienna) bằng cai nhìn đầy dịu dàng, và Ngài muốn giải nghĩa cho Catarina biet rằng sự quan phòng của Thiên Chúa không trừ một ai. Chúa Cha nói rằng: »Hỡi con gái yêu quý của Cha, đã bao nhiêu lần cha lập lại với con, phải, Cha muốn xử nhân từ với nhân loại và hỗ trợ mỗi người theo nhu cầu của chúng; nhưng nhân loại vô ý thức đã tạo nên sự chết trên cuộc sống mà Cha đặt để, vì vậy họ trở nên tàn nhẫn với chính mình. Cha luôn luôn canh chừng và Cha muốn con biết rằng những gì Cha ban cho mỗi người đã được thiết lập bởi sự quan phòng vô hạn của Cha.

Qua sự quan phòng, Cha đã tạo dựng nhân loại và khi Cha nhìn chúng trong chính Cha, và Cha mê say trước vẻ đẹp của thụ tạo, bởi vì Cha vui sướng tạo dựng chúng theo giống hình ảnh Cha . (Dialogue, ch. CXXXV, no.1 et 2)

Một ngày kia, Thánh nữ Brigitte nhìn thấy mình ngồi giữa các thánh trên chiếc ghế thật uy nghi, Chúa Giêsu Kitô nói lời này cùng thánh nữ: »Cha chính là đức ái đích thực; tất cả những gì Cha làm từ thuở đời đời, Cha đều làm vì tình yêu; cũng vậy tất cả những gì Cha đã làm và sẽ làm đều được tiến hành bởi tình yêu Cha. Tình yêu Cha thật lớn lao và cũng không thể hiểu nổi ngay bây giờ, cũng như lúc Cha chịu khổ nạn, khi đó nhờ sự chết của Cha, vì tình yêu thương quá thể, Cha đã cứu các linh hồn tuyển chọn ra khỏi Luyện Ngục.

Nếu có thể, Cha cũng sẽ chết bao nhiêu lần để cứu các linh hồn khỏi địa ngục, Cha sẽ chịu đau khổ cho từng linh hồn, cũng như Cha chịu đau khổ cho tất cả; thân xác Cha cũng sẽ sẳn sàng chịu mọi hành hạ. (Liv.VII, ch. XIX)

4. Tình yêu Chúa cho chúng ta thì to tát, vĩnh cửu và nhiệt thành

Lạy Chúa, thánh Mechtilde de Magdebour nói, xin Chúa hãy thương yêu con nhiều, hãy yêu thương con thường xuyên, hãy thương yêu con lâu dài… Người nghe tiếng trả lời: « Yêu thương con thường xuyên, dó là bản chất của Cha, vì Cha chính là tình yêu. Sau cùng, Cha thương con lâu dài, âu đó cũng là công việc của Cha từ thuở đời đời, bởi vì Cha khong có kết thúc.» (Liv IV, ch. V)

Chúa Giêsu mở cho thánh nữ xem thấy vết thương của Trái Tim dịu dàng của Ngài, và phán: »Con hãy nhìn xem tình yêu Cha rộng lớn biết bao nhiêu để có thể hiếu thấu, con chỉ tìm được rõ rệt ở những lời trong Tin Mừng, vì không nơi nào có thể diễn tả được rõ ràng hơn tình yêu rộng lớn và dịu êm như nơi đây: “Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy (Gioan XV,9), và còn nhiều lời giống như thế mà Cha đã nói với các môn đệ, cũng như nói với Cha Thầy, bằng cách ban cho chúng những điều tốt lành của Cha. (1ere part, ch. XXI)

Vào môt đêm, Thánh nữ Mechtilde thức giấc, người chào Chúa trong tận đấy tâm hồn, ngài nhìn thấy Chúa Giêsu đến cùng ngài từ Cung điện trên trời và bảo thánh nữ hãy áp trái tim vào Trái Tim Chúa: « Một con ong cũng chẳng vội vàng bay đến những cánh đồng xanh ngát, để tìm hút mật hoa cách khao khát, cho bằng Cha sẵn sàng đến trong linh hồn con khi con gọi Cha>> (II par, ch. III)

Ngày kia, thánh nữ nghiên đầu vào lòng của Người Yêu Dấu để nghe nhịp đập của Trái Tim Cực thánh Chúa Giêsu và nghe ba tiếng đập, Chúa nói với ngài rằng: Ba tiếng đập này, đánh dấu 3 lời mà cha gởi đến các linh hồn yếu mến.

Lời thứ nhất là: Hãy đến, cũng có nghĩa là hãy tách riêng biệt khỏi những tạo vật.

Lời thứ hai: Hãy vào, với tất cả sự tin tưởng của một người vợ.

Lời thứ ba : Trong giường hoa chúc là Trái Tim Thần Linh.

