3/6/1989 Con Thú Giống Hình Con Báo

Milan 3 tháng 6, 1989

Thứ bảy đầu tháng, Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ

Con thú giống hình con báo

 <<Các con yêu dấu, hôm nay các con đang họp nhau trong buổi tiệc ly cầu nguyện để mừng lễ TTVSM (TraiTimVenSachMe).  Khắp nơi trên thế giới Mẹ đã mời gọi các con dâng mình cho TTM, và các con đã như con thảo đáp lại một cách quảng đại.  Giờ đây Mẹ đã thành lập một đạo inh gồm những người bé nhỏ.  Họ đã lắng nghe và chấp nhận lời  yêu cầu của Mẹ.

 Đã đến luc TTVSM phải được vinh quang trong Giáo Hội và nhân loại, vì vào thời kỳ phản đạo, thanh tẩy và đại khốn khó này.  TTVSM đã nên nơi ẩn náu duy nhất, nên đường duy nhât dẫn nhân loại đến phần rỗi và bình an.  Nhất là ngày nay trong cuộc tranh đấu, lớn lao giữa những kẻ theo con Rồng Đỏ Khổng Lồ (Cộng Sản vô thần) và những ai theo Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, TTVSM đã nên dấu hiệu chiến thắng chắc chắn của Mẹ.

 Trong cuộc tranh đấu này, con thú giống hình con báo, sẽ xuất hiện từ lòng biển để giúp con  Rồng.

 Nếu con Rồng Đỏ là Macxit vô thần, thì con thú đen là Tam Điểm.  Con Rồng tỏ lộ sức mạnh quyền lực rõ ràng; còn con thú đen thì lại hoạt động trong bóng tối, trá hình và núp kín hầu xâm nhập khắp nơi.  Con thú đen có hàm như con gấu, miệng như sư tử, vì nó hoạt động khắp nơi một cách quỉ quyệ bằng những phương tiện truyền thông và rĩ tai tuyên truyền.  Bảy đầu của nó nói lên những ổ Tam Điểm khác nhau, tung hoành khắp nơi một cách tinh vi quỉ quyệt.

 Con thú đen đó có 10 sừng, trên sừng có triều thiên, những dấu chỉ quyền thống trị của nó.  Tam Điểm điều khiển và cai trị thế giới bằng 10 sừng.  Trong Kinh Thánh, sừng thường có nghĩa là dụng cụ khuếch đại, giúp tiếng to hơn, là phương tiện truyền thông hữu hiệu.

 Vì thế Thiên Chúa đã truyền ban Thánh Ý cho dân Người bằng phương tiện 10 sừng:  đó là 10 giới răn.  Ai lãnh nhận và tuân giữ, người đó tiến bước trên đường Thánh Ý Chúa, được tươi vui và bình an.  Ai thi hành Thánh Ý Chúa, người đó lãnh nhận được lời của Con Thiên Chúa và thông phần vào ơn cứu chuộc của Người.  Nhờ thánh sủng đã lập được khi hiến mình trên Núi Sọ, Chúa Giesu đã ban cho các linh hồn chính sự sống Thiên Chúa.

 Ơn Thánh sủng đươc thông ban nhờ 7 Phép Bí Tích.  Cùng với ơn thánh sủng, hạt giống sự sống siêu nhiên là các nhân đức được gieo vào linh hồn.  Trong các nhân đức  thì 3 nhân đức thần hướng Tin Cậy Mến và 4 nhân đức trụ Khôn ngoan, Mạnh bạo, Công bình và Tiết độ là quan trọng hơn cả.  Dưới ánh sáng thiêng liêng của 7 ơn Đức Chúa Thánh Linh, những nhân đức đó nẫy mầm, lớn mạnh, và càng ngày càng phát triển, hướng dẫn linh hồn trên đường chói chang tình yêu thánh thiện.

 Nhiệm vụ của con thú đen, bè Tam Điểm, là chiến đấu một cách tinh vi kiên trì làm cản trở không cho linh hồn tiến bước trên con đường đó, con đường Chúa Cha đã vạch ra và Chúa Con đã thắp sáng bằng 7 ơn Chúa Thánh Linh.

