Thông Cáo ĐHY A.Sodano

THÔNG CÁO CỦA ĐỨC HỒNG Y ANGELO SODANO
QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH

 

 Vào cuối Thánh Lễ đồng tế do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ sự tại Fatima, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã công bố bằng tiếng Bồ Đào Nha những lời sau đây:

 Anh Chị Em trong Chúa Kitô,

 Vào lúc kết thức buổi lễ long trọng này, tôi thấy có bổn phận phải dâng lên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II những lời cầu chúc chân thành nhất của tất cả mọi người hiện diện nơi đây trong dịp Ngài mừng Bát Tuần sinh nhật của Ngài, khi chúng ta cảm tạ Ngài vì sứ vụ mục tử thật quý báu Ngài đã thực hiện cho toàn thể Giáo Hội của Chúa, chúng ta dâng lên những lời cầu chúc chân thành nhất của toàn thể Giáo Hội.

 Trong hoàn cảnh long trọng này dịp Ngài đến Fatima, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chỉ định cho tôi loan báo cho anh chị em bài công bố này.  Như mọi người đã biết, mục đích chuyến Ngài công du Fatima là để phong chân phước cho Phanxicô và Giacinta, hai trẻ chăn chiên. Nhưng Đức Thánh Cha đã muốn thêm vào chuyến công du này và làm cho nó có một giá trị như lặp lại cử chỉ tạ ơn Đức Mẹ vì Mẹ đã che chở Ngài trong những năm triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Đó là một sự che chở có cơ sở như gắn liền với phần thứ III của “bí mật” Fatima.

 Bản văn đó cho thấy một thị kiến có tính cách tiên tri có thể được so sánh với những thị kiến trong Kinh Thánh, cho dù không mô tả theo như những hình ảnh, những chi tiết về các biến cố tương lai, nhưng tổng hợp lại và làm cô đọng trên cũng một nền tảng các sự việc xẩy ra trong một khoảng thời gian liên tiếp nhau mà không có hạn định rõ ràng. Từ đó chìa khóa của việc đọc bản văn không là gì khác hơn là tính cách biểu trưng của nó.

Điều thị kiến Fatima nhắm tới nhất, đó là cuộc chiên của các chế độ vô thần chống lại Giáo Hôi và những người Kitô giáo và mô tả đau khổ lớn lao của các chứng tá đức tin trong thế kỷ vừa qua của ngàn năm thứ hai. Đó là Đường Thánh Giá được hướng dẫn bởi các vị Giáo Hoàng của thế kỷ thứ 20.

 Theo sự chú giải của các trẻ chăn chiên, sự diễn tả mà trong thời gian không xa cũng được công nhận bởi Chị Lucia mới đây, vị “Giám Mục mặc áo trắng” cầu nguyện cho tất cả các tín hữu là Đức Giáo Hoàng. Cả Ngài nữa, cũng bước đi một cách nặng nề hướng về Thánh Giá đi giữa các xác chết của các vị tử đạo (Giám Mục, linh mục, Nam Tu sĩ và Nữ tu và vô số giáo dân) ngã xuống đất như chết đi, dưới các phát đạn lửa bắn ra.

Sau lần bị ám sát ngày 13-5-1981, Đức Thánh Cha đã nhận ra rõ ràng rằng có “bàn tay hiền mẫu hướng dẫn lằn đạn đi chỗ khác”, cho phép Đức Giáo Hoàng hấp hối “ dừng lại “ở ngưỡng cửa sự chết” (Gioan Phaolô II, Suy niệm với các Giám Mục Ý từ Nhà thương Gemelli, trong Insegnamenti, vol. XVII/1, 1994, 1061). Trong dịp Đức Giám Mục Giáo phận Leiria-Fatima đi qua Rôma, Đức Thánh Cha đã quyết định trao viên đạn cho Ngài, đó là viên đạn gắn vào xe jeep sau khi bị ám sát, để lưu giữ trong Đền Thánh. Do sáng kiến của Đức Giám Mục viên đạn đã được gắn vào triều thiên của tượng Đức Mẹ Fatima.

Các biến cố tiếp theo xẩy ra trong năm 1989 đã đem tới, hoặc bên Nước Nga hoặc tại nhiều Nước tại Đông Âu, sự  sụp đổ của chế độ cộng sản là chế độ tranh đấu cho chủ thuyết vô thần. Cả với điều này nữa, tự đáy lòng mình Đức Thánh Cha cũng tạ ơn Đức Nữ Trinh rất thánh. Tuy nhiên, trong các phần khác trên thế giới các cuộc tấn công chống lại Giáo Hội và các Kitô hữu, cùng với các đau khổ đi theo, không chấm dứt. Cho cả khi các biến cố mà phần thứ III của “bí mật” Fatima hình như đã đi vào trong quá khứ, thì lời kêu gọi của Đức Mẹ hãy thống hối và đền tội, được công bố vào đầu thế kỷ thứ XX, ngày nay vẫn còn giữ nguyên tính cách thời sự của nó. “Đức Mẹ của Sứ điệp hình như đang đọc lên với một cách thế rõ ràng đặc biệt các dấu chỉ của các thời đại, các dấu chỉ của thời đại chúng ta . . . Lời kêu mời khẩn thiết của Mẹ chí thánh Maria, là hãy đền tội chỉ là một sự biểu lộ mối quan tâm ần cần hiền mẫu đối với số phận của các gia đình nhân loại, đang cần có sự canh tân và ơn tha thứ” (Gioan Phaolo II, Sứ điệp cho Ngày thế giới bệnh nhân 1997, s. 1, trong Insegnamenti, vol. XIX/2, 1996, 561).

 Để giúp các tín hữu nhận ra cách rõ ràng hơn sứ điệp của Đức Trinh Nữ Fatima, Đức Thánh Cha trao cho Bộ Đức Tin nhiệm vụ công bố phần thứ III của “bi mật” sau khi đã soạn thảo một bài chú giải thích hợp.

Anh Chị Em, chúng ta cảm tạ Đức Mẹ Fatima vì sự che chở của Mẹ. Chúng ta trao phó dưới sự bầu cử hiền mẫu của Mẹ, Giáo Hội của Thiên niên kỷ thứ ba.

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời! Xin bầu cử cho Giáo Hội. Xin bầu cử cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Amen.

Fatima, ngày 13-5-2000.