5. Tình yêu đau khổ khi không thể trao ban

Trong nhà thờ, lúc ở trước Mình Thánh Chúa, bà Madeleine Vigneron kể lại rằng, Chúa Giêsu cho tôi hiểu được rằng, sự từ chối ân sủng làm cho Chúa không thể chịu nổi, vì Chúa cư ngụ trong Nhà Tạm chỉ là để giao tiếp với loài người. Vì không tìm được một ai để trào đổ tình yêu của Chúa, tình yêu này ví như ngọn lửa bị giấu kín và có thể thiêu hủy Chúa hoàn toàn, đồng thời gây cho Chúa nhiều đau đớn, hơn cả khi Cha Trên Trời gởi đau khổ cho Chúa Giêsu trên Thánh Giá (Vie, IIe part, ch XV)

6. Tình yêu Thiên Chúa nhưng không

Mẹ Bề Trên Francoise Dòng Thánh Mẫu Thiên Chúa, một ngày kia đang đắm mình vào cảm giác hèn hạ và bất xứng, nói với Chúa : Cha biết con là gì rồi, Cha chỉ thương xót những linh hồn trung thành, tại sao Cha còn chú ý đến phận hèn mọn như con ? Chúa đáp : « Cha biết con chẳng là gì, chẳng phải vì con là gì, mà bởi vì con đã đánh cắp trái tim Cha. Phải, Vì lòng nhân hậu, Cha đã để con ăn cắp trái tim Cha, và vì lòng thương xót, Cha ngự trong lòng con, Cha không thể từ chối con điều gì. » (Vie. Ch. XIII, P 186.)

Lần khác, Chúa nói với Mẹ Bề Trên : Những linh hồn mà Cha hiến thân cho, thì đừng nghĩ rằng, họ được tuyển chọn hơn những người khác, nhưng Cha trao ban cho họ, để khuyến khích họ yêu mến ta và phục vụ Cha trung thành hơn. Khi Cha đến thế gian, Cha chỉ thấy tội lỗi và phạm nhân, và Cha không tránh khỏi lôi cuốn họ đến với Cha. Như vậy, dù linh hồn ấy bất toàn, Cha cũng không tránh khỏi hiến dâng để lôi kéo họ về với Cha, vì lòng nhân từ của Cha. (Vie, ch. XXVIII, p .384.)

7. Thiên Chúa ưu tiên yêu thương một số linh hồn

Ngày kia, Chúa nói với thánh nữ Veronique Juliani : » Cha chọn con vì vinh quang của Cha. Con thiếu sót gì, Cha sẽ bổ sung vì tình yêu của con. Cha muốn ban cho con dồi dào hồng ân, để con trở nên ngọn lửa tình yêu: Con sẽ bị nung cháy và con sẽ truyền lòng nhiệt thành đến tha nhân, như Cha mong muốn ; Cha sẽ thực hiện qua trung gian con. Nhưng cha cho con biết rằng từ đây Cha không còn muốn bị vô ơn, mà chi mong lòng trung tín và tình yêu tinh tuyền. (Diario, 10 giugno 1699.)

Biết bao nhiêu linh hồn được cha yêu mến bằng một tình yêu đặc ái, cùng những ân sủng được Cha tuyển chọn, đã không đáp lại định mệnh mà Thien Chúa đã dành sẳn cho họ.

8. Lòng trung thành làm cho các linh hồn mến Chúa hơn.

Thánh Gertrude cho chúng ta biết chuyện sau đây, khi ngài cầu nguyện cho Thánh Metchilde, Chúa nói rằng : « Hỡi con yêu dấu của Cha, con đã thường xuyên dâng lên Cha lòng tri ân, giữa những nhân đức rõ rệt làm cho Cha hài lòng nhất nơi Metchilde, đó là : sự tự bỏ mình hoàn toàn, sự kết hiệp hoàn hảo của ý riêng mình với thánh ý Cha, bởi vì người chỉ luôn muốn chu toàn thánh ý Cha và những việc của Cha, cùng những phán quyết của Cha đều được người ưng thuận.

Thứ đến, Metchilde rất mực từ bi, luôn giúp đỡ và đem đến niềm ủi an đầy tình bác ái yêu thương đáng khâm phục, đến những người đau khổ. Thứ tư, người yêu thương tha nhân như chính mình và trọn cả cuộc đời người, không bao giờ người làm điều gì tổn thương đến tha nhân.

Thứ năm, người có một tâm hồn yên tĩnh và an bình, và không bao giờ người để cho bất cứ sự gì ở lại trong tâm hồn khiến cho sự an nghĩ của Cha trong linh hồn người bị phiền não. Con hãy cảm tạ Cha vì tất cả những điều tốt lành mà Cha đã hoạt động và còn hoạt động nữa trong linh hồn đó và Cha sẽ hoạt động cho đến đời đời, đặc biệt là vì những thỏa thích và sự ngơi nghĩ êm ái mà Cha nếm được hương vị trong tâm hồn người, vì những hạnh phúc lớn lao mà Cha đổ trong linh hồn, vì những hoat động thánh của Đức Chúa Thánh Thần trong người và vì những thích thú hoàn hảo đó đã khiến Cha nếm được trong tâm hồn người những vui thích nhất. (Ve part. ch. XXVI.)

II. Sự triều mến của Chúa Giêsu

9. Thiên Chúa rất vui lòng khi nói lại với chúng ta tình yêu của Ngài

Mỗi lần Đấng Đáng Kính Thánh Thần Chúa Giêsu (sống vào ở Carpentras 1623-1658), Dòng Ba Đa Minh, đọc lên Tên Rất Thánh Chúa Giêsu, thì người như nghe Đấng Cứu Chuộc dịu dàng trả lời như sau, trong tận tâm hồn mình: « Cha luôn luôn nhình con ! », và khi người hỏi : « Chúa ở đâu, lạy Chúa con ? », người nghe cũng một giọng nói với người rằng: »Cha ở trong trái tim con, hỡi bạn tình! »

Khi bà ngước mắt nhìn lên trời, Thiên Chúa ban cho bà đầy những ý tưởng thật rõ ràng về tình yêu mà Chúa dành cho bà ; bà nghe bên trong tâm hồn những lời này của tiên tri : »Cha đã yêu thương con từ đời đời. »