Trong thực tế, nếu con Rồng Đỏ hoạt động để đem nhân loại đến chỗ không cần Thiên Chúa, chối bỏ Thiên Chúa, và vì vậy gieo rắc lầm lạc vô thần, thì mục đích của Tam Điểm không phải là chối bỏ Thiên Chúa, nhưng là xúc phạm đến Người. 

Con thú nhe hàm nhục mạ Thiên Chúa, nhục mạ Thiên Chúa, nhục mạ Danh Thánh và cung điện Người, và cả những thần thánh ở trên Thiên Đàng.  Tội xúc phạm đến Thiên Chúa lớn lao nhất là tội từ chối không thờ phượng Thiên Chúa, việc thờ phượng chỉ dành cho một mình Người mà lại đi thờ phượng tạo vật và chính Satan.

 Vì thế trong thời đại này, đàng sau hành động quái gỡ của bè Tam Điểm, còn bành trướng khắp nơi những nghi thức áo đen (black masses), và đạo thờ Satan.  Hơn nữa, bằng mọi cách, Tam Điểm còn hoạt động để các linh hồn không được cứu độ và do đó làm vô hiệu hóa công cứu chuộc Chúa Giesu Kito.

Đối với giới răn: <<Đừng kêu Danh Chúa vô cớ>>, thì Tam Điểm phản lại bằng nhục mạ Thiên Chúa và Chúa Kitô một cách tinh tế quỉ quyệt là dùng danh thánh Người như những nhãn hiệu buôn bán, như những tên các truyện phim phạm thượng về cuộc đời và Ngôi Vị của Người.

Đối với giới răn:  <<Hãy thánh hóa ngày thứ Bảy>>, thì Tam Điểm biến ngày Chúa Nhật thành những ngày nghĩ cuối tuần, ngày thi đua thể thao và giải trí.

Đối với giới răn:  <<Hãy thảo kính cha mẹ>>, thì Tam Điểm phản lại bằng cách gây dựng nên những gia đình kiểu mẫu dựa trên nền tãng sống chung, và với những người cùng phái.

Đối với giới răn:  <<Chớ làm chuyện tà dâm>>, thì Tam Điểm bênh vực, ca ngợi và truyền bá mọi hình thức dâm ô, cả những hành động trái thiên nhiên.

Đối với giới răn:  <<Chớ giết người>>, thì Tam Điểm đã thành công biến việc phá thai thành hợp  pháp tại khắp nơi, việc giết chết nhẹ nhàng (euthanasia) được chấp nhận và không còn kính trọng phẩm giá con người.

Đối với giới răn:  <<Chớ trộm cắp>>, thì Tam Điểm đã đạt được mục đích là vì trộm cắp, võ lực, bắt cóc, cướp giựt đang hoành hành khắp nơi.

Đối với giới răn:  <<Chớ làm chứng gian>>, thì Tam Điểm hoạt động để những lừa lọc, dối trá và lật lọng được cỗ võ khắp chốn.

Đối với giới răn:  <<Chớ tham của người, đừng muốn vợ chồng người>>, thì Tam Điểm hoạt động để người ta tán tận lương tâm, phản bội lý trí và ý chí.

Như thế con người bị lôi cuốn trên đường thoái hóa và gian ác, không tuân giữ luật Chúa, chìm ngập trong tội lỗi, và vì vậy không thể lãnh nhận Ơn Thánh và sự sống Thiên Chúa.

Đối với 7 nhân đức:  thần học và luân lý là những hoa trái của đời sống Ơn Thánh, thì Tam Điểm đối lại bằng 7 nết xấu chính, những nết xấu đó là kết quả của một đời sống thường xuyên trong tội.

Đối lại Đức Tin có kiêu căng, Hy Vọng có xác thịt, Bác Ái có hà tiện, Khôn Ngoan có nóng giận, Mạnh Bạo có ươn lười, Công Bằng có ghen tương, Tiết Độ có ham mê ăn uống.

