Thứ Bảy Đau Khổ Của Mẹ

Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ

 

Dongo (Conmo) 18 tháng 4, 1987

THỨ BẢY ĐAU KHỔ CỦA MẸ

 

<<Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy ở lại với Mẹ sầu bi.  Hôm nay là ngày sầu khổ nhất của Mẹ.  hôm nay là ngày duy nhất Mẹ sống với Chúa Giesu đã chết.

Sau khi nhờ Gioan và các phụ nữ sốt sắng trợ giúp đặt Người vào huyệt đá, và hòn đá lớn được lăn chắn trước cửa mồ, lần thứ nhất Mẹ sống mất Con, cô đơn một mình.  Thời gian như ngừng lại trước mặt Mẹ.

Lúc đó, Mẹ bắt đầu canh thức liên miên, cầu nguyện không ngừng thay cho vận tiết thời gian trong niềm cậy trông chắc chắn thấu đến tận trời. Lúc đó nổi đau khổ của Mẹ thâm sâu da diết đến nỗi không cầm lòng được, nước mắt đầm đìa, chan hòa như suối, làm thành  nôi lệ sầu nức nở để đặt tất cả các con, những người Chúa Giesu đã trối cho Mẹ từ trên Thập Giá.

Đó là ngày Thứ Bảy an giấc nghìn thu, tỉnh mịch phi thường. Đó là Thứ Bảy đầy đau khổ của Mẹ. Đó là ngày duy nhất Mẹ sống một mình, bị đóng đanh, đang nài khấn kêu xin, tin tưởng và tín trung dưới sức nặng nghiền nát của đau khổ

Đó là ngày Mẹ cũng cần nhiều yên ủi và tình yêu của tất cả những con cái Mẹ.

Hôm nay, Mẹ đón nhận các con vào trong vòng tay hiền mẫu Mẹ và Mẹ cảm thấy được yên ủi vì các con thực sự đã yêu mến Mẹ như những con cái. Mẹ như vẫn còn nghe tiếng Người cố gắng thốt ra trong giây phút dâng hiến sau cùng quí báu nhất:  <<Hỡi Bà, đây là con Bà!>>

Hôm nay, trong nôi sầu khổ của Mẹ, tất cả các con hãy đón nhận ân huệ sau cùng của Người.  Đây la ngày của Mẹ và cũng là ngày của các con.  Trong ngày thứ Bẩy mới là chức Thánh Mẫu thiêng liêng của Mẹ, các con hãy vào mà nghĩ  ngơi.   Giáo Hội đã nhận ơn huệ này như hoa quả đầu tiên của hồi thương khó và cái chết của Chúa Giesu Con Mẹ.

Đó là lý do tại sao từ xa xưa, truyền thống đã dành ngày thứ Bẩy để tôn kính Mẹ cách riêng.

Ngày nay, Mẹ vẫn xin các con hãy dành ngày thứ Bẩy cho Mẹ.  Đây là ngày ghi dấu giữa cái chết và sự sống lại của Chúa Giesu.  Đây là ngày vượt qua của mọi người:  từ chết đến sống, từ thương  khó đến vinh quang, từ ích  kỷ đến tình yêu, từ nô lệ đến tự do, từ tối tăm mịt mù đến sáng láng vinh hiễn.  Các con hãy vào nghĩ ngơi trong nôi sáng ngời này.

Đó là lý do tại sao Mẹ lại xin các con hãy dâng các ngày thứ Bẩy để tôn kính Mẹ, để Mẹ có thể giúp các con được nghỉ ngơi và sống mỗi ngày Lễ Vượt Qua với Mẹ, Mẹ các con, Mẹ sầu