XIN VÂNG … HÔM QUA , HÔM NAY …

 

XIN VÂNG … HÔM QUA , HÔM NAY , NGÀY MAI , VÀ SUỐT ĐỜI …

 

XIN VÂNG …. đó là một câu nói đã đi vào Huyền Thoại của lịch sử trong nhân loại . LỜI NÓI THÁNH THIỆN TỐT LÀNH này , đã nêu cao đức vâng phục tuyệt đối vô điều kiện của Mẹ Maria ,dành dâng lên Thiên Chúa . Đã được thể hiện , bằng lòng kính yêu Thiên Chúa , vượt lên trên tất cả . Sự minh chứng rất tuyệt vời , bằng chính cách sống của Mẹ Maria , khi còn ở thế gian này . Bằng cả trái tim với tâm hồn , luôn cả đời sống . Trong bất kỳ hoàn cảnh , hay bất cứ thời điểm nào , Mẹ Maria vẫn mãi luôn XIN VÂNG PHỤC THÁNH Ý THIÊN CHÚA .

Về hình thức bên ngoài , thì câu nói ” XIN VÂNG ” chỉ đơn giản và ngắn gọn về câu từ . Nhưng không thật sự ngắn gọn và đơn giản theo cách suy nghỉ của đời thường này . Và không phải phàm nhân nào cũng làm được . Đó là hành động thể hiện sự tuyệt đối , về lòng trung thành , về lòng cậy trông , đức khiêm nhường , tính hy sinh , đức mến , lòng kính yêu …. và đặc biệt đó là , sự tôn vinh thờ phượng , một Đức Chúa Trời , duy nhất mà thôi .

Lạy Mẹ Maria , với câu nói ” XIN VÂNG ” khi xưa . Được thể hiện bằng ngôn từ tuyệt diệu nhất , của tình yêu . Được nói ra từ trái tim và tâm hồn của Mẹ , để thể hiện trên bờ môi , thốt lên câu nói êm đềm XIN VÂNG … Đó là minh chứng xác thực của lòng kính yêu , mà Mẹ luôn dành dâng lên Thiên Chúa . Nhân cách sống , cùng với sự thể hiện của Mẹ Maria , đã minh chứng xác thực niềm tin yêu , sự tuyệt đối cậy trông , tuyệt đối trung thành , và hoàn toàn phó thác , vào Thiên Chúa Toàn Năng . Những lời nói , việc làm của Mẹ , luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa . Chính nhờ câu nói , chỉ với một lời XIN VÂNG của Mẹ ,đã cứu vớt toàn thể tội nhân trên thế gian , đã mở rộng cánh cửa Thiên Đàng , để đón nhận tất cả chúng con… Chúng con xin cảm tạ và ngợi ca ơn phúc của Mẹ Maria luôn mãi .

Mẹ Maria vô vàn kính yêu ơi , khi còn ở thế gian , Mẹ đã nuôi dưỡng và bảo bộc Chúa Giêsu như thế nào … Thì trong hôm nay , chúng con xin Mẹ , cũng che chở ,và gìn giữ chúng con như vậy . Xin Mẹ yêu thương bảo vệ chúng con trước mọi sự dữ ở trần gian này .
Đặc biệt với cách riêng , kính xin Thánh Tâm của Mẹ , lên tiếng dạy bảo chúng con , cách sống bằng đời sống vâng phục Thiên Chúa . Luôn biết đến hai từ XIN VÂNG … XIN VÂNG trong suy nghỉ , XIN VÂNG trong lời nói , XIN VÂNG trong mọi việc làm …. XIN VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA , hết tâm hồn hết trí khôn trong đời sống này .
Và nơi Thiên Quốc , kính xin Mẹ , nói lời cầu bầu , trước mặt Thiên Chúa . Ban cho chúng con được ơn tha thứ , để sớm được Chúa đón nhận về quê Cha trên Thiêng Đàng .

AVE MARIA , con xin dâng lời cầu nguyện . Xin Mẹ rất yêu thương lòng lành , là Mẹ Nhân Loại , là Đức Mẹ Chúa Trời , là Mẹ Hiền của chúng con . Kính xin Mẹ , hằng đoái trông đến đoàn con , nơi dương thế này . Amen
XIN VÂNG … Mẹ dạy chúng con hai tiếng ” XIN VÂNG ” hôm qua , hôm nay , ngày mai và suốt đời . Amen .

 

Tác giả:  YêuLàSống và SốngLàYêu

This entry was posted in SUY NIỆM TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.