Ai thành nạn nhân của 7 nết xấu, người đó sẽ dần dần đánh mất lòng tôn thờ chỉ dành cho một mình Thiên Chúa; người đó sẽ tôn thờ các thần tượng giả dối là hiện thân của các nết xấu đó.  Đó là tội phạm thượng lớn lao nhất.  Vì thế mỗi con thú đều có trên đầu một cái tên thóa mạ Thiên Chúa, mỗi ổ Tam Điểm đều có bổn phận thiết lập một thần tượng khác nhau.

  • Dấu thứ nhất mang tên kiêu căng, chống lại nhân đức Tin, dẫn đưa con người đến tôn thờ thần lý trí, tính huênh hoang, kỹ thuật và tiến bộ.
  • Dấu thứ 2 mang tên xác thịt, chống lại nhân đức Cậy, đem con người đến việc tôn thờ xác thịt và dâm ô.
  • Dấu thứ 3 mang tên hà tiện, chống lại nhân đức Mến, truyền bá khắp nơi lòng tôn thờ tiền tài.
  • Dấu thứ 4 mang tên nóng giận, chống lại nhân đức Khôn Ngoan, dẫn đến thần bất đồng và chia rẽ.
  • Dấu thứ 5 mang tên ươn lười, chống lại nhân đức Mạnh Bạo, gieo rắc tính sợ sệt trước công luận, hèn nhát trước cảnh bóc lột.
  • Dấu thứ 6 mang tên ghen tương, chống lại nhân đức Công Bằng, dẫn đến thần vũ lực và chiến tranh.
  • Dấu thứ 7 mang tên ham mê ăn uống, chống lại nhân đức Tiết Độ, dẫn đến thần khoái lạc, vất chất và thú vui.

Nhiệm vụ các ổ Tam Điểm ngày nay là hết sức khéo léo để đem nhân loại đến việc coi thường luật thánh Chúa, công khai chống lại 10 giới răn, xóa bỏ việc tôn thờ chỉ dành cho Thiên Chúa và thay vào bằng những thần tượng giả dối, những thần tượng càng ngày càng được nhiều người ca khen và sùng bái:  như lý trí, xác thịt, tiền của, bất động, thống trị, bạo lực và thú vui.

Do đó người ta nhào vào những bóng tối tăm, nô lệ cho sự dữ, nết xấu, tội lỗi, và khi chết, bị Chúa phán xét, sẽ sa vào hỏa ngục đời đời.

Vì thế, giờ đây, trong thời đại này, các con mới hiểu TTVSM đã nên nơi trú ẩn, nên đường vững chắc dẫn các con đến cùng Thiên Chúa, chống lại cuộc tấn công kinh khủng đáng sợ của Con Thú Đen là Tam Điểm thế nào.

Trong TTVSM đã vẽ rõ những chiến thuật Mẹ dùng để phản công và chiến thắng kế hoạch quỉ quái của con thú đen.

Vì thế, Mẹ đang huấn luyện những con cái bé nhỏ của Mẹ tuân giữ 10 giới răn Thiên Chúa, sống đúng Phúc Âm, năng chịu các Phép Bí Tích nhất là Bí Tích Hòa Giải và Phép Mình Thánh Chúa, như những phương tiện cần thiết để sống trong Ơn Thánh Chúa, luyện tập các nhân đức, tiến bước trên đường tốt lành, thương yêu, trong sạch và thánh thiện.

Vì vậy, Mẹ đang dùng các con, những con cái bé nhỏ của Mẹ, những người đã tận hiến cho Mẹ, để lột mặt nạ những cạm bẫy quỉ quyệt của con thú đen, và làm vô hiệu hóa cuộc tấn công mà ngày nay Tam Điểm tung ra chống lại Chúa Kito và Hội Thánh Người.   Sau cùng nó sẽ thất bại hoàn toàn và TTVSM sẽ khải hoàn sáng láng rực rỡ trên thế giới.>>