TRÊN ĐƯỜNG ĐI …

TRÊN ĐƯỜNG ĐI … 

   Đối với người Do thái sùng đạo, cuộc sống mỗi ngày là một chuôi những lòi chúc tụng. Chúc tụng mọi lúc mọi noi, trong các việc thuần túy thiêng liêng như trong các giờ kinh nguyện, hay trong những biến cố đời thường. Chẳng hạn, dâng lời chúc tụng khi lên đường ra đi. Mùa xuân hoa nả, người ta “tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng vũ trụ thật tốt đẹp, đã sinh ra muôn loài thụ tạo có trật tự lóp lang, và muôn thứ cỏ cây thật hữu ích cho con người vui hưởng”. Cũng vậy, lúc lên giường đi ngủ hay khi nhận một tin vui tin buồn, người ta đều dâng lời tạ ơn thích hợp.

   Như vậy cả cuộc đời được dệt bởi những lời chúc tụng tạ ơn. Điều này có thể khiến những ai chưa quen cười mỉm. Nhưng, xét cho cùng, đây chẳng phải là cách thế duy nhất để Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau, ngang qua nỗi cô đơn buồn chán?

Christianne Méroz

Huyền nhiệm của đời thường (NXB Ouverture

This entry was posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.