Mã Số Của Con Thú: 666

 

THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ MARIA qua Cha Don Gobbi

(Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ)

Milan 17-6-1989  Thứ bảy

Mã số của con thú: 666

 

<<Các con yêu dấu, giờ đây các con đã hiểu chương trình của Mẹ Thiên quốc, Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời.  Với đoàn binh của Mẹ, Mẹ đang tranh đấu gắt gao chống lại mọi sức mạnh của quỉ dữ, hầu đoạt chiến thắng vĩ đại cho vinh quang Chúa Cả Ba Ngôi.

Hỡi các con bé mọn của Mẹ, các con hãy cùng Mẹ chiến đấu chống lại con Rồng.  Nó đang tìm cách hướng dẫn nhân loại chống lại Thiên Chúa.

Hỡi các con bé mọn của Mẹ, các con hãy cùng Mẹ chiến đấu chống lại con thú đen, bè Tam Điểm.  Nó đang cố gắng đưa các linh hồn vào hư mất.

Hỡi các con bé mọn của Mẹ, các con hãy cùng Mẹ chiến đấu chống lại con thú giống con chiên, Tam Điểm Tư Giáo.  Nó đã xâm nhập vào tận nội cung Giáo Hội để triệt hạ Chúa Kito và Giáo Hội.  Để đạt mục đích đó, nó đã tìm cách thiết lập một thần tượng mới, đó là Kito giả và Giáo Hội giả.

Tam Điểm Tư Giáo nhận lãnh chỉ thị và quyền hành từ nhiều tổ Tam Điểm khác nhau, chúng hoạt động bí mật để đưa mọi người gia nhập vào những ổ bí mật đó.  Chúng kích thích những người ham hố bằng những hứa hẹn dễ giải nghề nghiệp, lấy của cải dụ dỗ những kẻ khao khát tiền bạc.  Chúng nâng đỡ những phần tử của chúng trổi vượt hơn những người khác và chiếm những địa vị quan trọng, trong khi loại trừ những ai khong tham gia chương trình của chúng một cách quỷ quái quyết liệt.  Quả thật, con thú giống con chiên đã xử dụng mọi quyền hành lãnh nhận từ con thú thứ nhất, ngay trước mặt nó và cưỡng bách toàn thể dân chúng phải thờ lạy con thú thứ nhất.

Tam Điểm Tư Giáo còn tiến xa hơn nữa là xây tượng tôn kính con thú thứ nhất và ép buộc mọi người thờ lạy.

Nhưng theo giới răn thánh thứ nhất, thì chỉ có Thiên Chúa đáng thờ lạy và xứng đáng mọi viec tôn thờ.  Vì thể Tam Điểm Tư Giáo lấy thần tượng lớn lao, quyền phép và thống trị để thay Thiên Chúa.  Thần tượng đó quyền phép đến nổi tiêu diệt tất cả những ai không tôn thờ con thú.

Thần tượng đó lớn lao và thống trị đến nỗi khiến mọi người lớn bé, giầu nghèo , tự do hay  nô lệ, đều phải ghi dấu nó bên tay mặt và trên trán.

Thần tượng đó lớn lao và thống trị đến nỗi không ai có thể mua bán mà không có dấu tín của nó, nghĩa là tên của con thú hay mã số của nó.

Thần tượng khổng lồ mà mọi người dựng nên và tôn thờ đó, như Mẹ đã tỏ cho các con trong thông điệp trước, chính là Kito giả và Giáo Hội giả.

Nhưng tên nó là gì?

Trong sách Khải Huyền, chương 13, tên nó đã được viêt ra <<Ai tinh khôn hãy đoán xem :  kẻ thông minh hãy tính số của con thú và cũng là số của một người.  Số của nó là 666 (sáu trăm sáu mươi sáu).  Với sự hiểu biết, được ơn khôn ngoan của Chúa trợ giúp, người ta có thể dịch số 666 là tên của môt người và tên đó với số đó, là tên của  KẺ PHẢN KITÔ.

Luxiphe, con cựu xà, quỉ dữ hay Satan, con Rồng Đỏ, vào thời đại sau hêt này đã trở nên KẺ PHẢN KITÔ.  Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết rằng ai chối Chúa Giesu Kito là Thien Chúa, người đó là KẺ PHẢN KITÔ.

Tượng hay thần tượng được mọi người dựng nên để  kính nhớ và tôn thờ là KẺ  PHẢN KITÔ.

Chúng ta hãy phân tách số 666 xem nó chỉ tên một người ra sao.  Số 333 chỉ thần tính của Thiên Chúa.  Vì kiêu căng, vì muốn đặt mình trên Thiên Chúa, Luxiphe đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa, 333 là số chỉ sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.  Ai muốn đặt mình trên Thiên Chúa người đó mang dấu 666, do đó số 666 là tên Luxiphem Satan, nghĩa là tên của kể chống lại Chúa Kito, của Kẻ Phản Kito.

Lần thứ nhất 333 biểu lộ mầu nhiệm đơn nhất tính của Thiên Chúa.  Lần thứ hai 333 nói lên hai bản tính, bản tính Thiên Chua và bản tính nhân loại hiep nhất trong Ngôi vị Chúa Giesu Kito.  Lần thứ ba 333 chỉ  Mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa, nghĩa là diển tả mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Do đó số 333 truoc sau đã diễn ta 3 lần, nói lên những mầu nhiệm chính của đức tin Cong Giáo, đó là

 (1) Một Thien Chúa và Thiên Chúa Ba Ngôi

 (2) Mầu Nhiệm Nhập Thể, thương khó, chịu chết va sống lại của Chúa Giesu Kito.