Lúc bà cảm thấy buồn sầu khi nhìn thấy những khốn cùng của mình, bà nghe Chúa Giêsu nói: « Cha yêu thương con hết trái tim Cha. »

Một ngày kia, sau khi hiệp lễ, linh hồn bà ngập tràn ý nghĩ về tình yêu Đấng Cứu Chuộc dành cho mình, Chúa Giêsu nói : « Hỡi bạn trăm năm, con gái của Cha, trái tim Cha thuộc về con, trái tim Cha yêu thương con, các thiên thần nhìn con, và họ vui mừng khi thấy tình yêu Cha dành cho con ! »

10. Làm thế nào Chúa Giêsu cũng được hài lòng trong tâm hồn tín hữu

Những lời ngợi khen rung động của Sơ Mechtide : “Chúa là một ánh sáng trong đôi mắt của con, Chúalà một cây đàn lia trong tai con, Chúa là tiếng nói của lời nói của con, Chúa là vinh dự của trí tuệ của con, Chúa đang sống trong con, Chúa là một lời khen ngợi trong cuộc sống củacon. ” Và một lần khác: Chúa là ước muốn của con, Chúa là cảm giác của tình yêu của con, Chúa là nước giải khát ngọt ngào với trái tim của con, Chúa là một nụ hôn mạnh mẽ của miệng con, Chúa là niềm vui ngọt ngào kỳ diệu của con. Con trong Chúa, và Chúa trong con. Chúng ta không thể gần nhau hơn nữa, vì cả hai đã tan chảy và trở nên duy nhất một hình hài và chúng ta vẫn mãi như vậy cho đến muôn đời, không mỏi mệt. (Liv. IV, ch. X.).

Chúa đã yêu con từ trước khi tạo dựng thế giới; Chúa yêu con và con yêu Chúa. Khi cả hai ước muốn mãnh liệt giao hòa, thì đó chính là tình yêu hoàn hảo ((Liv. VII, ch. XVI.).

11. Hãy yêu Cha, vì Cha yêu con

Bà Marguerite de Cortone, rất bối rối vì những lời yêu thương của Chúa Giêsu, nghĩ mình bất xứng, thưa rằng : » Nếu những lời tâng bốc mà tôi vừa nghe là của kẻ thù, núp dưới bóng dáng thiên thần sáng láng, tôi ra lệnh cho người im di và biến đi »

Chúa đáp lại : Người mà con nói chuyện chính là vị con đã đóng đinh, vị đã phục sinh con khỏi cái chết tội lỗi, vì đã gọi con từ nỗi ăn năn cay đắng, nhớ vậy linh hồn con được thanh sạch khỏi mọi vết nhơ. Chính Cha là Đấng Cứu Chuộc, mà con kính yêu, mà con tìm kiếm khắp nơi. Con chính con gái yêu quý mà Cha muốn ban chan chứa ân huệ quý giá nhất đến nỗi chẳng người nữ nào khác đồng thời với con, có thể nhận nhiều hơn con…Hãy yêu mến Cha, vì Cha yêu con.

Hãy loan báo lời chúc tụng của con và cha sẽ chúc tụng con, đồng thời làm cho con đươc cả thế giới chúc tụng.

Những ân huệ con đã nhận lãnh tới ngày hôm nay chẳng đáng chi so với những gì Cha dành cho con, vì mắt không thể nhìn thấy. tâm hồn con cũng chẳng thể nghĩ đến, hay tin nổi những hồng ân cao cả mà Cha dành cho con…

Ái nữ ta ơi, Đức Chúa Cha yêu con, Mẹ và tất cả các thánh cũng yêu con.. Con là ái nữ Cha, vì con vâng lời Cha. Con là hiền thê của Cha, vì Cha là mối tình duy nhất của con ; con là mẹ của Cha, vì con đã thực hiện hết sức mình thánh ý của Cha Ta. Hơn nữa, trên trái đất này, Cha chẳng yêu ai hơn con.

Tuy nhiên, những lời này không làm con tự phụ, vì những lời an ủi này, không phải do con mua về. Mai này, những đau khổ của con sẽ làm con hiểu được cái giá mà Cha đã phải trả để cứu chuộc con.

Lạy Chúa Giê su, con làm sao có thể chịu nổi những đau khổ ấy ?

Chúa Giê su đáp : « Cha đã phải chịu nhiều cho con rồi, ái nữ Ta ơi. (Vie intime, ch. IV, § 3, 7, 8.)

12. Những lời moi gọi âu yếm của Hôn Phu Chí Thánh.

Chúa Giê su nói vơi thánh nữ Véronique Juliani : « Cha là Bạn Trăm Năm của con.» Đến khi nào con mới thực sự yêu Cha? Cha là tất cả của con ; Cha đến để kéo con vào lòng Cha ; Cha đến với con để làm một với Cha ; Cha đến với con để biến đổi con trọn vẹn trong Cha. (Diario, 18 giugno 1697.)

Chân phước Marie-Madeleine Martinengo thuật lại : Thiên Chúa nhân từ vô biên nói trong tôi những lời êm ái thánh thiện. Thống thiết đau khổ vì tội lỗi, tôi khẩn khoàn xin Ngài tha thứ, Ngài đáp lại trong tận đáy con tim tôi :«Ái nữ ơi, con đã được thanh tẩy trong máu Cha.» Khi tôi hỏi về mối tình thánh thiện, Ngài liền mở ra Thánh Tâm. Ngài đặt trái tim tôi vào trong lò lửa tình yêu ngùn ngụt đó, khiến tim tôi cũng nhiệt thành bốc cháy theo.

