PT LINH MỤC ĐỨC MẸ

LỜI GIỚI THIỆU

Một vị linh mục được ơn thụ khải là được Đức Mẹ Maria nói trong tâm hồn ngài, đó là linh mục nổi tiếng Stefano Gobbi. Ngài chuyển giao thông điệp của Đức Mẹ Maria. Ngài thật sự là một dụng cụ của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã sử dụng ngài để chuyển lời kêu gọi của Mẹ đến với các bạn rằng, hãy cầu nguyện và chay tịnh tử trong tâm hồn. Mẹ nhắn nhủ sống kết hợp mất thiết với Chúa Giêsu. Đặc biệt Mẹ nhắc cầu nguyện cho Hàng Giáo phẩm và các Linh mục.

Những thông điệp này đều đã được Giáo Hội chuẩn y, cho phép truyền bá rộng rãi.