Ý NGUYỆN CỦA ĐTC PHANXICÔ

 

Ý NGUYỆN:  CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI CAO NIÊN

 

Một dân tộc mà không biết chăm sóc người cao niên, một dân tộc mà không biết đối xử tốt với bậc cao niên, thì dân tộc ấy không có tương lai!

 

This entry was posted in ĐTC PHANXICÔ. Bookmark the permalink.