Mẹ Của Bí Tích Thánh Thể (#330)

MẸ CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Rubbio (Vincenza) 8-8-1986

Sau khi lần hạt Mân Côi, TĐ bằng lời

 

 Mẹ Của Bí Tích Thánh Thể

…. Mẹ là Mẹ hân hoan của Bí Tích Thánh Thể.,

     Các con yêu dấu, các con biết rằng bất cứ đâu có Chúa Con, đó cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.  Cũng như trên Thiên Đàng vinh quang, Chúa Giê-su ngự bên hữu Chúa Cha trong mối hiệp thông mật thiết với Chúa Thánh Thần, thì khi các con truyền phép làm Người hiện diện trong Thánh Thể, đặt trong Nhà Chầu an toàn có Trái Tim hiền mẫu Mẹ bao bọc, cũng có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hiện diện thực sự; đâu có Chúa Con, đó cũng có Ba Ngôi Rất Thánh.

      Cũng như ở trên trời, Mẹ được tràn đầy hoan hỉ bên mỗi Nhà Tạm, Mẹ cũng được chan chứa mừng vui.  Toàn thể Thiên thần xếp thành 9 ca đoàn Ánh Sáng hát khen Chúa Cả Ba Ngôi toàn năng chí thánh, uyển chuyển theo âm điệu đặc biệt, diễn tả Quyền lực thần thánh vĩ đại của Chúa Ba Ngôi.   Chung quanh ca đoàn Thiên Thần là toàn thể các Thánh và Chân Phước.  Các ngài được  hạnh phúc mãi mãi nhờ chính ánh sáng, tình yêu, niềm vui bất tận và vinh quang bao la của Chúa Ba Ngôi.

     Lên tới Thiên Đàng cũng có những khao khát sâu xa, những đau hổ luyện lọc và những lời cầu nguyện không ngừng của các linh hồn trong Luyện Tội.  Các linh hồn đó càng ngày càng mong ước và khao khát được lên Trời.  Và tùy vào nồng độ của lòng mong ước và khát khao đó mà các linh hồn được giải thoát khỏi nợ nần vì những yếu đuối và tội lỗi, cho đến khi được đổi mới hoàn toàn, các Linh hồn có thể được cùng với các thánh hát khen Chúa Cả Ba Ngôi, trên Thiên Đáng cũng như nơi các Nhà Tạm dầu xa xôi hẽo lánh nhất.

     Đây là lý do tại sao bên Chúa Giê-su, Mẹ là Mẹ hân hoan của Bí Tích Thánh Thể.

 Mẹ là Mẹ sầu bi của Bí Tích Thánh Thể

      Giáo Hội chiến đấu cũng đang cùng với Giáo Hội  thắng trận và đau khổ quây quần chung quanh trung tâm tình yêu là Chúa Giê-su Thánh Thể.

     Các con yêu dấu, những Tu sĩ và Giáo dân, các con cũng phải liên kết với nhau để cùng với Thiên Đàng và Luyện Tội, ca hát bài thờ lạy và khong khen không ngừng.

     Ngày nay, thay vì vậy, Chúa Giê-su nơi các Nhà Tạm chỉ nhận được những trống vắng, lơ là và vô ơn.  Những điều này Mẹ đã nói trước tại Fatima khi Thiên Thần dạy 3 trẻ lời cầu nguyện:  << Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha, là Con và Thánh Thần, con cung kính thờ lạy Chúa và xin dâng lên Chúa Thân Xác, Máu, Linh Hồn và Thần Tính rất châu báu Chúa Giê-su Kitô đang hiện diện trong các Nhà Tạm trên thế giới, để đền bù vì những lăng nhục, phạm thánh và những lãnh đạm người phải chịu…>>.

     Lời nguyện đó đã được dạy cho 3 trẻ là vì thời đại các con.

