VỀ ƠN ÍCH CỦA ĐỨC ÁI

 

VỀ ƠN ÍCH CỦA ĐỨC ÁI

 

Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa nói: Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau. Và trong thư của chính thánh nhân, người ta cũng đọc thấy: Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Chớ gì các tín hữu nhìn kỹ vào tâm hồn mình và chân thành kiểm soát những tình cảm thâm sâu nhất của cõi lòng. Nếu họ cảm thấy lương tâm mình có chứa sẵn những hoa quả của bác ái, họ có thể tin chắc rằng Thiên Chúa ở nơi họ. Và để tỏ ra niềm nở hơn với vị khách cao quý này, họ nên rộng rãi kiên trì, rộng rãi làm những việc từ thiện.

Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu thì đức ái không được có hạn định, vì Thiên Chúa không bị nhốt vào một giới hạn nào.

Anh em rất thân mến, để thực hiện đức ái thì thời nào cũng thuận tiện cả, nhưng đặc biệt là trong những ngày này. Những ai muốn đón nhận mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa với một tâm hồn và thể xác thánh thiện, thì phải cố gắng hết mình đạt cho được đức ái, vì đức ái bao gồm mọi nhân đức và phủ lấp muôn ngàn tội lỗi.

Và vì thế, khi sắp cử hành mầu nhiệm trổi vượt hơn hết, mầu nhiệm máu Đức Giêsu Kitô đổ ra xoá bỏ mọi tội lỗi chúng ta, trước hết chúng ta phải thực hành các việc từ bi bác ái làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa. Chúa từ bi nhân hậu ban cho ta cái gì, thì chúng ta cũng nên tặng lại cho những người đã xúc phạm đến chúng ta.

Chúng ta phải tỏ ra quảng đại hơn với những người nghèo và những ai gặp tai ương hoạn nạn, để có nhiều người cất tiếng tạ ơn Chúa và việc bố thí cho kẻ đói nghèo tăng thêm giá trị cho việc ăn chay.

Chúa không lấy gì làm vui thích cho bằng thấy ta rộng lượng với kẻ nghèo, và ở đâu Người thấy có lòng thương xót là ở đó Người nhận ra hình ảnh lòng trắc ẩn của Người.

Chúng ta đừng sợ phải hao hụt vì những món tiêu dùng như thế, bởi vì lòng quảng đại, tự nó đã là một sự giàu có lớn lao rồi, và những cử chỉ hào hiệp không thể thiếu nguồn tài trợ, vì trong trường hợp này Chúa Kitô vừa nuôi dưỡng vừa được dưỡng nuôi. Trong tất cả công việc này, có sự can thiệp của bàn tay Đấng tăng thêm bánh khi bẻ bánh, và làm cho bánh hoá ra nhiều, khi phân phát.

Ai làm phúc bố thí thì hãy yên hàn, vui vẻ, vì họ sẽ được lợi lớn lao, khi giữ cho mình phần tối thiểu, như thánh Phaolô tông đồ nói: Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp hạt giống dư dật cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Người hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.