Khi tôi thưa : « Lạy Chúa tôi, con thuộc về Chua hoàn toàn. »

Ngài đáp : «Ái nữ ơi ! Và Cha cũng hoàn toàn thuộc về con, là tất cả của con.»

Mỗi lời tôi nói với Ngài, thì tôi nghe lại những lời của sự sống vĩnh cửu, khiến tôi muốn tan chảy trong sự huyền diệu. Khi ấy Chân phước còn đang học nội trú. (Vie, ch. II.)

Đức Đáng Kính Bernard Francois de Hoyos đã trãi qua những thử thách nội tâm rất đau đớn, ngài nhận đươc vào ngày 15 tháng 8, năm 1730, một ân sũng, đó là linh hồn được kết hôn cùng Thiên Chúa. Chúa nói với ông: «Từ nay con thuộc về Cha, và Cha thuộc về con. Con có thể xưng danh hay ký tên là Bernard Giêsu và Cha là Giêsu Bernard, vinh quang của Cha là của con, và vinh quang của con là của Cha.” (Vida, ch. XII.)

Chúa nói với cô hầu Armelle : « Ái nữ ơi, con là con gái tình yêu. »

Chúa Giêsu nói với Nữ Tu St-Martinien, vào ngày 17 tháng 10 năm 1861, sau khi chịu lễ: « Con là hôn thê của Cha, là ái nữ rất thân thương với Thánh Tâm Cha ; Mẹ Cha và chư thánh đều yêu con. Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Thánh Thần đều nhìn con ; các Đấng vui mừng chiêm ngắm hồng ân Cha chiến thắng nơi con. Cha yêu con, mà con cũng thế, hãy luôn yêu Cha. Đừng sợ gì, Cha sẽ luôn luôn ở bên con ; nhưng, con hãy trung thành với cha.

Con hãy báo cho cha linh hướng biết mọi điều và hãy luôn vâng lời mọi nơi và mọi lúc. Hãy khấn xin Cha mọi điêù con mong muốn, vì Cha là Hôn Phu của con, nhưng cũng là Đấng Tạo Hóa của con, Thiên Chúa của con, là Cha của con, con hãy cầu xin, đừng sợ gì hết. »

Lần khác, vào ngày 1 Tháng 11, năm 1861, Chúa Giê su nói tiếp: «Hãy yêu Cha và Cha sẽ yêu con ; nếu Thánh Tâm Cha cần được yêu mến, thì trái tim con cũng cần như vây. Hãy chia sẻ những đau khổ của Cha, cũng như Cha sẽ chia sẻ đau khổ của con. »

13. Chúa Giêsu và những người hấp hối thân thương của Ngài

Trước khi qua đời không bao lâu, Angele de Folignot nói với những người chung quanh bà rằng: « Chúa Cứu Thế, Con Chúa Trời, đã giới thiệu tôi với Chúa Cha. » (Ferre, trang 515 ; Doncoeur, trang 349). Và sau đó bà nghe những lời này: « Hỡi bạn trăm năm, thật xinh đẹp, bạn là người Ta thật sự rất mến yêu, Cha không muốn con đến bên Cha với đầy những đau khổ, nhưng trang điểm bằng một niềm vui khôn tả. Dĩ nhiên là nhà vua phải sắm áo đẹp hoàng tộc cho người mà ngài thương yêu. » Và rồi nhà vua cho tôi xem một chiếc áo bằng ánh sáng, có thể mặc cho linh hồn… Đoạn Ngôi Lời nói với tôi: « Hãy đến đây, hỡi bạn tình, Ta yêu thương người với một tình yêu to tát ; đến đây, vì tất cả các thánh đều chờ đợi người với niềm hân hoan thật lớn lao. Cha không sai thiên thần hoặc các thánh đến với con, chính Cha đến đem con đi. Con là người xứng hợp ; con thật lớn lao trước mặt Hoàng Đế. » (Hello, ch. LXX ; Doncoeur, trang 352 ; Ferre’, trang 519)

III. Chúa Giêsu muốn được mến yêu

14. Phải ước muốn Thiên Đàng vì tình yêu

Thiên Chúa nói với Thánh Brigitte: « Có người hỏi tại sao không cho họ thấy những hình phạt trong hỏa ngục. Nếu người ta thấy hỏa ngục thật sự ra sao, thì họ sẽ khô héo vì sợ ; vì thế họ tìm kiếm Thiên Đàng vì sợ hãi, chứ không vì tình yêu. Cho nên nhân loại không nên ước muốn Thiên đàng vì sợ hãi, chứ không vì yêu mến, nên Cha mới giấu đi những hình phạt của những kẻ bị luận phạt. » (Liv. V, ch.II)

15. Hãy trao cho Cha trái tim con

Thường xuyên, Đấng Khôn Ngoan hiện ra cùng Henri Suzo dưới hình dạng xinh đẹp vô cùng; với một nụ cười thật duyên dáng và uy nghi; Ngài nói:”Con trai Cha ơi, hãy trao cho Cha trái tim con. Đừng sợ gì cả, Cha sẽ ở với con. Cha sẽ cứu con khỏi những đau khổ, vì Cha đặc biết yêu thương con. Để chứng tỏ tình yêu dịu dàng của Cha, Cha muốn đổi tên của con. Con kôong còn là Thầy Henri nữa, mà là Thầy Đáng Yêu; nếu thế gian không biết đến con, thì những thiên thần trên trời sẽ biết, và cho dù một ngày kia người đời biết được, thì đó là để họ thấy rõ những tôi tớ của Cha được yêu thương như thế nào.» (Œuvres, trad. Cartier, § 41, d’après Surius.)

