14.5.1989 Rồng Đỏ Khổng Lồ

 

THÔNG ĐIỆP MẸ MARIA (Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ)

#404

Đền Thánh Tindari (Sicily) 14-5-1989

Lễ Hiện Xuống

Rồng Đỏ Khổng Lồ

“Các con yêu dấu, hôm nay các con mừng kính và cầu xin Chúa Thánh Thần.  Ngài đã ngự xuống trên các tông đồ và môn đệ trong ngày Lễ Hiện Xuống tại nhà Tiệc Ly Jerusalem.  Trong thời đại các con ngày nay, các con lại tin tưởng và bền bỉ kêu cầu đến Ngài. Các con đã cùng Mẹ họp nhau trong các buổi tiệc ly cầu nguyện hiện đang bành trướng khắp thế giới.

Ngày nay, qua Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ, Mẹ đang mới gọi con cái Giáo Hội hãy cùng nhau hội họp trong các buổi Tiệc Ly liên tiếp cầu nguyện với Mẹ.  Mẹ mời gọi tất cả các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân.

Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ (TTVSM) là phòng họp Tiệc Ly mới, thiêng liêng và phổ quát này.  Các con phải gia nhập bằng việc tận hiến, suốt đời phú thác cho Mẹ hầu Mẹ có thể kết hiệp lời cầu nguyện của các con với lời cầu nguyện của Mẹ để xin Ơn Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lần thứ hai trên Giáo Hội và nhân loại

Chỉ có Thánh Thần Chúa mới  có thể đưa nhân  loại về để hoàn toàn làm vinh danh Thiên Chúa.  Chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể canh tân Giáo Hội, đưa Giáo Hội về mối hiệp nhất thánh thiện.  Chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể vượt thắng quyền lực và sức mạnh vũ bão của con Rồng Đỏ khổng lồ  đã xổ lồng khắp nơi , cám dỗ và lừa bịp toàn thể nhân loại một cách ghê sợ.

Rồng Đỏ khổng lồ  đó là Cộng Sản vô thần.  Khắp nơi Cộng Sản vô thần đã gieo rắc sự sai lầm là cố tình chối bỏ và từ khước Thiên Chúa. Rồng Đỏ khổng lồ là thuyết Macxít vô thần hiện hình trong 10 sừng, 7 đầu, 7 đầu có triều thiên.   Mười sừng là sức mạnh của các phương tiện truyền thông, triều thiên là dấu hiệu của uy thế và vương quyền.  Với những sừng và triều thiên đó, Mac-xít vô thần đang đưa nhân loại đến việc bất tuân thập giới Thiên Chúa.  Đầu đội triều thiên cũng chỉ những quốc gia theo thuyết cộng sản vô thần, cai trị bằng sức mạnh của học thuyết vô thần, của vô lực chính trị và quân sự.

Con Rồng Đỏ khổng lồ  có lãnh địa rõ ràng mênh mông tại những miền không tranh chấp mà Cộng sản vô thần chiếm cứ.  Cộng sản dùng màu đỏ vì Cộng sản dùng chiến tranh và máu như khí cụ để đạt nhiều thắng lợi.

Rồng Đỏ khổng lồ  đã thành công trong những năm gần đây, khuất phục nhân loại cả trên lý thuyết lẫn thực tế. Lý thuyết vô thần hiện đang lôi cuốn tất cả các quốc gia.  Bởi thế, Cộng Sản đã thành công thiết lập một nền văn minh vô Thiên Chúa, một nền văn minh vật chất, ích kỷ, khoái lạc, khô cằn và lạnh lẽo đầy mầm mống trụy lạc và chết chóc.

Rồng Đỏ khổng lồ  có nhiệm vụ quỉ quyệt là đem nhân loại thoát khỏi quyến thống trị của Thiên Chúa, không làm vinh quang Chúa Cả Ba Ngôi, không thực hiện đúng chương trình của Chúa Cha, Đấng qua Chúa Con đã tạo dựng nhân loại vì vinh quang của Người.

Chúa đã mặc cho Mẹ ánh sáng của Người và quyền lực Thánh Thần đã bao bọc Mẹ, nên Mẹ xuất hiện như một dấu vĩ đại trên trời, Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, bởi vì Mẹ có nhiệm vụ là cứu nhân loại khỏi quyền thống trị của con Rồng Đỏ khổng lồ và lại đem nhân loại về để hoàn toàn làm vinh quang Chúa Cả Ba Ngôi.

Vì thế, khắp nơi trên thế giới, Mẹ đã thành lập một đạo binh gồm những con cái bé nhỏ và đòi họ phải dâng mình cho TTVSM.  Vì thế, Mẹ đang  hướng dẫn họ chỉ sống cho vinh danh Thiên Chúa bằng đức tin và đức mến, và trong vườn thiên quốc Mẹ, chính Mẹ đang cẩn thận vun trồng họ.

Rồi mỗi ngày với lòng cung kính, Mẹ đến trước tòa Thiên Chúa, mở cửa vàng TTVSM, dâng những con cái bé nhỏ đó lên Thiên Chúa.  Mẹ thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa Cả Ba Ngôi, trong khi khắp nơi người ta từ chối Chúa, Con xin dâng lên Chúa việc đền tạ hiền mẫu này, đó là những con cái bé mọn mà mỗi ngày Con huấn luyện đây để càng ngày Chúa càng được vinh quang.

Nhờ vậy  mà ngày nay, Chúa lại nhận được những lời chúc tụng hoàn hảo từ môi miệng những con trẻ và hai nhi còn măng sữa”