19/3/1984 Nhìn Lên Thánh Giuse

Ngày 19 tháng 3, 1984

(Lễ Thánh Giuse)

 <<Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy nhìn lên Thánh Giuse, bạn rất trinh khiết của Mẹ.  Người nêu gương cho tất cả các con việc phải cộng tác vào chương trình của Chúa với tình yêu, lòng trong sạch, niềm tin và bền chí thế nào.

Khi còn sống, Người là bạn trinh khiết và trung thành của Mẹ, là cộng sự viên quí báu của Mẹ trong việc giữ gìn Hài Nhi Giesu; Thánh Giuse là một người thợ âm thầm và biết dự phòng, luôn luôn để ý lo liệu những sự cần thiết cho chúng ta, là một người công chính và quả cảm, hẳng ngày chu toàn bổn phận mà Cha trên trời đã trao phó.

Người thương yêu Hài Nhi Giesu và mỗi ngày theo dõi Hài Nhi Giesu lớn lên một cách lạ lùng thế nào!  Và đáp lại, Chúa Giesu cũng tỏ tình con thảo đảm đang với thánh Giuse; Chúa hằng lắng nghe và vâng lời Người, nâng đỡ và trợ giúp Người!

Các con yêu dấu, Mẹ cũng muốn các con có những đức tính của Thánh Giuse, những đức tính đã giúp Người chu toàn sứ mệnh tiền định một cách tuyệt hảo.

Các con hãy tìm sự yêu lặng, và đời sống ẩn dật là đời sống rất cần thiết để hoàn thành chương trình Mẹ đã tín thác cho các con.

Các con hãy lánh xa những nơi ồn ào huyên náo, những tiếng la ó om sòm càng ngày càng bao vây các con.  Các con hãy duy trì sự bình an nội tâm để âm thầm đàm đạo với Chúa Giesu và Mẹ Thiên quốc.

Các con đừng bao giờ tham dự những buổi chóp bóng phàm tục và hãy nhắm mắt trước những cám dỗ dễ dãi của thế gian. Các con hãy biết tránh những chiến thuật tinh vi của nền luân lý suy đồi mà báo chí truyền hình ngày nay đang gieo rắc một cách xảo quyệt nguy hiểm.

Các con đừng lãng phí thời giờ vô ích vào truyền hình, đánh mất những giây phút quý báu để cầu nguyện và lắng nghe lời Mẹ.

Các con cũng hãy làm sống lại đức trinh khiết bằng cách siêu thoát chính mình, tạo vật và thế sự để các con được thong dong nội tâm hầu có thể mộ mến và kiên trì hoàn thành mọi điều Chúa đòi hỏi các con.

Các con cũng hãy noi gương Thánh Giuse, bạn yêu dấu của Mẹ, Người khiêm hạ và tin tưởng cầu nguyện, khó nhọc làm việc, nhẫn nại và tốt lành.

Các con hãy phó mình và Phong Trào của Mẹ cho Người che chở. Cũng như xưa Người biết bảo vệ Hài Nhi Giesu lúc nguy hiểm thế nào, thì nay trong lúc Kẻ Thù tấn công dữ dội, Người sẽ bảo vệ công cuộc tình yêu của Mẹ như vậy.

Với Người và Hài Nhi Giesu, hôm nay Mẹ khích lệ và chúc lành cho các con>>