8/9/1989 Dấu trán và dấu tay

Dongo (Como) 8 tháng 9, 1989

Lễ Sinh Nhật Đức Maria Đồng Trinh

Dấu trán và dấu tay

 <<Các con yêu dấu và những con cái đã tận hiến cho TTVSM, hôm nay là lễ sinh nhật của Mẹ thiên quốc.  Các con hãy sống trong hân hoan, bằng yên, thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng và phó thác.

 Các con là những con cái bé mọn của Mẹ Hài Nhi.  Các con là giòng giống con cái Mẹ và là điểm thiết yếu trong cuộc chiến thắng của Mẹ.  Các con kết thành triều thiên trinh khiết, tình yêu, và khiêm tốn quí báu chung quanh nôi Mẹ.

 Các con hãy để Mẹ săn sóc dạy dỗ; các con hãy ngoan ngoãn để Mẹ hướng dẫn; các con hãy để Mẹ đóng dấu Từ Mẫu Mẹ.

 Đây là thời mà thần dân của kẻ chống Chúa Kito được in dấu trên trán và trên tay.

 Dấu in trên trán và trên tay.

 Trán chỉ trí hiểu và trí khôn là nơi suy luận của con người.

Tay chỉ sự hoạt động và làm việc bằng tay.   Tuy nhiên chính kẻ Phản Kito lại có dấu in nơi trí hiểu và ý chí.

 Ai có dấu đó trên trán,  người đó được dạy dỗ chấp nhận đạo lý chối bỏ Thiên Chúa, từ khước lề luật Chúa, chấp nhận thuyết vô thần, là thuyết càng ngày càng được truyền bá và phổ biến trong thời đại này.  Bởi vậy người ấy hăng say chạy theo những ý  thức hệ thời đại ngày nay và thành kẻ truyền bá tất cả những sai lầm.

 Ai để dấu đó đóng vào tay, kẻ đó không có Thiên Chúa trợ giúp, bị bỏ một mình, hoạt động độc lập. Họ chỉ hoạt động vì của cải vật chất đời này.  Do đó, người ấy không noi theo chương trình của Chúa Cha, Đấng muốn soi sáng và nâng đỡ họ bằng ơn Quan Phòng; không sống trong tình thương yêu của Chúa Con, Đấng biến các dụng cụ loài người thành những phương tiện quý báu cho việc cứu rỗi và nên thánh; không hành động với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, Đấng hoạt động khắp nơi để canh tân mọi sự tận gốc rễ.

 Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó chỉ hoạt động để thỏa mãn giác quan, tìm kiếm giàu sang và thú vui, thỏa mãn dục vọng, nhất là xác thịt, và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa khoái lạc.

 Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó biến cá nhân mình thành trung tâm mọi hoạt động, coi người khác như những đồ vật để xử dụng và bốc lột vì lợi ích cá nhân, và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa ích kỹ vô đáy, và vô nhân.

 Nếu kẻ thù đóng dấu vào tất cả thần dân theo nó, thì cũng đến thời Mẹ thiên quốc, Vị Lãnh Đạo trên trời các con, sẽ dấu từ mẫu của Mẹ vào tất cả những ai tận hiến cho TTVSM, những binh sĩ làm nên đoàn binh của Mẹ.

 Mẹ sẽ in dấu của Mẹ trên trán các con với dấu Thập Giá rất thánh Chúa Giesu Con Mẹ.  Mẹ sẽ mở trí khôn để các con đón nhận Lời (Parola) Chúa, yêu mến và sống Lời Chúa. Mẹ sẽ hướng dẫn các con phú thác trọn vẹn cho Chúa Giesu.  Người đã mạc khải Lời Chúa cho cac con.  Và hôm nay Mẹ sẽ làm cho các con trở nên chứng nhân can đảm của đức tin.

 Đối lại với những kể trên trán có dấu thóa mạ Thiên Chúa, Mẹ sẽ đóng dấu Thập Giá Chúa Kito cho con cái Mẹ.

 Rồi Mẹ hướng dẫn mọi hoạt động các con hoàn toàn làm vinh quang Chúa Cả Ba Ngôi.  Muốn thế, Mẹ sẽ in dấu ấn Mẹ trên tay các con, đó là dấu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

 Với dấu Chúa Cha, các hoạt động của các con sẽ trực tiếp công tác vào những Chương Trình Quan Phòng của Chúa ngày nay vẫn còn sắp đặt mọi sự vì lợi ích cho các con.

 Với dấu Chúa Con, những hoạt động đó sẽ kết hiệp sâu đậm vào mầu nhiệm cứu chuộc.

 Với dấu Chúa Thánh Thần, mọi việc các con làm đều rộng mở cho sức mạnh của Chúa Thánh Linh để nên thánh.  Người vẫn thổi khắp nơi như ngọn lửa vô song để canh tân tận nền tảng thế giới.

 Các con  yêu dấu, hôm nay các con quay quần chung quanh nôi Mẹ, đã mừng kính Lễ Sinh Nhật trần thế của Mẹ, các con hãy để Mẹ đóng dấu từ mẫu Mẹ trên trán và trên tay của các con.>>