Thứ Sáu Tuần Thánh (17/4/1987)

TRÊN ĐỒI CALVARY CỦA THẾ KỶ NÀY

(Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ)

 

Dongo (Como) 17-4-1987

Thứ Sáu Tuần Thánh

“Các con yêu dấu, các con hãy leo lên núi Sọ của thế kỷ này và hãy sống với Mẹ Sầu Bi hồi thương khó đẫm máu, đóng đanh và cái chết của Chúa Giê-su Con Mẹ.  Các con hãy chịu đau khổ với Người.

Trong linh hồn, các con hãy sống lại những đau khổ của Người: sự phản bội, chối bỏ, việc xét xử và kết án của tòa án tôn giáo.  Tại đây sự đau khổ đầy đọa của Người lên đến tột độ khi họ chính thức loại bỏ, nhất là khi lên án tử hình.

Các con hãy theo Chúa Giê-su khi Người bị điệu đi đến trước mặt Philatô.  Người bị ngược đãi, chịu xỉ nhục, bị đánh đòn, chịu đội mão gai, bị dẫn lên Núi Sọ và chịu đóng đanh.  Các con hãy sống lại với Mẹ những giây phút đó, những giây phút vượt ngoài thời gian vì chúng thuộc về chương trình tình yêu đời đời của Thiên Chúa.  Các con  hãy cùng Mẹ leo lên núi Sọ trong thế kỷ các con để hiểu ngày nay hồi thương khó của Người được lập lại ra sao.

Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-su lại bị những kẻ nổi loạn chống lại Thiên Chúa và những người nhắc lại lời xấu xa: “chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi, chối bỏ!.

Ngày nay nạn chối bỏ Thiên Chúa mênh mông như biển cả! Số người muốn sống không Thiên Chúa thật nhiều biết bao!

Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-su bị phải bội vì những người không trung thành với lời hức khi chịu Phép Rửa Tội.  Họ để Satan lôi cuốn và trở thành nạn nhân của nó một cách dễ dàng.  Vì thế họ sống trên đường tội ác, khoái lạc, ích kỷ, kiêu căng, hận thù và vô đạo.

Trong Giáo Hội thì Chúa Giê-su cũng bị phản bội vì những chủ chăn xa lìa đức tin chân thật và Chân Lý Phúc Âm, kéo theo vô số linh hồn trên đường bất trung.

Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-su lại bị chối bỏ vì nhiều môn đệ không đủ can đảm để làm chứng cho Người trước mặt mọi người, sợ không được để ý hay hoan hô, sợ bị cười chê hay bị ruồng rẫy, nên liên tiếp nhắc lại:  “tôi không biết người này!”

Chúa Giê-su lại bị đánh đòn nơi thân xác Người vì những tội dâm ô đang lan tràn, vì trận lụt rác rến cuốn theo mọi sự và vì rất nhiều tội lỗi trái nghịch với phẩm giá con  người.

Chúa Giê-su lại bị đội mão gai vì những sai lầm truyền bá, và vì nhiều người đánh mất đức tin chân thật.

Trên Núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-su tiếp tục chịu đónh đinh và chết nơi hàng triệu thai nhi vô tội, bị giết khi còn trong lòng mẹ, nơi tất cả những nạn nhân của hận thù, bạo lực, và chiến tranh.

Chúa Giê-su lại bị đónh đinh nơi những người nghèo, những người bị bóc lột, những người yếu đuối, những người bị đè bẹp và bắt bớ.

Chúc Giê-su lại bị đánh đòn nơi những kẻ bé nhỏ, những người sống ngoài lề xã hội, những người bị bỏ rơi, những người đau yếu và hấp hối.

Trên Núi Sọ của thế kỷ lãnh đạm và tàn bạo của các con, Chúa Giê-su lại chịu thương khó đẫm máu.

Nhưng dưới chân thập giá của thế kỷ này, luôn luôn có Mẹ Sầu Bi.  Như Gioan, tất cả các con, những con yêu dấu của Mẹ, các con cũng hãy ở lại với Mẹ.

Trên Núi Sọ, chúng ta hãy ẫm Chúa Giê-su vào lòng khi Người được tháo đinh và hãy lấy tình  yêu và lòng mến sốt sắng bao bọc Người.

Chúng ta hãy đặt Người vào mồ đá rỗng giá lạnh của thế kỷ này, thế kỷ đang điểm dấu chiến thắng của Satan và hận thù đen tối chết chóc của hắn.

Các con hãy tỉnh thức với Mẹ, Mẹ Sầu Bi của các con.  Trong đêm thâu của thế kỷ này, Mẹ vẫn còn cháy lên lòng tin tưởng chắc chắn rằng Người sẽ sống lại”