7/10/1990 Cuộc chiến thắng vĩ đại

Tại Quebec (Canada) 7 tháng 10, 1990

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 Cuộc chiên thắng vĩ đại nhất của Mẹ

<<Hôm nay khi các con mừng kính  một trong những chiến thắng của Mẹ nhờ khí giới vạn năng là Kinh Mân Côi, thì con đang hành trình qua các tiểu bang tại Canada- phần đất rất được Mẹ yêu quý, song cũng bị Kẻ Thù đe dọa và gây thương tích nhiều.  Con đang hành trình để tập trung các Linh mục và Giáo dân đã tận hiến cho Mẹ vào những buổi họp tiệc ly cầu nguyện và chia sẻ huynh đệ.

Hôm này nhờ con, Mẹ muốn ban lời bảo đảm và hy vọng cho nhiều con cái Mẹ tại quốc gia rộng lớn này.

Kẻ Thù Mẹ đang tàn phá phần đất này một cách ghê sợ. Nó đang đưa nhiều con cái đáng thương của Mẹ trên đường vật chất, mù quáng tìm kiếm khoái lạc và tiền bạc, ích kỷ, kiêu căng và xác thịt.  Dâm ô và vô luân đang tràn ngập khắp nơi, nhất là trên báo chí và Truyền hình, do đó làm trụy lạc đầu óc các người tre3 và những người đơn sơ.

Cả Giáo Hội tại đây cũng bị đe dọa, cách riêng là vì sự tràn lan của những sai lầm.  Vì những sai lầm đó mà người ta đang đánh mất đức tin chân thật.  Những chủ chăn có trách nhiệm về tình trạng đau thương này, bởi vì nhiều người  không có can đảm để bênh vực sự thật, và thường yên lặng và dung túng cho mọi thứ lạm dụng, do đó sự toàn vẹn của đức tin Công Giáo càng ngày càng bị đe dọa.

Vì thế, các Giám mục và linh mục cần phài trở lại kết hợp với Đức Thánh Cha hơn.  Đức Thánh Cha là người mà Chúa Kitô đã đặt làm nền tảng Giáo Hội và làm người canh giữ sự thật một cách không sai lầm.

Nhưng sự sầu muộn lớn lao của Mẹ được nhẹ bớt vì số những con cái của Mẹ, những người chấp nhận lời thôi thúc của Mẹ để trở lại, để tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ (TTVSM) để phổ biến khắp nơi những buổi tiệc ly cầu nguyện với Mẹ qua việc lần Hạt Mân Côi, đang tăng thêm.  Các con hãy phổ biến khắp nơi những buổi tiệc ly này như những tia sáng từ trời xuống, chiếu soi trái đất trong những ngày đen tối lớn lao này.

Nhất là, cac con hãy gia tăng những buổi tiệc ly gia đình, như là một che chở lớn lao, bênh đỡ các gia đình khỏi những sự độc dữ ngày nay đang đe dọa phá hoại các gia đình bằng chia rẽ, ly dị, mọi cách ngăn chặn sự sống, phá thai là những tội càng ngày càng gia tăng và kêu nài Thiên Chúa báo oán.

Buổi họp tiệc ly thieng liêng trong TTVSM là nơi trú ẩn mà tất cả các con phải vào để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lần Thứ Hai.  Bởi vậy với khí giới vạn năng của Kinh Mân Côi, ngày nào các con mới lại có thể đạt tới cuộc toàn thắng vĩ đại nhất của Mẹ trong lịch sử Giáo Hội và toàn thể nhân loại>>.