Nếu 333 là số chỉ thần tính, thì ai muốn đặt mình trên Thiên Chúa, người đó được ám chỉ bằng số 666.

Lần thứ nhất, 666 chỉ năm 666, sáu trăm sáu mươi sáu. Vào thời kỳ đó, Kẻ Phản Kito được biểu lộ qua hiện tượng Đạo Hồi.  Đạo Hồi trực tiếp chối bỏ mầu nhiệm Ba Ngôi và Thần tính của Chúa Giesu Kito.

Bằng sức mạnh quân sự , đạo Hồi đã xuất hiện khắp nơi, tàn phá tât cả những cộng đồng Kito Hữu xưa, tràn ngập Âu Châu, và chỉ nhờ sự can thiệp đặc biệt của Mẹ vì lời cầu xin mãnh liện của Đức Thánh Cha, nó mới không hoàn toàn triệt hạ được Thiên Chúa Giáo.

Lần thứ  hai, 666 chỉ năm 1332, một nghìn ba trăm ba mươi hai. Vào thời kỳ lich sử đó, Kẻ Phản Kito được biểu lộ qua cuộc tấn công triệt để vào đức tin vào Lời (Parola) Thiên Chúa.  Đầu tiên là những triết gia khởi xướng, cho rằng chỉ có khoa học và lý trí mới có giá trị, dần dần người ta đi tới khuynh  hướng cho rằng chỉ có sự hiểu biết của con người la tiên chuẩn của sự thật.

Từ đó sinh ra những triết thuyết sai lầm lớn lao vẫn còn tiep tục qua các thế kỷ đến ngày nay.  Việc quan-trong-hóa lý trí quá trớn, nhận nó như tiêu chuẩn duy nhất của chân lý, đương nhiên dẫn đến viec phá bỏ đức tin vào Lời (Parola) Thiên Chúa.

Quả thật, Phong Trào Cải Cách của Thệ Phản, Thánh Truyền bị loại bỏ.  Thánh Truyền  không được coi là nguồn mạch mạc khải nữa, chỉ còn Kinh Thánh là được chấp nhận.  Dầu thế, Kinh Thánh lại chỉ được diễn giải theo lý trí thôi.

Quyền Giáo Huấn của Giao Hội bị người ta cố tình loại bỏ, quyền mà Chúa Kito đã trao cho Giao Hội để Giáo Hội canh giữ kho tàng đức tin cho nguyên vẹn.  Mỗi người được tự do đọc và tự do hiểu Kinh Thánh tùy theo sự hiểu biết riêng của mình.  Như vậy, không có đức tin vào Lời (Parola) Thiên Chúa nữa.  Bổn phận của Kẻ Phản Kito vào thời lịch sử đó, là làm chia rẽ Giáo Hội và thiết lập nhiều Giáo phái mới, những Giáo phái đó dần dần đánh mất đức tin đích thực vào Lời Thiên Chúa.

Lần thứ ba, 666 chỉ năm 1998, một ngàn chín trăm chín mươi tám.  Vào thời kỳ này, Tam Điểm, có Tam Điểm Tu Giáo trợ lực, sẽ xúc tiến đến chương trình vĩ đại của họ :  là dựng nên một thần tượng thay Chúa Kito và Giáo Hội Người.  Một Chúa Kito giả và một Giáo Hội giả.  Bởi đó, bức tượng đã được dựng nên để kính nhớ con thú thứ nhất, bức tượng mà mọi dân trên trái đất phải tôn thờ và những ai mua bán phải được ghi dấu nó, là bức tượng của Kẻ Phản Kito.

Bởi thế, các con sẽ phải trải qua một thời kỳ thanh tẩy, khốn khó và bỏ đạo đến tột độ. Khi đó, khắp nơi người ta sẽ bỏ đạo vì hầu hết mọi người sẽ theo Kito giả và Giáo Hội giả. Khi đó sẽ mở rộng để lộ ra hình ảnh của một con người, hay đúng hơn hình ảnh của chính Kẻ Phản Kito!

Các con yêu dấu, vì thế Mẹ muốn soi sáng để giúp các con hiểu những trang sách Khải Huyền liên quan đến thời đại các con.  Như thế để chuẩn bị các con cùng với Mẹ cho thời kỳ đau khổ đó, thời kỳ đau khổ nhất và quyết liệt nhất trong cuộc tranh đấu, đã bắt đầu giữa Mẹ thiên quốc và toàn thể sức mạnh của quỉ dữ.

Các con bé mọn của Mẹ, các con hãy can đảm, mạnh bạo! Bổn phận của các con, trong những năm khó khăn này, là trung thành với Chúa Kito và Giáo Hội của Người, bền lòng chịu ghen ghét, bền lòng tranh đấu và chịu bắt bớ.  Các con là những thành phần quí báu của đoàn chiên bé nhỏ, có bổn phận chiến đấu chống lại quyền lực của Kẻ-Phản-Kitô .  Và sau cùng các con sẽ chiến thắng.

Mẹ đang huấn luyện tất cả các con, bênh vực và chúc lành cho tất cả các con.