NIỀM VUI SỐNG ĐẠO

NIỀM VUI SỐNG ĐẠO

 

ĐHY PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN

 DHY THUAN

Li nói đu

Làm “người l hành” lang thang đó đây, tôi có dp nói chuyn vi nhiu hng người, trong nhiu hoàn cnh. Câu chuyn tuy khác nhau, nhưng mc đích ưu tiên vn là mt, gi đến thính gi mt s đip: xây dng con người Vit Nam, cng đng Vit Nam tươi đp hơn.

Nay mt s bn tr mun góp nht li thành mt tp và xin tôi my li dn nhp, tôi thân ái ghi vi my đìm:

1-Sau đây là nhng điu tôi đã tâm s vào nhng dp khác nhau, phi sp thành mt thư t hp lý đ d tiếp thu.

2- Đây các bn tr ch ghi li ngn gn, ch không qung gii, vì nếu gii thích đy đ, mi điu s tr thành mt chương là ti thiu.

3- S đip y đã bt đu t ngày 24.6.1967, ngày tôi lãnh nhn trách v mc t, và được ni dài cho đến ngày nay. Là mt người kế v các tông đ, trước vin nh ca nhng biến chuyn khó khăn, phc tp, khó lượng được sp xy đến, nh hưởng đến dân Chúa, tôi mun đng hành và hướng dn có khi báo đng.

- Cun “Hôm qua, hôm nay, Ngày mai” đã chun b cho giáo dân t 1967-1975 biết sng đo trong “thi hu chiến”, hoc dưới chế đ cng sn: “Vng mnh trong đc tin, tiến lên trong an bình”, dưới chế đ tư bn tiêu th: “Công lý và hoà bình”.

Sau ngày 30.4.1975, thao thc vì phi xa cách giáo dân quc ni, cũng như nhng người phi ra đi, chân ướt chân ráo bước lên đt người xa l, t ngc tù, tôi đã kiếm cách viết và chuyn ra nhng s đip có chiu kích khác nhau, t tim óc ca mt mc t, trong tăm ti, xót xa theo dõi và thương cm con cái :

Chiu ni tâm : “Đường Hy Vng” – (10 th tiếng).

Chiu sâu : “Đường Hy vng dưới ánh sáng li Chúa và Công đng Vaticanô II” (2 th tiếng).

Chiu rng : “Nhng người l hành trên đường hy vng” (2 th tiếng).

Chiu dài : “Cu nguyn hy vng I” đã son tho trong tù gn 365 bài, mi in được 90 bài, còn thiếu 3 cun na (4 th tiếng).

Kinh nghim sng đo 13 năm: “Năm chiếc bánh và hai con cá” viết theo yêu cu ca các “phong trào mi” (Mouvements nouveaux) dp “Ngày Quc tế gii tr” ti Paris, tháng 8.1997 (7 th tiếng).

Nay đến cun “Nim vui sng đo”, chính các bn tr góp nht li nhng bài nói chuyn ca tôi. Mc dù nó như mt bn toát yếu đơn sơ khiêm tn, nhưng nó có mt ý nghĩa quan trng. Ti sao?

Ti vì có nhiu bn hi tôi, s đip ca Đc cha còn tiếp tc không? Dĩ nhiên là còn, vì bao lâu còn sng, tôi còn đng hành vi dân Chúa. Nhưng trn gian ny, mi s đu có cùng, đó là lut thiên nhiên. Chính các bn s viết tiếp s đip, lúc y nó s phong phú hơn biết chng nào. M Têrêxa Calcutta nói: “Tôi ch là cây bút chì trong tay Chúa, đ Chúa viết nhng gì Chúa mun”. Nhìn tương lai, tôi tin tưởng, vui mng và hy vng vì Chúa s có nhiu bút chì mi.

Rôma, L Giáng sinh 1998

Phanxicô Xaviê Nguyn Văn Thun

Tng Giám Mc – Ch tch y Ban Giáo hoàng Công lý và Hoà bình

 

“Thành công ln nht ca mt cuc đi là nên thánh” (Gioan Phaolô II)

“Cun sách ny là mt tiếng gi các bn tr dám thách đ nhng gi đnh thoi mái ca mình và khám phá li nhng giá tr tinh thn có sc làm linh hn, làm lương tâm cho mt Dân tc thc s T do – Hùng cường – Thnh vượng”.

 http://www.lamhong.org