MẸ TRONG KINH CẦU

BÀ LÀ AI?

0029

Lời Nói Đầu

Đáp lại câu hỏi <<Bà Là Ai>> (Dc.3:6), Kinh Cầu Đức Bà là những câu trả lời giới thiệu gọn và đầy đủ về Thánh Mẫu học.   Bản tóm lược này chúng ta thường đọc, nhưng lâu dần thói quen khiến cho  không còn gây được tác dụng trong tâm hồn chúng ta nữa.  Và đó thật là một điều đáng tiếc. 

Chúng ta được biết:  những lời tán tụng Đức Mẹ theo hình thức Kinh Cầu bắt đầu có từ thế kỷ thứ 12, trích từ môt thủ bản của thánh Gall (Thụy Sĩ).  Riêng hình thức như ta thấy hiện nay xuất hiện từ thế kỷ thứ 16, quen gọi là <<Kinh cầu Lorette>>, vì được thịnh hành tại đây từ những ngày đầu từ năm 1588.

Kinh cầu Đức Mẹ hiện nay gồm 49 câu, kể cả 5 câu mới được các Đức Giáo Hoàng sau này ra lệnh cho thêm vào:

<<Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông>> (Đức Pio IX)

<<Nữ vương truyền Phép Rất Thánh Mân-Côi>  (Đức Lêô XIII)

<<Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành>> (Thánh Piô XV)

<<Nữ vương ban sự bằng yên>>  (Đức Bênedicto XV)

<< Nữ vương linh hồn và xác lên trời>>  (Đức Pio XII)

Và Tấp <<Bà Là Ai?>> này, các bạn sẽ có những bài suy gẫm giúp tìm hiểu về Đức Maria, kèm theo những lời kinh vắn tắt, tiện dùng trong Tháng dâng kính Đức Mẹ.

Hy vọng rằng với <<Bà Là Ai?>>, các bạn sẽ cảm thấy tôn kính mến yêu và năng chạy đến cầu khẩn với Đức Maria, Bà Mẹ chung của chúng ta hơn

PVT

  hoa hong nho                             hoa hong nho                              hoa hong nho