16. Để được yêu mến hơn, Chúa Giêsu thể hiện tình yêu Chúa

 

Mẹ Anne-Marguerite Clement thường nhìn thấy Thiên Chúa vui sướng dường bao được chiếm đoạt trái tim bà, như một kẻ chiến thắng được ngai vàng. Ngày kia, Đấng Cứu Thế tốt lành cho bà hiểu được niềm vui của Chúa, khi Ngài xuống thế làm người vì bà. Phần bà, bà muốn dâng hiến trái tim bà cho Chúa, nhưng bà nhớ lại rằng bà đã đặt trái tim vào Thánh Tâm Chúa rồi, bà chẳng còn gì để trao nữa. Chúa Giêsu phán rằng: « Hãy cho Cha trái tim mà Cha đã trao cho con ; kể từ bây giờ, con sẽ nhận lấy những công trình của trái tim mới này ; vì vậy, hãy đặt tay con trong tay Cha để múc lấy tất cả những gì con muốn. »

Và người ta múc lấy được những gì trong trái tim Thiên Chúa, nếu không phải là tình yêu ? (Vie, 1915, trang 437)

17. Chúa Giêsu giấu kín tình yêu của Người để thúc giuc chúng ta mong ước

Chúa Cứu Thế nói với tôi, Thánh Angele de Foligno kể lại: « Cha yêu thương con bằng một tình yêu vĩ đại, nhưng Cha không để cho con thấy, Cha đã dấu kín… Mắt Cha nhìn thấy những khiếm khuyết của con, nhưng cũng như là Cha không còn nhớ gì nữa cả. Cha đặt để, Cha giấu đi trong con kho tàng của Cha. »

Chúa nói rằng, Ngài đã giấu đi tình yêu Chúa vì sự bất lực của tôi, tôi không thể chứa đựng tình yêu Chúa. Tôi thưa lại với Chúa: « Nếu Chúa là Đấng Toàn Năng, thì Chúa có thể cho con sức mạnh để chứa đựng tình yêu Chúa.» Chúa trả lời: « Con sẽ được những gì con mong muốn, và con sẽ bớt đói khát, trái lại, Cha muốn rằng con mong ước, rằng con khao khát Cha, và con say đắm tình yêu Cha. »((Hello, ch. XXI ; Ferré, p. 79 ; Doncœur, p.78.)

IV. Sự tinh tế của Chúa Giêsu

18. Ban phước lành cho những người đối xử tốt với bạn hữu của Chúa Giêsu

Chúa nói với Marguerite xứ Cortone : « Hỡi ái nữ ta, nếu Cha xem xét các thái độ của người dân Cortona, họ xứng đáng bị trừng phạt bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo lòng kính trọng và thái độ của họ dành cho con. Cha sẽ tha thứ cho họ và họ sẽ không phải chịu đựng đau khổ. Cha sẽ ưu ái cho tất cả những người yêu thương Cha, cũng sẽ yêu và bảo vệ con. Trái lại, Cha sẽ trừng phạt những người quấy rối con hoặc bằng lời nói hoặc bằng hành động của họ, hoặc chỉ ước muốn. « Ngay lập tức thánh nữ cầu thay cho họ, giống như Môi-se cầu nguyện cho em gái mình và cho những người hãm hại ông. (Vie intime, ch. VI, § 11.)

19. Phước lành của Chúa dành cho bạn bè của bạn bè Chúa

Chúa phán cùng thánh nữ Mechtilde về một nữ tu khác, dường như như Thánh Gertrude:”Tất cả những ai yêu mến nữ tu ấy vì Cha, thì Cha sẽ lôi kéo họ về Cha rất dịu dàng và ngọt ngào đằm thắm; tất cả những ai khen ngợi Cha, hay vì Cha mà làm phúc cho nữ tu ấy, cũng như ca khen Cha đã tuyển chọn và hoàn thiện một linh hồn như vậy, Cha sẽ ban phúc còn nhiều hơn nữ tu ấy . Khi đến phút lâm chung, Cha sẽ đến rước nữ tu ấy theo Cha.

Còn các con với nguyện ước và tận tâm, hãy chuẩn bị mở trái tim đón nhận hồng ân, cùng cảm tạ Cha đã ban phước cho nữ tu về Nước Trời. Cha sẽ thông ban ơn lành tùy theo nguyện ước mỗi người . Một số người Cha ban cho sự an ủi thiêng liêng ; một số khác Cha ban sự sáng suốt tâm linh hoặc lửa mến ; một số khác thì sự thông minh trí tuệ, hay giáo lý hữu dụng để dạy cho tha nhân ; một số khác tiến triển trong đường tu trì, để làm gương sáng cho người khác. (Ve part., ch. XXVI.)

Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Lutgarde : Tất cả những ai tin cậy vào con, và những ai được con yêu mến, Cha sẽ ân thưởng.» (Ch. VIII.) Và môt hôm Thánh Nữ cầu cho một người tội lỗi, Chúa trả lời : Đây Cha tha thứ cho anh ta, vì anh ta trông cậy nơi con ; Cha cũng thương xót những ai con quý mến và đặt niềm hy vọng nơi con. (Ch. IX)

20. Chúa Giê su yêu các bạn chúng ta, hơn chúng ta yêu họ.

Nữ tu Francoise Thánh Mẫu Thiên Chúa luôn van xin nguyện cùng Chúa, giải thoát một linh hồn khỏi luyện ngục. Chúa Giêsu trả lời với bằng chứng tình yêu rất hùng hồn : Cha là Đấng chí thánh và sự thánh thiện của Cha không thể chấp nhận bất cứ tội nhơ nào ; Cha còn muốn giải thoát linh hồn ấy con hơn cả chúng con ; nhưng phải để Cha cho sự xếp đặt của cha hoàn tất, Cha rất hoan hỉ cầu nguyện cho linh hồn ấy. (Vie, ch. X, p. 130)

V. Những phàn nàn của tình yêu

21. Những điều tốt lành của Trái Tim Chúa Giesu không được đáp trả

Một ngày kia, trước Thánh thể, Thánh nữ Marguerite – Marie nhìn thấy Đấng Nhân Lành chói chang vinh quang, với 5 vết thương rực sáng như ánh mặt trời. Từ tấm thân cực thánh tỏa ra các ngọn lửa, nhất là trên ngực mở ra. Người tỏ cho thấy Trái Tim Rất Thánh, tuôn trào tình yêu lai láng cho con người, mà chỉ nhận lại sự vô ơn bôi bạc . Người nói : Đó là điều làm Cha nhạy cảm hơn cả trong suốt cuộc khổ nạn đau đớn của Cha.

Nếu họ trở về tình yêu của Cha, thì Cha bớt xét nét hơn những gì đã dành cho họ, và còn muốn chịu cực khổ hơn : nhưng họ cứ lạnh lùng và chối từ mọi sự quan tâm Cha dành cho họ. Nhưng ít ra, Cha cũng vui vì con hết sức bù đắp lại, thay cho sự vô ơn của họ. (Ed. Gauthey, II, p. 71.).

22. Tình yêu không được đáp trả

Nữ tu Marie –Dominique khi còn nhỏ nghe thấy những lời than phiền của Chúa Cứu Thế : « Ôi ! Con gái yêu dấu, Cha hài lòng biết bao về lòng trắc ẩn của con. Vì Cha thấy ít có tấm lòng yêu Cha ! Thay vì tình yêu, Cha chỉ tìm thấy hận thù và khinh ghét.

Nếu các linh hồn ấy biết được tình yêu vô biên Cha đem cho họ, thì họ sẽ chẳng đến nỗi vong ân Cha đến thế. Cha rất muốn đem họ ẩn vào trái tim Cha, nhưng không, họ lại không muốn. Họ đi ngang qua Cha, cứ như Cha chẳng hề làm gì cho họ. Con yêu dấu ơi, Cha muốn cư ngụ trong trái tim trẻ thơ của con. Cha ẩn náu trong đó khi những đứa con ngỗ nghịch bách hại ta. Trái tim con phải chia sẻ những đớn đau của Cha. Vì con muốn chịu đau khổ thêm với Cha, thì cha sẽ sắp xếp cho con bị đau mắt hơn, cũng như chịu bỏ rơi và thiếu thốn hơn là được thương xót. Qua những đau khổ này và những điều khác, Cha muốn chuẩn bị cho con hoàn thành một công trình, mặc dù chịu nhiều mâu thuẫn và bách hại. (I Teil, Kap. II, n. 5, seite 41.)

23. Chúa Giêsu luôn nhìn thấy tội lỗi cả nhân loại.

Một đêm kia, Sơ Mechtilde nhìn thấy Chúa dưới hình hài người hành hương, có vẻ như du lịch qua các nước Kitô giáo. Tôi sụp xuống dưới chân ngài, hỏi : Khách hành hương quý mến, ngài đi từ đâu đến vậy ? » Ngài đáp : « Cha từ Giê- rusalem ( ngài muốn nói là từ Hội Thánh), và Cha bị đuổi khỏi nhà Cha. Dân ngoại thì chẳng biết Cha, dân Do Thái chẳng muốn nhận ra Cha và người Kitô hữu tấn công Cha. »

Tôi liền cầu nguyện cho Hội Thánh. Chúa than phiền bị các Kitô hữu lăng mạ, khiến Ngài nhớ lại tất cả những điều Ngài đã làm ngay từ khi khởi sự, biết bao điều Ngài đã lo toan cho. Hơn nữa, hằng ngày Ngài vẫn phải tìm một địa điểm để ban phát hồng ân. Ngài nói : Với ý chí tự do, chúng xua đuổi Cha khỏi trái tim chúng ; khi chúng chết, Cha sẽ thấy chúng thế nào, thì Cha sẽ xét xử chúng như vậy. (Liv.VIII, ch. XIII.)

24. Chúa Giêsu thấy tái diễn cuộc khổ nạn

Những lời than thở sau đây của Đấng Cứu Thế, khiến thánh Brigitte cảm động không kém : <<: « Cha muốn rằng Tấm thân vô tội của Cha bị sâu xé ra đền vì tội lỗi mọi người, từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, Cha bị đóng đinh vào Thập giá.

Tấm thân hy tế hằng ngày trên bàn thờ, để cho con người yêu mến Cha hơn và hồi tưởng lại biết bao hồng ân Cha đã đổ tràn trề. Nhưng bây giờ Cha đã bị quên lãnh hết, bị bỏ rơi, bị khinh miệt và bị đuổi khỏi vương quốc của chính Cha, như quân vương bị truất phế ,để cho quỷ dữ hỏa ngục đến cai quản và được tôn vinh.

