THỰC TẬP SỐNG ĐỜI KITÔ

 

 THỰC TẬP SỐNG ĐỜI KITÔ 

TÁC GIẢ:  LM ĐAN VINH

MỤC LỤC

1.   NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC

2.  12 CÁCH GÂY THIỆN CẢM

3.   THÂN THIỆN VỚI THA NHÂN

4.  GIÁ TRỊ CỦA NỤ CƯỜI KHI GIAO TIẾP

5.  NGHĨ TỐT, NÓI TỐT, LÀM TỐT CHO NHAU

6.  LẮNG NGHE THA NHÂN

7.  CÁM ƠN VÀ XIN LỖI

8.  TIN THẦN TRÁCH NHIỆM

9.  PHẦN THƯỞNG CỦA LÒNG KHOAN DUNG

 

Nguồn: NguoiTinHuu