     Ngày nay, trống vắng đang bao quanh Chúa Giêsu, nhất là vì các Linh mục.  Thay vì hoạt động tông đồ, các ngài lại thường đi đây đó, làm mất thì giờ vô ích và rất hay bỏ xứ vì những công việc ít quan trọng hay chỉ là những việc thứ yếu.  Các ngài quên rằng trung tâm trót ngày của một linh mục phải là ở đây, trước Nhà Tạm, nơi Chúa Giêsu hiện diện và ngự cách riêng vì các con.

     Người cũng bị bao vây vì sự lãnh đạm của nhiều con cái Mẹ.  Họ sống như không có Ngài ở đây, nên khi tới nhà thờ dự các giờ phụng vụ, họ không ý thức về sự hiện diện thiêng liêng và thực sự của Người.  Chúa Giêsu Thánh Thể thường được đặt ở một góc cô quạnh thay vì ở giữa nhà thờ, giữa cộng đoàn bởi vì nhà thờ là Đền của Người, được xây nên thứ nhất là vì Người và thứ đến là vì các con.

     Điều làm cho Trái Tim hiền mẫu Mẹ rất đau lòng là cách người ta đối xử với Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm tại nhiều nhà thờ.  Ở đó Người được đặt tại một góc nhỏ dường như một đồ vật hay một dụng cụ khi cộng đoàn hội họp cần đến.

     Nhưng nhất là những tội phạm thánh.  Ngày nay tội phạm thánh đã nên những mão gai đau đớn chung quanh Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.  Biêt bao nhiêu lần rước lễ và bao nhiêu lần phạm thánh đang xẩy ra trong thời đại hôm nay!

     Có thể nói rằng không có Thánh lễ nào mà không có rước lễ phạm thánh.  Ôi! nếu nhìn bằng cặp mắt Mẹ, các con sẽ thấy vết thương này lớn lao đến đâu.  Vết thương này đang làm ô nhơ toàn thể Giáo Hội, khiến Giáo Hội tê liệt khựng lại, làm cho Giáo Hội nhơ nhớp và yếu liệt.  Nếu nhìn bằng cặp mắt Mẹ, các con cũng phải rơi lệ với Mẹ.

    Vì thế, hỡi các con yêu dấu đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, ngày nay, chính các con phải là tiếng chuông kêu gọi toàn thể Giáo Hội Chiến Đấu trở về với Chúa Giêsu hiện diện nơi Thánh Thể.  Bởi vì chỉ ở đó mới có giếng mát rửa sạch sự khô cằn và canh tân hoang địa Giáo Hội.   Chỉ ở đó mới có bí mật sự sống, mới mở ra cho Giáo Hội ngày Hiện Xuống mới của ơn sủng và ánh sáng.  Chỉ ở đó mới tìm được nguồn thánh thiện mới của Giáo Hội:  CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ!

     Không phải những chương trình mục vụ và những cuộc thảo luận, không phải những phương tiện loài người mà các con tin cậy, chắc chắn, nhưng chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể mới có thể ban cho toàn thể Giáo Hội một sức mạnh canh tân hoàn toàn.  Cuộc canh tân đó sẽ dẫn đưa Giáo Hội đến nghèo khó, truyền giáo, trong sạch, thoát khỏi mọi nương tựa mà Giáo Hội vẫn cậy dựa, để được thánh thiện, đẹp đẽ và không vết nhăn, noi gương Mẹ Thiên Quốc.

     Mẹ muốn thông điệp của Mẹ phải được phổ biến công cộng và được ghi số trong cuốn sách của Mẹ.   Mẹ muốn thông điệp của Mẹ phải được phổ biến khắp nơi trên thế giới, bởi vì hôm nay, từ khắp nơi trên thế giới, Mẹ kêu gọi các con để các con kết thành triều thiên tình yêu, thờ lạy, cảm tạ và đền bù trên Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, Đấng thật là Mẹ – Mẹ hân hoang nhưng cũng sầu muộn – của Bí Tích Thánh Thể.

     Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.>>

Trích đoạn của TĐ330