Chính trong trái tim con người mà Cha phải được ngự vào, và Cha có quyền làm vua và làm Chúa , vì Cha đã tạo dựng và cứu chuộc. Tuy nhiên, con người đánh mất đức tin mà đã thề hứa với Cha khi chịu phép Rửa Tội, họ vấp phạm và xem thường lề luật mà Cha đã giao ước, con người chuộng ý riêng của mình và khinh thị không thèm lắng nghe Cha. Hơn nữa, họ còn tán dương ma quỷ, đặt hết niềm tin vào đó. Nó thử nghiệm tính độc tài như là công bằng và hợp lý…Nhưng mặc dầu Cha rất bị khinh bỉ, Cha vẫn thương xót những ai xin Cha tha thứ và có lòng khiêm hạ, Cha sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi, nhưng những kẻ nào cứ cố tình khinh miệt Cha , thì Cha sẽ đối xử theo phép công bằng, hẳn nó sẽ run sợ khi nghe tiếng Cha (Liv. Ier, ch. Ier.)

25. Trên thế giới người ta quá lạm dụng hồng ân

Chúa nói vơi Thánh nữ Marie Madeleine de Pazzi rằng, những người tội lỗi chìm đắm trong vực sâu đến nỗi Cha phải dùng hết quyền năng và lòng nhân hậu mới cứu thoát nổi. Cũng như những người được Cha tuyển chọn bị bách hại hơn bao giờ hết. Đến thời con người phạm tội vì gian manh hơn là vì yếu đuối ; ân sủng Cha càng ban phát thì càng thấy sự hư hỏng.

Điều làm cho các linh hồn thánh thiện quá đỗi ngạc nhiên chính là tính gian ác cực kỳ của con người, thực ra rất dễ trị bởi những người hiểu thấu nó. Con không thấy rằng khu vườn Hội Thánh đang bị bao bọc bởi gai góc, khiến cho những tâm hồn tốt lành chết ngạt, không thể sinh hoa trái. Ân sủng Cha ban cho con người thường trái ngược với sự khôn ngoan thế gian, đã trỡ nên gầ vô sinh. Đời sống người ta chỉ còn là trò phô diễn phù phiếm những nghi thức giả dối, và khi trước Tòa Phán Xét chung thẩm, do Ngôi Lời thiết lập, để trả lời về những ân sủng đã lãnh nhận, biến thành những tội lỗi xấu xa, người ta chỉ biết bào chữa hơn là biết nhận lỗi ; Khiến cho họ càng thêm tội thay vì nhận được sự tha thứ.

Hỡi các tín hữu Kitô của Cha, đừng sợ hãi về hình phạt dành cho họ. Chúng không còn mở mắt ra để sửa chữa…Sự suy đồi đáng chê đó từ đâu đến ? Lòng sợ dư luận xấu xa, tự ái, kiêu ngạo, đã phủ lên mắt chúng một tấm màn… Ái nữ yêu dấu của Cha ơi, Cha đã thực hiện tất cả các tạo vật đẹp như những con kênh tuyệt đẹp đầy nước tinh khiết và trong suốt, nhưng họ đổ vào nó bùn lầy ô uế. » (IVe part. , ch. XXI.)

26. Chúa Giêsu thấy chỉ có vài người bạn thật sự trên trái đất này.

Chúa nói cùng thánh Têrêsa: Con gái Cha ơi! Rất ít người yêu Cha thật sự ! Nếu họ yêu Cha, thì Cha sẽ không giấu những bí mật của Cha. Con có biết thực sự yêu Cha thì thế nào không? Con hãy nhớ rằng, điều không làm Cha hài lòng, đó chính là sự dối trá. Sự thật này con chưa hiểu được bây giờ, thì ngày nào đó sẽ tỏ rõ trong linh hồn con. (Vie, ch. XL.)

Nữ tu Francoise của Dòng Tháh Mẫu Thiên Chúa cũng nghe những lời Chúa than thở tương tự : « Ôi, Cha quá it bạn thật, so với những người xúc phạm Cha. Cha muốn con bù vào. » Rồi Ngài chỉ cho biết những gì Ngài đòi hỏi từ những người bạn tốt của Ngài, đó là sự kết hiệp, lòng tôn kính và một tình yêu vĩnh viễn với Ngài. . (Ch. XIV.)

« Cha tìm khắp nơi các linh hồn để Cha trao ban và kết hiệp, và Cha chỉ tìm được rất ít so với mong đợi. (Ch. XV.)

Một lần khác, Ngài cho bà biết rằng Ngài muốn bà hiểu rõ sự tốt lành quá mức của Ngài và giá trị của những ơn sủng mà Ngài muốn ban cho các linh hồn. Và Ngài than thở rằng, có quá ít trái tim sẵn sàng đón nhận, vì có những người đóng kín cửa lại, vì tội lỗi, vì vong ân, vì những người khác có con tim quá nhỏ, nên từ chối đến nhận lãnh ân sủng, miễn là được cứu vớt, chẳng màng làm vinh danh Ngài.

Chúa nói tiếp : « Con đừng như vậy, Cha muốn con có một trái tim lớn, một trái tim mở rộng bác ái trên khắp trái đất, để nhận mối lợi ích của Cha và bởi tình yêu và đền bù lòng nhiệt thành dành cho vinh dự Cha, mà rất nhiều linh hồn chẳng đoái hoài. Cha chọn con làm nơi ẩn náu, và ban cho con ân sủng, mà người khác từ chối. (Ch. XXVIII.)

