VIỆC CỬ HÀNH HY LỄ TẠ ƠN

 

VIỆC CỬ HÀNH HY LỄ TẠ ƠN

 

Trích sách Minh giáo quyển thứ nhất của thánh Giúttinô, tử đạo.

Không ai được quyền tham dự hy lễ tạ ơn, nếu không tin những điều chúng tôi dạy là chân thật, nếu không chịu thanh tẩy để được ơn tha tội và ơn tái sinh, đồng thời không sống theo giáo huấn Đức Kitô để lại.

Quả vậy, chúng tôi không lãnh nhận Thánh Thể như một thứ bánh và thứ rượu thông thường. Nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng tôi, đã trở nên người phàm có thịt có máu để cứu độ chúng tôi. Cũng vậy, thứ lương thực được biến đổi thành của ăn nuôi dưỡng máu thịt chúng tôi, sau khi chúng tôi cầm lên mà dâng kinh nguyện tạ ơn chứa đựng những lời của Chúa, thứ lương thực đó chính là Thịt và Máu Đức Giêsu nhập thể. Đó là giáo huấn chúng tôi đã nhận được.

Quả thật, trong những tập sách lưu lại gọi là các sách Tin Mừng, các Tông Đồ cho chúng tôi biết Đức Giêsu đã truyền cho các ngài như sau: Khi cầm lấy bánh và dâng lời tạ ơn, Đức Giêsu nói: Anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy. Đây Mình Thầy. Rồi cũng thế, Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn và nói: Đây là Máu Thy. Người chỉ trao chén rượu cho các Tông Đồ mà thôi. Từ đó trở đi, chúng tôi vẫn luôn cùng nhau cử hành việc tưởng niệm này. Trong chúng tôi, ai khá giả thì giúp đỡ tất cả những người túng thiếu, và chúng tôi luôn hợp nhất với nhau. Mỗi lần dâng của lễ, chúng tôi đều chúc tụng Đấng tạo thành vạn vật, nhờ Chúa Con là Đức Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần.

Vào ngày được gọi là Ngày Mặt Trời, tất cả mọi người, dù ở thành thị hay thôn quê, cũng đều tụ họp về một nơi. Tại đây, người ta đọc bút ký các Tông Đồ hay các sách Ngôn Sứ, tuỳ thời giờ cho phép. Khi người đọc sách đọc xong, vị chủ toạ nói đôi lời chỉ dẫn và khuyến khích mọi người sống theo những điều tốt lành vừa nghe.

Sau đó, tất cả chúng tôi cùng đứng lên và dâng lời cầu nguyện. Như đã nói trên, sau khi cầu nguyện, người ta đem bánh rượu và nước đến. Vị chủ tọa dâng lời cầu nguyện và tạ ơn với hết khả năng của mình; còn dân chúng thì lớn tiếng tung hô Amen.

Tiếp đến, người ta phân chia của lễ tạ ơn đó cho từng người hiện diện, và các phó tế sẽ đem đến cho những người vắng mặt.

Những ai dư giả và có lòng thì muốn cho gì tuỳ ý, hoàn toàn tự nguyện. Những của thu được thì nộp cho vị chủ tọa; vị này sẽ dùng để giúp cô nhi quả phụ, giúp những người thiếu thốn vì bệnh tật hay vì lý do nào khác, cả những người bị cầm tù, những khách lỡ đường. Tắt một lời, vị này giúp đỡ tất cả những ai túng thiếu.

Vậy, cứ vào Ngày Mặt Trời, tất cả chúng tôi tụ họp lại, vì đó là Ngày Thứ Nhất, ngày Thiên Chúa biến đổi bóng tối và vật chất để tạo thành thế giới. Đó cũng là ngày Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng tôi, sống lại từ cõi chết. Ngày hôm trước ngày Thổ Tinh (thứ Bảy), Người đã bị đóng đinh. Hai ngày sau, tức là Ngày Mặt Trời, Người hiện ra với các Tông Đồ và môn đệ, dạy bảo các ngài những điều chúng tôi truyền lại cho anh em để anh em phải chú tâm suy nghĩ.

 

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.