27. Chúa Giê su bị ngược đãi vì những kẻ Người yêu mến nhất.

Một ngày kia, lúc vừa thức dậy, Chân Phước Margaret Marie nghe một giọng nói:

Chúa mệt mỏi chờ đợi; Ngài muốn để có được vào kho lẫm để sàng lọc lúa mì và tách hạt mẩy khỏi hạt lép. Dân Cha chọn đã hành hình Cha cách kín đáo; chúng khiêu khích công lý Cha ! Nhưng Cha sẽ biểu lộ những tội lỗi thầm kín của chúng bằng những hình phạt rõ rệt của Cha

Ta sẽ sàng những kẻ phạm tội qua cái sàng của sự công chính thánh thiện của Cha, để tách ra họ khỏi những người Cha dấu yêu. Khi đã tách chúng ra rồi, Cha sẽ bao bọc chúng bằng chính sự thánh thiện đó ; được đặt giữa kẻ tội lỗi và lòng thương xót của Cha, và một khi họ đươc bao bọc ; không thể nào chúng nhận ra chính mình , bởi vì luong tâm chúng không còn cắn rứt lòng trí chúng chẳng còn sáng suốt nữa, tim chúng chẳng còn hối hận, cuối cùng chết trong sự sự mù quáng

Chân Phước Marguerite-Marie thấy Thánh Tâm bị sâu xé và bị đâm nhiều nhát. Ngài nói với bà: « Con xem này, Đây là những vết thương Cha nhận từ dân Cha đã chọn. Những kẻ khác thì hả hê đánh đập thân xác Cha ; các tu sĩ thì tấn công Thánh Tâm Cha, mà Cha không ngừng yêu thương họ. Nhưng tình yêu Cha đành phải nhường cho cơn thịnh nộ công chính của Cha, để nghiêm phạt những kẻ kiêu ngạo đang dính bén vào thế gian, , chúng khinh miệt Cha và chỉ yêu thích những ai chống lại Cha, . ruồng bỏ Cha để theo những thụ tạo, đánh mất đức khiêm nhường, để dương dương tự đắc. Với trái tim rỗng tuếch đức bác ái, chúng chỉ còn mỗi danh xưng tu sĩ mà thôi. (Ed. Gauthey, II, p. 173.)

28. Lý do vì sao Chúa Giêsu buồn bã

Thánh Véronique Juliani viết cho Cha linh hướng lá thư, mà chúng tôi tóm tắt như sau :

Cha linh hướng đã nói con hỏi Chúa, vì sao Tượng Chiu Nạn lại buồn bã thế. Con đã hỏi Người trong suốt năm đêm.

Đêm đầu, Ngài nói với con rằng, một trong những lý do là khi người ta diễn nguyện lại Sự Thương Khó, người ta có suy gẫm thật, nhưng quá cẩu thả, và phần nhiều họ không ghi nhận trong trong trí họ nỗi thống khổ mà Ngài dã chịu đựng vì yêu chúng ta.

Đêm thứ hai, Chúa còn tiều tụy hơn đêm trước, gương mặt biến dạng và tràn đầy nước mắt, Ngài nói: «Hãy nhìn xem Cha bị đối xứ như thế nào và Cha thê thảm ra sao. Tất cả đều do những lời phạm thượng, mà loài thọ tạo phỉ nhổ vào Cha. »

Đêm thứ ba, Ngài bầm dập và nát bấy thân xác : « Cha cho con thấy Cha trong tình trạng này, con hãy nói cho nhiều người biết, hầu giúp họ thât sự yêu mến sự đau khổ và thập giá. Nhưng Cha thấy trái lại, vì ít ai yêu mến thập giá kết hợp với thánh ý của Cha. »

Đêm thứ tư, Chua cho con thấy nơi tối tăm, đầy những dụng cụ nhục hình. Ở giữa, có một thập giá chói lòa, soi chiếu mọi thứ chung quanh, khiến tôi phân biết rõ những dụng cụ gây chết người. Chúa mặc khải cho con biết rằng tất cả dụng cụ nhục hình đó được chiếu soi bới cây thập giá, có nghĩa là tất cà những đau khổ chúng ta đều phải đươc kết hiệp với những công nghiêp của thánh giá và với tất cả những đau khổ mà Chúa phải chịu trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài.

Những dụng cụ đặt tại nơi tối tăm đó, có nghĩa là : ai không kết hợp các đau khổ với khổ nạn của Chúa, thì sẽ bị chôn trong chốn tối tăm, không có công nghiệp gì với Chúa.

Hình như Chúa cũng muốn nói với con rằng, chúng ta rất thiếu sót trong tu viện, vì những đau khổ của vài người nào đó bị ẩn giấu trong bóng tối, vì họ miễn cưởng chịu đựng đựng và vì họ đánh mất kho tàng quý giá, đó là một trong những lý do làm biến dạng khuôn mặt Chúa.

Đêm thứ năm, Chúa cho con biết ba điều Ngài bất bình hơn cả :

1/ Thiếu kính trọng bề trên

2/ sự châm chọc và thù hận mà kẻ thù được lợi ích, làm hư hỏng kinh khủng các linh hồn.

3/ Lối sống quá tiện nghi và không theo đức khó nghèo. (Diaro, vol.II, p. 713.)

Thánh nữ kể tiếp, đêm đó Chúa cho con biết chỉ còn toàn là tội lỗi trong thế giới bây giờ. « Tất cả đều chạy trốn Cha và làm như không nghe tiếng Cha soi sáng » Khi ấy, con nhìn thấy biết bao linh hồn bị ma quỷ xiêng xích lôi đi ; và Chúa cho con biết đó là những tu sĩ. « Cha cho con thấy, để con cầu nguyện cho họ. Trong số đó, có người con quen biết, nhưng Cha không muốn cho con thấy họ» (Diario, 14 giugno 1797.)